Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Asmenų aptarnavimas

Asmenų ir juridinių asmenų prašymai, pranešimai, skundai priimami ir registruojami Biržų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėjo kabinete (Vytauto g. 38, 41143 Biržai, kabineto Nr. 306), mob. tel. +370 698 80 058, el. p. savivaldybe@birzai.lt.

Asmenų prašymai ir skundai Biržų rajono savivaldybės tarybai, merui, administracijai, direktoriui gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją 303 kab., atsiuntus paštu ar elektroniniais ryšiais (elektroniniu paštu savivaldybe@birzai.lt), arba prisijungus prie administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalo „Elektroniniai valdžios vartai“.

Skundai ar prašymai raštu, atsiųsti elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, išskyrus atvejus, kai, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, į asmenų prašymus galima atsakyti nedelsiant. Atsakymas į skundą ar prašymą pateikiamas asmeniui tiesiogiai atvykus atsiimti, išsiunčiamas paštu arba elektroniniais ryšiais.

Išsamią informaciją teikia:
Bendrojo skyriaus administratorė referentė Lina Kiršienė mob. tel. +370 605 74 081;
Bendrojo skyriaus referentė Irena Zamauskienė mob. tel. +370 672 63 713.
For information in English please contact Vaida Dževečkaitė-Klepeckienė mobile phone no. +370 616 73 473.

SAVIVALDYBĖS VADOVAI PRIIMA:

Savivaldybės meras
pirmadieniais: nuo 10.00 iki 12.00 val.
                        nuo 14.00 iki 16.00 val.

Savivaldybės administracijos direktorė
trečiadieniais: nuo 10.00 iki 11.00 val.
                        nuo 15.00 iki 16.00 val.

Registruotis iš anksto į priėmimą pas Biržų rajono savivaldybės merą, vicemerą, administracijos direktorių galima  mob. tel. +370 672 63 713,  +370 605 74 081, elektroniniu paštu savivaldybe@birzai.lt  arba žodžiu (Vytauto g. 38, Biržai, 305 kab.).

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
penktadieniais  8.00–15.45 val.

Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

Iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai / skundai ne darbo valandomis priimami:

pirmadieniais nuo 17.00 iki 18.00 val. Savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje, Pačeriaukštės ir Širvėnos seniūnijose;
antradieniais nuo 17.00 iki 18.00 val. Vabalninko seniūnijoje;
antradieniais ir penktadieniais nuo 7.30 iki 8.00 val. Pabiržės seniūnijoje;
trečiadieniais nuo 17.00 iki 18.00 val. Nemunėlio Radviliškio seniūnijoje;
penktadieniais nuo 7.00 iki 8.00 val. Biržų, Parovėjos ir Papilio seniūnijose.

Iš anksto registruotis dėl prašymo / skundo pateikimo mob. tel. +370 672 63 713, elektroniniu paštu savivaldybe@birzai.lt arba žodžiu (Vytauto g. 38, Biržai, 305 kab.).

Asmenys, negalintys gauti paslaugų nuotoliniu būdu, aptarnaujami Savivaldybės
administracijos I aukšte įrengtose Asmenų aptarnavimo patalpose, Vytauto g. 38, Biržai, el. p. savivaldybe@birzai.lt.

Biržų rajono savivaldybės administracijos informacijos rengimo ir (ar) teikimo asmenims su negalia jų pasirinktais bendravimo būdais tvarka.

Reglamentuojantys teisės aktai
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo Biržų rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas

 

Apklausų apie gyventojų aptarnavimą rezultatai: