Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Psichologų konsultacijos Biržų rajono savivaldybėje

 

Kontaktai 

Pagalbos gavėjai

Psichologai

Kaip kreiptis

Biržų švietimo pagalbos tarnyba

El. p. spt.birzai@gmail.com
Tel. (+370 450) 34657
Tėvų (globėjų/rūpintojų)
prašymo forma: čia

Vaikai, gyvenantys savivaldybės teritorijoje, nuo 4 iki 18 m. (jei mokosi mokykloje iki 19 m., jei turi specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 m.)

Asta Dagytė,

Žaneta Taurienė

Vaikas kreipiasi savarankiškai (iki 16 metų vaikas konsultuojamas tik gavus tėvų (globėjų/rūpintojų) sutikimą raštu);

Kreipiasi vaiko tėvai (globėjai/rūpintojai);

Kreipiasi mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, kiti su mokinio ugdymu susiję asmenys (kartu pateikiamas tėvų/globėjų sutikimas raštu);

Mokyklos vaiko gerovės komisijos pirmininkas, kai mokinys siunčiamas komisijos sprendimu (kartu pateikiamas tėvų/globėjų sutikimas raštu).

Biržų bendruomeniniai šeimos namai

El. p. seimai.paslaugos@gmail.com
Tel. +370 674 83859

Asmenys, jų šeimos, artimieji, išgyvenantys krizes, traumuojančius emocinius išgyvenimus ir pan.

Vilma Gaigalaitė,

Jolita Stipinienė

Registracija el. paštu, telefonu.

Teikiant paslaugas vaikui iki 14 metų, vaikas konsultuojamas tik gavus tėvų (globėjų/rūpintojų) sutikimą raštu.

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

El. p. birzusveikata@gmail.com

Tel.  (+370 450) 59160

Vaikai ir suaugusieji  

Registracija el. paštu, telefonu.

Teikiant paslaugas vaikui iki 16 metų, vaikas konsultuojamas tik gavus tėvų (globėjų/rūpintojų) sutikimą raštu.

Teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos (įmonėse, įstaigose, bendruomenėse).

Biržų rajono savivaldybės poliklinika

Tel. +370 645 35123

Vaikai ir suaugusieji

Lina Krunkaitienė

Kreiptis nurodytu telefonu.

Biržų rajono socialinių paslaugų centras Globos centras

El. p. birzugloboscentras@gmail.com
Tel. +370 674 84 182

Vaikai (Globos centro) ir globėjai

Aurelija Lingienė

Konsultacijos teikiamos Globos centro paslaugų gavėjams.