Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Administracinė informacija

NUOSTATAI

AUDITORIAUS ATSAKOMYBĖ

PROFESINĖS ETIKOS KODEKSAS

PLANAVIMO DOKUMENTAI
Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020–2022 metų strateginis veiklos planas
2021 m. veiklos planas
2020 m. veiklos planas
2019 m. veiklos planas
2018 m. veiklos planas
2017 m. veiklos planas
2016 m. veiklos planas
2015 m. veiklos planas

DARBO UŽMOKESTIS

Biržų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų 2020 m.  vidutinės mėnesio bruto darbo užmokestis

  Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius 2020-12-31

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis už  2020 m. (Eur)

Savivaldybės kontrolierius

1

2843

Vyriausiasis patarėjas

1

1863

VIEŠIEJI PIRKIMAI

2020 m. viešųjų pirkimų planas
2021 m. viešųjų pirkimų planas 

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI

2021 m.
Kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m.

Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m.
Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

2021 m.
Kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m.
Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m.
Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

VEIKLOS ATASKAITOS

Ataskaita 2020 m.
Ataskaita 2019 m.
Ataskaita 2018 m.
Ataskaita 2017 m.
Ataskaita 2016 m.

TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos Konstitucija
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas
Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO, ASMENŲ APTARNAVIMO IR INFORMACIJOS TEIKIMO TVARKA

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS