Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Administracijos direktorius

 

 

 

 

 

 

 
JURGA BAGAMOLOVIENĖ

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorė

Gyvenimo aprašymas

Tel. nr.: +370 698 10225

El. paštas: adm.direktorius@birzai.lt 

Administratorius referentas: tel. nr. +370 605 74081, el. p. sav.administracija@birzai.lt

 
 

Savivaldybės administracijos direktorius yra savivaldybės administracijos vadovas – įstaigos vadovas, pavaldus savivaldybės tarybai ir atskaitingas merui. Savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarką nustato Vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymai.

Savivaldybės administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero siūlymu savivaldybės tarybos sprendimu tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimai yra tiesiogiai susiję su tarybos, kuri jį paskyrė, kadencija.