Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Administracinė informacija

NUOSTATAI

AUDITORIAUS ATSAKOMYBĖ

PROFESINĖS ETIKOS KODEKSAS

PLANAVIMO DOKUMENTAI

Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020–2022 metų strateginis veiklos planas

2023 m. veiklos planas

2022 m. veiklos planas

2021 m. veiklos planas

2020 m. veiklos planas

2019 m. veiklos planas

2018 m. veiklos planas

2017 m. veiklos planas

2016 m. veiklos planas

2015 m. veiklos planas

DARBO UŽMOKESTIS

Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų 2021 m. – 2022 m. III ketv. vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis už  2022 m. I ketv. (Eur)

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis už  2022 m. II ketv. (Eur)

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis už  2022 m. III ketv. (Eur)

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis už  2022 m. IV ketv. (Eur)

Savivaldybės kontrolierė

1

3014

3017

3058

3048

Vyriausioji patarėja

1

1942

1960

2029

1978

VIEŠIEJI PIRKIMAI

2022 m. viešųjų pirkimų planas
2021 m. viešųjų pirkimų planas 
2020 m. viešųjų pirkimų planas

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI

2022 m.

Kontrolės ir audito tarnybos 2022 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2022 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m.
Kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m.

Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m.
Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

2022 m.
Kontrolės ir audito tarnybos 2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos  2022 m. III ketv. finansinių atskaitų rinkinys

2021 m.
Kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m.
Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m.
Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

VEIKLOS ATASKAITOS

Ataskaita 2021 m.
Ataskaita 2020 m.
Ataskaita 2019 m.
Ataskaita 2018 m.
Ataskaita 2017 m.
Ataskaita 2016 m.

TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos Konstitucija
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas
Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO, ASMENŲ APTARNAVIMO IR INFORMACIJOS TEIKIMO TVARKA

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS