Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Šeimos taryba

Kristina Pikūnė VšĮ šeimos centro „Kartu saldu“ direktorė, Šeimos tarybos pirmininkė
Žaneta Taurienė Biržų švietimo pagalbos tarnybos psichologė, Šeimos tarybos pirmininko pavaduotoja
Ina Romanova Biržų rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, Šeimos tarybos sekretorė
Dalia Baltrušaitienė Biržų rajono savivaldybės tarybos narė
Dalius Barkauskas Biržų rajono savivaldybės tarybos narys
Stanislava Grigaravičienė Biržų rajono kareivių motinų sąjungos atstovė
Gediminas Kvedaras Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos atstovas
Kristina Pakalnienė

Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos atstovė

Egidijus Saldys Biržų rajono neįgaliųjų draugijos atstovas
Martyna Šlyžienė

VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro Bendruomeninių šeimos namų socialinė darbuotoja

Šeimos tarybos tikslas – padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas Savivaldybės teritorijoje, kuriant šeimai palankią aplinką, stiprinant Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su šeimomis ar joms atstovaujančių, bendradarbiavimą. Šeimos taryba analizuoja, stebi ir vertina savivaldybės teisės aktų, darančių įtaką šeimų padėčiai savivaldybėje, rengimą ir įgyvendinimą, teikia savivaldybės tarybai siūlymus dėl savivaldybės prioritetų, susijusių su šeimos stiprinimu savivaldybėje, nustatymo ir šeimoms aktualių klausimų sprendimo, teikia savivaldybių institucijoms ir įstaigoms siūlymus dėl šeimos stiprinimo savivaldybėje veiksmų įgyvendinimo tobulinimo.

Biržų rajono savivaldybės šeimos tarybos posėdis numatytas 2024 m. vasario 27 d. 16 val.

Siūlymus, iniciatyvas, svarstytinas problemas Šeimos tarybos veiklos klausimais prašome teikti Šeimos tarybos pirmininkei Kristinai Pikūnei, tel. +370 675 79964

Kviečiame prisijungti prie Biržų rajono savivaldybės Šeimos tarybos grupės socialiniame tinkle: Facebook

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS TARYBOS NUOSTATAI

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS TARYBOS 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS TARYBOS 2022 M. VEIKLOS ATASKAITA

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS TARYBOS 2023 M. VEIKLOS PLANAS

ŠEIMOS KORTELĖ