Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Etikos komisijos sprendimai ir informacija

Etikos komisijos informacija

2023-01-31

Vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatais, Etikos komisijos veiklos sritims priskiriama analizuoti Tarybos narių nedalyvavimo Tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose priežastis bei teikti Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą dėl Tarybos nario įgaliojimų nutraukimo, jeigu šis Tarybos narys yra praleidęs iš eilės tris Tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties.

2023 m. sausio 10 d. Etikos komisija buvo susirinkusi į posėdį, kuriame analizavo Biržų rajono savivaldybės tarybos narių 2022 m. tarybos posėdžių lankomumą. Buvo nuspręsta kreiptis į tarybos narius Viktorą Kurganovą ir Paulių Morkvėną, kadangi 2022 m. šie Tarybos nariai praleido daugiau nei po 3 Tarybos posėdžius iš eilės. Posėdžio metu nuspręsta šių Tarybos narių paprašyti per 5 darbo dienas pateikti paaiškinimus dėl posėdžių nelankymo priežasčių arba atvykti į sekanti Etikos komisijos posėdį. Paulius Morkvėnas iki komisijos posėdžio pateikė rašytinį paaiškinimą ir komisija įvertinus nelankymo priežastis nusprendė nesikreipti į Vyriausiąją rinkimų komisiją. Viktoras Kurganovas paaiškinimo nepateikė ir neatvyko į komisijos posėdį, todėl vadovaujantis komisijos nuostatais Vyriausiajai rinkimų komisijai buvo pateiktas siūlymas dėl Tarybos nario Viktoro Kurganovo įgaliojimų nutraukimo.

Etikos komisija primena Tarybos nariams, kad Tarybos posėdžių, komitetų ir komisijų posėdžių lankymas yra Tarybos narių pareiga.

Informaciją parengė Biržų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkė Toma Karvelytė

 

Etikos komisijos sprendimai

2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimas EP-5
2015 m. vasario 12 d. sprendimas EP-2
2014 m. birželio 20 d. sprendimas EP-2
2013 m. birželio 20 d. sprendimas Nr. EP-6
2013 m. birželio 20 d. sprendimas Nr. EP-7
2013 m. birželio 6 d. sprendimas Nr. EP-3
2013 m. birželio 6 d. sprendimas Nr. EP-2
2012 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. EP-2
2011 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. TK-87
2011 m. spalio 24 d. sprendimas Nr. TK-74
2011 m. spalio 13 d. sprendimas Nr. TK-63

 

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATAI