Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Namų renovavimas

1. Aplinkos ministro įsakymu dar kartą pratęsiamas terminas teikti paraiškas daugiabučiams renovuoti pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą – jos bus priimamos iki 2021 m. gruodžio 31 d. Plačiau skaitykite:https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/55f40420b23811eba871a26c1fc3fbc1

2. Pratęsiamas terminas teikti paraiškas šilumos ir karšto vandens, elektros gamybos įrenginių iš atsinaujinančių išteklių (saulės, vėjo, vandens, geotermijos, aerotermijos ar kt.) diegimui bei kitoms, alternatyvios šiluminės ar elektros energijos apsirūpinimo priemonėms, tokioms kaip biokuro katilų įrengimas ir pan. Pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos naujausio kvietimo reikalavimus renovuojami namai, kurių plotas viršija 1500 kv. m, turi įsirengti saulės jėgaines, gaminančias elektrą namo bendrojo naudojimo reikmėms. Pagal šį kvietimą planuojantiems diegti atsinaujinančios energijos priemones numatyta 30 proc. valstybės parama. Kompensacinė išmoka teikiama tiems paramos gavėjams, kurie jau įgyvendino daugiabučio namo atnaujinimo projektą ir pasiekė ne mažesnį kaip 40 proc. skaičiuojamosios energijos sutaupymą bei ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasę. Taip pat į valstybės paramą gali pretenduoti ir šiuo metu įgyvendinami projektai, planuojantys pasiekti ne mažesnį kaip 40 proc. skaičiuojamosios energijos sutaupymą bei ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasę. Išimtis taikoma tik tiems pastatams, kuriems LR Statybų įstatymu nenustatomi minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai.Paraiškos daugiabučiams renovuoti gali būti teikiamos Būsto energijos taupymo agentūrai (paraiškos priimamos visuose regioniniuose padaliniuose) tiesiogiai arba naudojantis pašto ir pasiuntinių teikiamomis paslaugomis iki 2021 m. birželio 1 d. Plačiau skaitykite: http://www.betalt.lt/naujienos/18/pratestas-kvietimo-tekti-paraiskas-atsinaujinanciu-energijos-saltiniu-diegimui-daugiabuciuose-terminas:100.

 

 BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS RENOVACIJOS ŽEMĖLAPIS

Biržų rajono savivaldybės taryba 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-72 patvirtino Biržų rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą, o jos įgyvendinimo administratoriumi paskyrė UAB "Biržų šilumos tinklai (Rotušės g. 20A, Biržai).

ATNAUJINTŲ IR ŠIUO METŲ ATNAUJINAMŲ (MODERNIZUOJAMŲ) DAUGIABUČIŲ NAMŲ SĄRAŠAS