Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Asmenų aptarnavimas

Asmenų ir juridinių asmenų prašymai, pranešimai, skundai priimami ir registruojami Biržų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėjo kabinete (Vytauto g. 38, 41143 Biržai, kabineto Nr. 306), mob. tel. 8 698 80 058, el. p. savivaldybe@birzai.lt.

Asmenų prašymai ir skundai Biržų rajono savivaldybės tarybai, merui, administracijai, direktoriui gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją 306 kab., atsiuntus paštu ar elektroniniais ryšiais (elektroniniu paštu savivaldybe@birzai.lt, arba prisijungus prie administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalo „Elektroniniai valdžios vartai“.

Skundai ar prašymai raštu, atsiųsti elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, išskyrus atvejus, kai, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, į asmenų prašymus galima atsakyti nedelsiant. Atsakymas į skundą ar prašymą pateikiamas asmeniui tiesiogiai atvykus atsiimti, išsiunčiamas paštu arba elektroniniais ryšiais.

Išsamią informaciją teikia:
Bendrojo skyriaus referentė Irena Zamauskienė  mob. tel. +370 672 63 713.
For information in English please contact Vaida Dževečkaitė-Klepeckienė  mobile phone no. +370 616 73 473.

Registruotis iš anksto į priėmimą pas Biržų rajono savivaldybės merą, mero pavaduotoją, administracijos direktorių, jo pavaduotoją galima  mob. telefonu 8 672 63 713, elektroniniu paštu savivaldybe@birzai.lt  arba žodžiu (Vytauto g. 38, Biržai, 305 kab.).

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
penktadieniais  8.00–15.45 val.

Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

Iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai / skundai ne darbo valandomis priimami:

pirmadieniais nuo 17.00 iki 18.00 val. Savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje, Pačeriaukštės ir Širvėnos seniūnijose;
antradieniais nuo 17.00 iki 18.00 val. Vabalninko seniūnijoje;
antradieniais ir penktadieniais nuo 7.30 iki 8.00 val. Pabiržės seniūnijoje;
trečiadieniais nuo 17.00 iki 18.00 val. Nemunėlio Radviliškio seniūnijoje;
penktadieniais nuo 7.00 iki 8.00 val. Biržų, Parovėjos ir Papilio seniūnijose.

Iš anksto registruotis dėl prašymo / skundo pateikimo tel. (8 450) 43 141, mob. tel. 8 672 63 713, elektroniniu paštu savivaldybe@birzai.lt arba žodžiu (Vytauto g. 38, Biržai, 305 kab.).

Asmenys, negalintys gauti paslaugų nuotoliniu būdu, aptarnaujami Savivaldybės
administracijos I aukšte įrengtose Asmenų aptarnavimo patalpose, Vytauto g. 38, Biržai, el. p. savivaldybe@birzai.lt.

Reglamentuojantys teisės aktai
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo Biržų rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas

Apklausos apie gyventojų aptarnavimą 2021 metais rezultatai

Apklausos apie gyventojų aptarnavimą 2022 metais rezultatai