Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Bazinis paslaugų šeimai paketas

Bazinis paslaugų šeimai paketas – tai šeimai teikiamų švietimo, sveikatos, socialinių, teisinių, judumo, sociokultūrinių paslaugų, užtikrinančių būtinąją pagalbą, skirtą šeimos gebėjimams savarankiškai spręsti kylančias problemas stiprinti ir galimybėms savo šeimoje kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką sudaryti, rinkinys. 

Bazinio paslaugų šeimai paketą sudaro dvylika bazinių paslaugų, apimančių įvairaus amžiaus tarpsniuose esančius asmenis (šeimos narius), kurių teikimą savo teritorijoje bei jų prieinamumą užtikrina visos Lietuvos savivaldybės.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS „DĖL BAZINIO PASLAUGŲ ŠEIMAI PAKETO PATVIRTINIMO“

1. Atviras darbas su jaunimu 2. Kompleksinės paslaugos šeimai 3. Vaikų dienos socialinė priežiūra 4. Globos centro teikiama ir organizuojama pagalba
5. Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra 6. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija  7. Ikimokyklinis ugdymas 8. Švietimo pagalba
9. Neformalusis vaikų švietimas 10. Kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei skaitymo raštingumo ugdymo 11. Pirminė valstybės garantuojama teisinė pagalba 12. Judumo paslauga