Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Savivaldybės atstovai LSA narių atstovų suvažiavime

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSTOVAI LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS NARIŲ ATSTOVŲ SUVAŽIAVIME

Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavime atstovauja Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius.
Savivaldybės taryba 2023 m. gegužės 4 d. išrinko ir delegavo Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui atstovus į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimą:
Kęstutį Isaką – Savivaldybės tarybos narį (Biržų atgimimas);
Audrių Jukną – Savivaldybės tarybos narį (Lietuvos socialdemokratų partija).

Lietuvos savivaldybių asociacija (toliau - Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešojo juridinio asmens teises turinti ne pelno organizacija, sprendžianti savo narių – savivaldybių – bendrąsias problemas, teikianti savo nariams paslaugas, taip pat atstovaujanti savo narių bendriesiems interesams valstybės valdžios ir valdymo institucijose, užsienio valstybių savivaldybių ir kitose tarptautinėse organizacijose, formuojanti Asociacijos narių veiklos strategiją, stiprinanti vietos savivaldą bei koordinuojanti Asociacijos narių kryptingą veiklą atskirose srityse, tenkinanti ir ginanti kitus Asociacijos narių viešuosius interesus.

Asociacijos institucijos (organai) yra:

  • atstovaujamosios – Asociacijos narių atstovų suvažiavimas, apskričių (regionų) merų pasitarimai;
  • vykdomosios (kiti organai) - Asociacijos taryba, valdyba, Asociacijos prezidentas;
  • Asociacijos vienasmenis valdymo organas – Asociacijos direktorius;
  • kontrolės – Revizijos komisija.

Aukščiausioji Asociacijos atstovaujamoji institucija yra Asociacijos narių atstovų suvažiavimas. Suvažiavime sprendžiamojo balso teisę turi Asociacijos narių atstovai. Kiekvienas atstovas turi vieną balsą. Tikimės, kad išrinkti atstovai Suvažiavime tinkamai atstovaus Biržų rajono savivaldybei.

https://www.lsa.lt/teisine-informacija/nuostatai/