Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Biržų rajono savivaldybėje teikiamos paslaugos šeimai ir vaikui

Paslaugos Kam skirta

Kontaktai

Psichologo konsultacijos - sprendžiami sunkumai dėl vaiko elgesio problemų, išgyvenant krizines situacijas (skyrybos, nedarbas, neįgalumo atsiradimas, netektys, emigracija, neištikimybė, nesusipratimai, sukeliantys įtampą šeimoje ir kt.)

Savitarpio pagalbos grupės

Socialinių įgūdžių ugdymo grupės vaikams ir paaugliams

Šeimos konferencija

Šeimos mediacija -
taikus tarpusavio konfliktų, ginčų, nesutarimų sprendimas, padedant mediatoriui

Pozityvios tėvystės mokymai - veiksmingesnių būdų bendrauti su vaikais, reaguoti į vaikų poreikius ir sudaryti sąlygas sėkmingai vaiko raidai ugdymas ir tobulinimas

Pavėžėjimo paslauga į konsultacijas ar mokymus

Vaikų priežiūros paslauga (kol suaugę asmenys dalyvauja veiklose)

Šeimoms:
vaikams,
jaunuoliams,
tėvams / globėjams, seneliams


El.p. seimai.paslaugos@gmail.com
Tel. +370 674 83859 
Facebook
Adresas: Vytauto g. 32, Biržai

Dėl šeimų erdvės kreiptis tiesiogiai:
VšĮ Pagalbos centras (Pačeriaukštė): pagalboscentras@gmail.com 
Tel. +370 650 73231
Labdaros ir paramos fondas „Vilties šviesa“ (Biržai)
El. p. vilties.sviesa@gmail.com
Tel. +370 699  30194

Dėl vaikų priežiūros paslaugos kreiptis tiesiogiai į Labdaros ir paramos fondą „Vilties šviesa"
Tel. +370 699  30194

Kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei skaitymo raštingumo ugdymas: mokymai ir konsultacijos, kaip naudotis medijomis, informaciniais šaltiniais

Besikreipiantiems asmenims

Rugpjūčio mėnesio renginiai Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio  viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose - Panevėžio apskrities Gabrielės  Petkevičaitės-Bitės viešoji bibliotekaEl. p. aptarnavimo.skyrius.birzai@gmail.com
Tel. (+370 450) 38015 
       +370 671 69387

Kūrybinės terapijos užsiėmimai: sensoriniai skaitymai, pasakų terapiniai užsiėmimai, dailės terapiniai užsiėmimai smėlio terapiniai užsiėmimai

Vaikams

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius

El. p. vaikai.brvb@gmail.com
Tel. +370 450 38014
       +370 671 69429
Facebook

Vaikų ankstyvoji reabilitacija ir korekcija: vaikų raidos sutrikimų nustatymas, ankstyva kompleksinė pagalba vaikams.
Nemokamoms
paslaugoms gauti reikalingas šeimos gydytojo, vaikų neurologo ar vaikų ligų gydytojo siuntimas.

Vaikams, iki 7 m. (turintiems raidos sutrikimų ir jų rizikos veiksnių),
jų tėvams / globėjams

VšĮ Biržų ligoninė,
Vaiko raidos centras

El. p. birzu.ligonine@birzuligonine.lt
Tel. (+370 450) 43090
Adresas: Vilniaus g. 115, Biržai

Vaiko raidos vertinimas DISC metodika (vaiko kalbos, judesių, pažinimo, savarankiškumo įvertinimas)

Asmens specialiųjų ugdymosi poreikių  įvertinimas psichologiniu, pedagoginiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais

Tyrimai gabiems mokiniams: IST 2000R (jaunuoliams nuo 16 m. ir WILDE (jaunuoliams nuo 13 m.)išplėstinio intelekto testai ir konsultacijos

Psichologo pagalba: vienkartinė, trumpalaikė (iki 10 susitikimų), ilgalaikė (11-30 susitikimų), nuolatinė, grupinis psichologinis konsultavimas, ugdymo įstaigoms (krizės įstaigoje metu)

Socialinio pedagogo pagalba: konsultacijos sprenžiant kylančias socialines pedagogines problemas (mokyklos nelankymas, mokymosi motyvacijos stoka, silpni socialiniai, pykčio valdymo įgūdžiai, delinkventinis elgesys, santykių su bendraamžiais, tėvais, pedagogais problemos ir kt.)

Specialiojo pedagogo pagalba: konsultacijos specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, pritaikytų ir individualizuotų ugdymo programų rengimo klausimais

Logopedo pagalba:
konsultacijos kalbos sutrikimų šalinimui, prevencijos klausimais (nesant specialisų ugdymo įstaigoje)

Šviečiamoji veikla: mokymai, kursai, seminarai, paskaitos, užsiėmimai (pagal Biržų rajono savivaldybės tarybos nustatytus įkainius)

Ikikomyklinukams, mokiniams,
jų tėvams / globėjams, pedagogams


El. p. spt.birzai@gmail.com
Tel. (+370 450) 34658
       (+370 450) 34657
Facebook
Prašymas dėl konsultavimo: čia
Adresas: Vytauto g. 32, Biržai

Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai - suteikia tėvams žinių apie pozityvią tėvystę, stiprina socialinius ir bendravimo su vaikais įgūdžius (38 Eur (vadovaujantis tvarkos aprašu: čia )

Įpareigotiems dalyvauti tėvams / globėjams

Biržų švietimo pagalbos tarnyba

El. p. spt.birzai@gmail.com
Tel. (+370 450) 34658

Ankstyvosios intervencijos programa - pagalba siekiant, kad asmuo netaptų priklausomas nuo psichoaktyviųjų medžiagų

Jaunuoliams (14-21 m.
nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką)


El. p. evelina.gerviene@birzuvsb.lt
Tel. +370 643 15650

Laisvalaikio užimtumas vaikų dienos centre: sporto, dailės, rankdarbių, maisto ruošimo, darbo su kompiuteriu užsiėmimai, pagalba vaikams ruošiant pamokas

Socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, materialinė pagalba nepasiturinčioms šeimoms

Vaikams,
šeimoms

VšĮ Pagalbos centras

El. p. pagalboscentras@gmail.com 
Tel. +370 650 73231

Biržų vaikų dienos centras
Respublikos g. 9, Biržai;
Tel.: (+370 450) 36 510
Pačeriaukštės vaikų dienos centras
Ateities akligatvis 4, Pačeriaukštės k., Biržų r. sav.
Tel.: (+370 450) 57 239
Papilio vaikų ir jaunimo dienos centras
Rožių g. 8, Papilys, Biržų r. sav.
Tel.: (+370 450) 58 124

Laisvalaikio užimtumas vaikų dienos centre: bendravimo, darbinių įgūdžių ugdymas, pagalba ruošiant pamokas

Socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas

Vaikams,
jaunuoliams,
šeimoms


Labdaros ir paramos fondas „Vilties šviesa“

El. p. vilties.sviesa@gmail.com
Tel. +370 699  30194
Facebook

Vaikų dienos centras:
Kęstučio g. 12, Biržai
Atvira jaunimo erdvė:
J. Basanavičiaus g. 2, Biržai

Laisvalaikio užimtumas vaikų dienos centre: bendravimo įgūdžių ugdymas, pagalba ruošiant pamokas

Vaikams,
šeimoms

Paramos centras „Spindulys“

Tel. +370 653 77139

Vaikų dienos centras:
Likėnų g. 10, Pabiržė, Biržų r. sav.

Laisvalaikio užimtumas vaikų dienos centre: bendravimo įgūdžių ugdymas, pagalba ruošiant pamokas

Vaikams, šeimoms

VVDC
VšĮ Vabalninko vaikų dienos centras

El. p. info@vvdc.lt
Tel. +370 666 11176
Facebook

S. Nėries g. 19, Vabalninkas, Biržų r. sav.

Laisvalaikio užimtumas vaikų dienos centre: bendravimo, darbinių įgūdžių ugdymas, pagalba ruošiant pamokas

Vaikams,
šeimoms

VšĮ Vaiko užuovėja

El. p. vaikouzuoveja@gmail.com
Tel.  (+370 450) 58414
Facebook

Adresas:
Liepų g. 7, Medeikių k., Biržų r. sav.

Jaunimo laisvalaikio užimtumas: savirealizacijos skatitinimas, saviugdos užsiėmimai, saugios aplinkos bendravimui kūrimas, patyriminės veiklos, žaidimai (stalo futbolas, stalo tenisas, stalo oro rutulys, stalo žaidimai), filmų peržiūra, kūrybinės veiklos

Savanorystės sklaida

Informavimas, konsultavimas

Mobilus darbas su jaunimu: socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymas, jaunų žmonių  resursų ir talentų įgalinimas, pagalba vystant vietines iniciatyvas, neformalios, saugios aplinkos bendravimui kūrimas (sportinės veiklos, žaidimai, maisto gaminimas, kūrybinės veiklos ir kt.)

Jaunuoliams
(14-29 m.)


Biržų atviro jaunimo centras

El. p. birzuajc@gmail.com
Tel. +370 681 29927
Facebook
Instagram
Adresas: Vytauto g. 47, Biržai

Mobilaus darbo su jaunimu paslaugos teikiamos:
Nemunėlio Radviliškyje
Papilyje
Vabalninke 

Visuomenės sveikatos programų įgyvendinimas: vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas, užkrečiamųjų ligų profilaktika, neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika

Psichologo konsultacijos - individualios ir grupinės

Priklausomybių konsultanto paslaugos

Savivaldybės gyventojams


Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

El. p. birzusveikata@gmail.com
Tel. (+370 450) 31007
       (+370 450) 59160
Facebook

Šeimos gydytojų komandos paslaugos: šeimos gydytojų, vaikų ligų gydytojų, gydytojų akušrių-ginekologų paslaugos.

Odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Psichikos sveikatos priežiūra: skubi pagalba psichikos sveikatos centre - be eilės, be siuntimo

Savivaldybės gyventojams

 

Tel. +370 652 07863
       +370 652 07857
Adresas: Vilniaus g. 117, Biržai

Bendrosios socialinės paslaugos:

Informavimas ir konsultavimas

Transporto organizavimas judėjimo sunkumų turintiems žmonėms

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos

Sociokultūrinių paslaugų organizavimas

Neįgaliųjjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

Socialinės priežiūros paslaugos:

Pagalba į namus senyvo amžiaus bei suaugusiesiems su negalia

Laikino apnakvindinimo paslaugų krizėje atsidūrusiems organizavimas

Asmeninio asistento paslauga neįgaliesiems

Socialinės globos paslaugos:

Dienos socialinė globa asmens namuose senyvo amžiaus asmenims bei suaugusiesiems su negalia

Dienos socialinė globa institucijoje suaugusiesiems su negalia

Prevencinės socialinės paslaugos:

Potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška

Kompleksinės paslaugos šeimai

Darbas su bendruomene

Asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, šeimoms, Savivaldybės gyventojams

Kontaktai - Birzu spc
VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras

El. p. birzai.socpaslaugos@gmail.com
Tel. (+370 450) 31 477
       (+370 450) 32 962
Adresas: Rotušės g. 16 A, Biržai

Atvejo vadyba: socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos; tėvystės, socialinių, buitinių įgūdžių mokymas, užsiėmimai grupėse, individualios  psichologo konsultacijos

Šeimoms, patiriančioms socialinę riziką

VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro Globos centras

El. p. avadyba.birzai@gmail.com

Prašymą dėl atvejo vadybos taikymo teikti el. p.: birzai.socpaslaugos@gmail.com arba atvykus į įstaigą.
Tel. (+370 450) 32 962
Adresas: Vytauto g. 32, Biržai

Pozityviosios tėvystės mokymai

Paramos grupės šeimoms

Šeimos konferencija

Bendravimo, problemų sprendimo mokymai paaugliams

Sociokultūrinės veiklos vaikams

Šeimoms,
jaunuoliams


El. p. visiemskartu@gmail.com
Tel. +370 675 79964
Facebook

Pasirengimo santuokai kursai

Sužadėtiniams

Biržų dekanato šeimos centras

El. p. birzuparapija@gmail.com
Tel. +370 610 37194

Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne

Maitinimo organizavimas

Informavimas

Savivaldybės gyventojams

Caritas | Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapija

Biržų šv. Jono Krikštytojo parapijos Caritas

Tel. +370 683 29280
Adresas: Rotušės g. 4, Biržai
Darbo laikas: ketvirtadieniais 8-13 val.

Asmens higienos paslaugos (dušas, drabužių skalbimas)

Rankdarbių dirbtuvės

Ikimokyklinio amžiaus vaikų laisvalaikio užimtumas

Savivaldybės gyventojams

Biržų Jungtinė metodistų bažnyčia

Tel. +370 681 21635
Adresas: Kęstučio g. 25, Biržai

Laikinas apnakvindinimas - nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas esant krizinei situacijai

Intensyvi krizių įveikimo pagalba - socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, pagalba, kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas

Savivaldybės gyventojams, esant krizinei situacijai

Biržų rajono Legailių globos namų Krizių centras

Dėl paslaugos suteikimo kreiptis į gyvenamosios vietos Seniūnijos socialinio darbo organizatorių (kontaktai: čia); su prašymu į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių; jei taikoma Atvejo vadyba, kreiptis į Socialinių paslaugų centro socialinius darbuotojus.

Informavimas ir konsultavimas

Specializuota psichologo ir teisininko pagalba

Emocinė parama bei palaikymas

Tarpininkavimas institucijose, pagalba tvarkant dokumentus

 

 

 

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje 

Asmenims, nukentįjusiems nuo nusikalstamos veikos


El. p. paramosnamai@gmail.com
Tel. +370 675 30038
       +370 671 80080
       +370 699 86866

El. p. pagalba.nukentejusiems@gmail.com 
       +370 684 80600
       +370 699 86866

Nuoroda atsisiuntimui: čia

Dėl informacijos papildymo prašome kreiptis į Biržų rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorę Iną Romanovą, tel. +370 672 31904, el. p. ina.romanova@birzai.lt

PREVENCINĖS, INTERVENCINĖS, POSTVENCINĖS PASLAUGOS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

PSICHOLOGŲ KONSULTACIJOS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

PAGALBA KRIZINIO NĖŠTUMO ATVEJU IR PO GIMDYMO  BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

PAGALBA IŠGYVENANTIEMS SKYRYBŲ KRIZĘ

PAGALBA VAIKUI, VARTOJANČIAM PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS

PAGALBA NUKENTĖJUSIEMS NUO NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ