Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Planavimo dokumentai

STRATEGINIO PLANAVIMO DOKUMENTAI

SAVIVALDYBĖS STRATEGINIAI PLĖTROS PLANAI

Biržų rajono savivaldybės 2023–2030 metų strateginis plėtros planas (TAR)
Biržų rajono savivaldybės 2023–2030 metų strateginis plėtros planas (pdf formatu)
Biržų rajono savivaldybės 2023–2030 metų strateginio plėtros plano pristatymas (skaidrės)

Biržų rajono savivaldybės plėtros 2021-2030 m. strateginio plano rengimas

Biržų rajono savivaldybės plėtros 2016-2020 m. strateginis planas

SAVIVALDYBĖS STRATEGINIAI VEIKLOS PLANAI

Biržų rajono savivaldybės 2024-2026 metų strateginis veiklos planas

Biržų rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas      Ataskaita

Biržų rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginis veiklos planas      Ataskaita

Biržų rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginis veiklos planas      Ataskaita

Biržų rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginis veiklos planas          Ataskaita

Biržų rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginis veiklos planas          Ataskaita

Biržų rajono savivaldybės 2018-2020 m. strateginis veiklos planas     Ataskaita

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS METINIAI VEIKLOS PLANAI

Biržų rajono savivaldybės administracijos 2023 metų metinis veiklos planas     Ataskaita

Biržų rajono savivaldybės administracijos 2022 metų metinis veiklos planas     Ataskaita

Biržų rajono savivaldybės administracijos 2021 metų metinis veiklos planas     Ataskaita

Biržų rajono savivaldybės administracijos 2020 metų metinis veiklos planas     Ataskaita

Biržų rajono savivaldybės administracijos 2019 metų metinis veiklos planas     Ataskaita

Biržų rajono savivaldybės administracijos 2018 metų metinis veiklos planas   

STRATEGINIO PLANAVIMO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

KITOS PROGRAMOS

PANEVĖŽIO REGIONO INTEGRUOTA TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMA (žr. galiojančią suvestinę redakciją)

PANEVĖŽIO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ŽEMĖLAPIS (BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ) 

GALIMYBIŲ STUDIJOS

ŠILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO EFEKTYVUMO ĮVERTINIMO BEI INVESTICIJŲ NUSTATYMO TRUMPALAIKĖJE IR ILGALAIKĖJE PERSPEKTYVOJE BIRŽŲ IR VABALNINKO MIESTUOSE STUDIJA