Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Administracijos direktorius

 

 

 

 

 

 

 
JURGA BAGAMOLOVIENĖ

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorės pareigybės aprašymas

Gyvenimo aprašymas

Tel. nr.: +370 698 10225

El. paštas: adm.direktorius@birzai.lt 

Administratorius referentas: tel. nr. +370 605 74081, el. p. sav.administracija@birzai.lt

 

Savivaldybės administracijos direktorius vadovauja savivaldybės administracijai. Jis yra įstaigos vadovas. Savivaldybės administracijos direktorius tiesiogiai ir asmeniškai merui atsako už įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, Vyriausybės, savivaldybės tarybos, mero sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais.

Savivaldybės administracijos direktorių skiria ir atleidžia meras. Savivaldybės administracijos direktorius skiriamas mero įgaliojimų laikui. Savivaldybės administracijos direktorius yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.