Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Administracinė informacija

NUOSTATAI

AUDITORIAUS ATSAKOMYBĖ

PROFESINĖS ETIKOS KODEKSAS

PLANAVIMO DOKUMENTAI

Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023–2025 metų strateginis veiklos planas

2024 m. veiklos planas

2023 m. veiklos planas

2022 m. veiklos planas

2021 m. veiklos planas

2020 m. veiklos planas

2019 m. veiklos planas

2018 m. veiklos planas

2017 m. veiklos planas

2016 m. veiklos planas

2015 m. veiklos planas

DARBO UŽMOKESTIS

Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų 2023 m. I - III ketv. vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vid.  mėn. bruto DU už  2023 m. I ketv. (Eur)  Vid.  mėn. bruto DU už  2023 m. II ketv. (Eur)  Vid.  mėn. bruto DU už  2023 m. III ketv. (Eur) 
Savivaldybės kontrolierė 1 3182 Eur 3330 Eur 3311 Eur
Vyriausioji patarėja 1 2112 Eur 2228 Eur 2190 Eur

 

VIEŠIEJI PIRKIMAI

2024 m. viešųjų pirkimų planas

2023 m. viešųjų pirkimų planas

2022 m. viešųjų pirkimų planas

2021 m. viešųjų pirkimų planas

2020 m. viešųjų pirkimų planas

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI

2023 m.

Kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m.

Kontrolės ir audito tarnybos 2022 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2022 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m.
Kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m.

Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m.
Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

2023 m. 

Kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m.
Kontrolės ir audito tarnybos 2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos  2022 m. III ketv. finansinių atskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos  2022 m. IV ketv. finansinių atskaitų rinkinys, 2022 m. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m.
Kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m.
Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m.
Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

VEIKLOS ATASKAITOS

TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos Konstitucija
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas
Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO, ASMENŲ APTARNAVIMO IR INFORMACIJOS TEIKIMO TVARKA

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS NUSTATYMO APRAŠAS