Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Darbo grupės, komisijos

Biržų rajono savivaldybės humanitarinės pagalbos teikimo komisija

Biržų rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisija

Biržų rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija

Biržų rajono savivaldybės komisija medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti

Materialinės paramos skyrimo ir mokėjimo Biržų rajono savivaldybėje komisija

Biržų rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos finansavimo komisija

Infrastruktūros (susisiekimo komunikacijų) remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, paraiškoms nagrinėti ir vertinti darbo grupė

Kompensacijų pastatų savininkams už įsirengtą  individualų nuotekų valymo įrenginį arba nuotekų išsėmimo rezervuarą skyrimo darbo grupė

Kompensacijų pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir / arba nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, skyrimo darbo grupė

Biržų rajono savivaldybės eismo saugumo komisija

Biržų rajono savivaldybės padarytos žalos nagrinėjimui ir vertinimui darbo grupė

Biržų rajono savivaldybės tarpinstitucinė grupė

Biržų rajono savivaldybės Jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių veiklos rėmimo programos projektų finansavimo konkurso komisija

Biržų rajono savivaldybės Radvilų žymens apdovanojimo komisija

Biržų rajono savivaldybės mero rezervo lėšų skyrimo prašymams nagrinėti ir pasiūlymams teikti komisija

Biržų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras

Biržų rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisija

Biržų rajono savivaldybės tarpinstitucinė grupė

Biržų rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija