Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

2022-2033 metų nacionalinė darbotvarkė korupcijos prevencijos klausimais

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2020-2022 m. tarpinstitucinis veiklos planas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 str. 6 d., Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje nėra rengiami korupcijos prevencijos veiksmų planai.

Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba nerengia teisės aktų projektų, kuriais būtų numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 str. 1 d. nurodytomis sritimis, todėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo neatlieka.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 15–19 straipsnių nuostatomis, asmenį į pareigas skiriančiam valstybės ar savivaldybės įstaigos (įmonės) vadovui, kolegialiam valdymo organui arba valstybės politikui pateikiama informacija apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje (įmonėje). Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas:

Biržų rajono savivaldybės kontrolierius.

Apie galimus korupcijos atvejus Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje pranešti: Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai tel. (8 5) 266 3333 arba pranesk@stt.lt,  Biržų rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijai.

Už korupcijos prevenciją Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje atsakingas Biržų rajono savivaldybės kontrolierius.