Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Slapukų politika

Biržų rajono savivaldybės administracija, būdama tinklalapio www.birzai.lt valdytoja, tinklalapio lankytojų duomenis tvarko laikydamasi galiojančių teisės aktų, remdamasi nustatytais tikslais ir tokia apimtimi, kuri reikalinga šiems tikslams pasiekti.

Tvarkydama asmens duomenis, Biržų rajono savivaldybės administracija laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Privatumo politika nustato privatumo sąlygas naudojantis interneto tinklalapiu www.birzai.lt. Joje nurodoma, iš kur www.birzai.lt gauna lankytojų asmens duomenis, kaip juos tvarko ir kam juos teikia. Taip pat šiame dokumente nurodomos asmens duomenų subjektų teisės.

Asmens duomenys – bet kokia informacija, pagal kurią galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti konkretų asmenį. Ši privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems tinklalapyje www.birzai.lt.

www.birzai.lt administruoja Biržų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188642660, adresas Vytauto g. 38, 41143 Biržai. Biržų rajono savivaldybės administracija yra www.birzai.lt lankytojų asmens duomenų valdytojas.

Tvarkydama tinklalapio www.birzai.lt duomenis, Biržų rajono savivaldybės administracija laikosi šių principų:
– Tvarko teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
– Renka nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais;
– Deda visas pastangas užtikrinti, kad duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant www.birzai.lt tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
– Siekia, kad duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami;
– Saugo tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtu galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
– Tvarko tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas.

Asmens duomenys www.birzai.lt tvarkomi šiais tikslais:
– Naujienlaiškio platinimo tikslu – tik užsisakius šią paslaugą;
– Dalyvavimo apklausose tikslu – tik svetainės lankytojams dalyvaujant apklausose;
– Užtikrinant www.birzai.lt funkcionavimą ir pritaikymą lankytojų naršymo poreikiams – tik su svetainės lankytojų sutikimu.

Biržų rajono savivaldybės administracija tvarko šiuos asmens duomenis ir juos gauna:
– Naujienlaiškio platinimo tikslu – el. pašto adresą (lankytojams pateikus).
– Dalyvavimo apklausose tikslu – informaciją apie lytį, amžių, išsilavinimą, gyvenamąją vietą (lankytojams pateikus).
– Užtikrinant www.birzai.lt funkcionavimą ir pritaikymą lankytojų naršymo poreikiams – naudoja slapukus (cookies) (lankytojų sutikimu renkami automatiškai).

Asmens duomenys naudojami tik Duomenų tvarkymo tikslų skiltyje nurodytais tikslais.

www.birzai.lt renka informaciją naudojant slapukus (cookies). Slapukai yra itin mažos apimties failai, kurie laikinai įrašomi į įrenginio, iš kurio lankytojai patenka į www.birzai.lt svetainę, kietąjį diską ir leidžia atpažinti lankytojus vėliau jiems lankantis svetainėje. Slapukai – įprasta informacijos rinkimo interneto tinklalapiuose praktika, kuri palengvina vartotojų naudojimąsi jais.
Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame tam, kad užtikrintume tinklalapio www.birzai.lt funkcionalumą ir naudojimosi tinklalapiu analizės tikslu.

Lankytojai turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą naudoti slapukus. Tai padaryti galima pakeičiant savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų.
Techninių ir funkcinių slapukų išjungimo ar ištrynimo atveju gali sulėtėti naršymo tinklapyje sparta, būti apribotas atskirų tinklalapio funkcijų pasiekiamumas ar apskritai blokuota prieiga prie tinklalapio www.birzai.lt.

Svetainėje www.birzai.lt naudojama „Google Analytics“ – Google, Inc. (toliau – Google) teikiama žiniatinklio analizės paslauga, kuri padeda išanalizuoti, kaip naudojamasi šia interneto svetaine. Šiuo tikslu „Google Analytics“ naudoja slapukus.
Slapukų gauta informacija apie naudojimąsi interneto svetaine – standartinė interneto žurnalo informacija (įskaitant lankytojų IP adresą) ir anoniminė informacija apie lankytojo elgesį – perduodama Google ir Google ją saugo taip pat ir JAV esančiuose serveriuose. Prieš išsiunčiant lankytojų IP adresą Google, svetainė paverčia jį anoniminiu.

Pagal Google „privatumo skydo“ sertifikavimo tvarką, Google pareiškia, kad ji laikosi ES ir JAV „privatumo skydo“ sistemos reikalavimų. Google gali perduoti „Google Analytics“ surinktą informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba kai tos trečiosios šalys tvarko informaciją Google vardu. Pagal „Google Analytics“ paslaugos teikimo sąlygas Google nesusies duomenų subjekto IP adreso su jokiais kitais Google turimais duomenimis.

Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, arba nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi.

Daugumoje naršyklių galima:
– patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
– blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
– blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
– blokuoti visų slapukų siuntimą;
– uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.
Jei pasirinksite ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių tinkamai nebeveiks. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės mūsų interneto svetaine.

www.birzai.lt užtikrina, kad bet kokie asmens duomenys nebus parduodami, ar kitaip be teisėto pagrindo teikiami tretiesiems asmenims. www.birzai.lt pasilieka teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtume tai padaryti įstatymų numatyta tvarka teisėsaugos ar kitoms tokius įgaliojimus turinčioms teisėsaugos institucijoms.
Surinktus asmens duomenis mes galime perduoti paslaugų teikėjams (informacinių technologijų, duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir kitų paslaugų), tačiau jie neturi teisės www.birzai.lt surinktų asmens duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo Biržų rajono savivaldybės administracijai tikslais.

Visi lankytojų asmens duomenys saugomi iki to laiko, kol reikalingi tikslams, nurodytiems Duomenų tvarkymo tikslų skiltyje, pasiekti, bet ne ilgiau nei vienerius metus nuo jų pateikimo ir (ar) rinkimo metų gruodžio 31 d.

Svetainės lankytojų asmens duomenys tvarkomi saugiu būdu, apsaugančiu asmens duomenis nuo nesankcionuoto ar neteisėto asmens duomenų tvarkymo, netyčinio praradimo, sunaikinimo ar žalos padarymo. Biržų rajono savivaldybės administracija naudoja tinkamas technines ir organizacines priemones, nustatytas BDAR.

www.birzai.lt pateikiamos nuorodos į išorines interneto svetaines. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad www.birzai.lt neprisiima atsakomybės už kitų, ne Biržų rajono savivaldybės administracijos administruojamų svetainių privatumo politikas ir jų duomenų tvarkymo teisėtumą.