Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Administracijos direktorius

IRUTĖ VARZIENĖ

Gyvenimo aprašymas

Tel. nr.: (8 450) 43 133
Mob. tel. nr.: 8 698 10 225
 

Savivaldybės administracijos direktorius yra savivaldybės administracijos vadovas – įstaigos vadovas, pavaldus savivaldybės tarybai ir atskaitingas merui. Savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarką nustato Vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymai.

Savivaldybės administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero siūlymu savivaldybės tarybos sprendimu tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimai yra tiesiogiai susiję su tarybos, kuri jį paskyrė, kadencija.