Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos

2023 m. I ketvirčio Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinys
2023 m. II ketvirčių Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinys
2023 m. III ketvirčių Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. I ketvirčio Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinys
2022 m. II ketvirčių Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinys
2022 m. III ketvirčių Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinys
2022 m. Biržų rajono savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinys
2022 m. Biržų rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. I ketvirčio Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m. II ketvirčių Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m. III ketvirčių Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m. Biržų rajono savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m. Biržų rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. I ketvirčio Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinys
2020 m. II ketvirčių Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinys
2020 m. III ketvirčių Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinys
2020 m. Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinys
2020 m. Biržų rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. I ketvirčio Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinys
2019 m. II ketvirčių Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinys
2019 m. III Savivaldybės iždo ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys
2019 m. Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinys
2019 m. Biržų rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. I ketvirčio Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. II ketvirčių Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. III ketvirčių Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. Biržų rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Biržų rajono savivaldybės administracijos finansinė atskaitomybė

Savivaldybės administracijos 2023 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys   

Savivaldybės administracijos 2023 metų II ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys

Savivaldybės administracijos 2023 metų III ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys

Savivaldybės administracijos 2022 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Savivaldybės administracijos 2022 metų II ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys
Savivaldybės administracijos 2022 metų III ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys
Savivaldybės administracijos 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas

Savivaldybės administracijos 2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Savivaldybės administracijos 2021 metų II ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys
Savivaldybės administracijos 2021 metų III ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys
Savivaldybės administracijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas

Savivaldybės administracijos 2020 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Savivaldybės administracijos 2020 metų II ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys
Savivaldybės administracijos 2020 metų III ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys
Savivaldybės administracijos 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas

Savivaldybės administracijos 2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Savivaldybės administracijos 2019 m. II ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys
Savivaldybės administracijos 2019 m. III ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys
Savivaldybės administracijos 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys  ir aiškinamasis raštas

Savivaldybės administracijos 2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Savivaldybės administracijos 2018 m. II ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys
Savivaldybės administracijos 2018 m. III ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys
Savivaldybės administracijos 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys