Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Jaunimo reikalų koordinatorius

     Jaunimas - pagal LR Jaunimo politikos pagrindų įstatymą - tai asmuo nuo 14 iki 29 metų. Jaunimo politika - tai kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas jauno žmogaus asmenybės formavimuisi bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą, taip pat veikla, kuria siekiama visuomenės ir atskirų grupių supratimo bei tolerancijos jauniems žmonėms.
     Įgyvendinant Biržų rajono savivaldybės jaunimo politiką, Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius rengia ir įgyvendina savivaldybės jaunimo politikos programas ir priemones, analizuoja jaunų žmonių ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų būklę savivaldybės teritorijoje, taip pat koordinuoja savivaldybės institucijų bei įstaigų veiklą jaunimo politikos srityje ir vykdo kitą veiklą, susijusią su jaunimu bei jaunimo organizacijomis.
     Jaunimo reikalų koordinatorius suinteresuotiems asmenims teikia informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje, kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes.
     Jaunimo reikalų koordinatorius siekia tarpinstitucinio bendradarbiavimo įgyvendinant valstybinės ir savivaldybės jaunimo politiką.

     Daugiau apie Jaunimo reikalų koordinatorius: https://jra.lt/jaunimui/suzinok-daugiau/su-jaunimu-dirbantys/jaunimo-reikalu-koordinatoriai

Vytauto g. 38, 204 kab.
LT-41143 Biržai
Mob. +370 684 75 167
el. p. vesta.strelcova@birzai.lt

https://www.facebook.com/BirzuRajonoJaunimoReikalai 
https://www.instagram.com/birzu_jrk/