Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Lygių galimybių įgyvendinimas

Lygios galimybės tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

Diskriminacija – tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu.

Tiesioginė diskriminacija – elgesys su asmeniu, kai lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu jam taikomos mažiau palankios sąlygos, negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų taikomos kitam asmeniui (išskyrus LR lygių galimybių įstatymo 9 p. nurodytus atvejus).

Netiesioginė diskriminacija – veikimas ar neveikimas, teisės norma ar vertinimo kriterijus, akivaizdžiai neutrali sąlyga ar praktika, kurie formaliai yra vienodi, bet juos įgyvendinant ar pritaikant atsiranda ar gali atsirasti faktinis naudojimosi teisėmis apribojimas arba privilegijų, pirmenybės ar pranašumo teikimas lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu, nebent šį veikimą ar neveikimą, teisės normą ar vertinimo kriterijų, sąlygą ar praktiką pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.

Priekabiavimas – nepageidaujamas elgesys, kai lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka.

Patyriau diskriminaciją. Ką daryti?

Kiekviena(s) gyventoja(s), susidūrusi(-ęs) su galima diskriminacija, turi teisę pateikti skundą lygių galimybių kontrolierei(-iui). 
Pateikti el. skundą.
Jei įtariate, kad susidūrėte su diskriminacija, seksualiniu priekabiavimu arba priekabiavimu, bet nesate tuo tikri, kviečiame pasikonsultuoti su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Tarnybos teisininkės ir teisininkai padės įvertinti situaciją ir patars, kokių veiksmų galite imtis.
Susisiekite: el. paštu lygybe@lygybe.lt , tel. 8 5 205 0640, pateikdami elektroninę užklausą www.lygybe.lt/klauskite.

Biržų rajono savivaldybės darbuotojai, patyrę diskriminaciją darbe gali kreiptis el. paštu lygiosgalimybes@birzai.lt . Nagrinėjant pranešimus užtikrinama asmens duomenų apsauga ir konfidencialumas.

Už lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybę bei smurto artimoje aplinkoje apsaugos sričių įgyvendinimą Biržų rajono savivaldybėje atsakinga Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Ina Romanova, tel. 8 672 31904, el. p. ina.romanova@birzai.lt

Lyčių lygybės stebėsenos Biržų rajono savivaldybėje rezultatai: čia

Teisės aktai:

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija

Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija

Europos sąjungos pagrindinių teisių chartija

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas

Biržų rajono savivaldybės administracijos lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo tvarkos aprašas

Biržų rajono savivaldybės administracijos smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos aprašas

Naudingos nuorodos:

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Lygios galimybės darbe (lygybesplanai.lt)

Lyčių lygybė (lygiadieniai.lt)