Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Tęsiami Astravo dvaro sodybos parko sutvarkymo darbai

Tęsiami Astravo dvaro sodybos parko sutvarkymo darbai

Tęsiami Astravo dvaro sodybos parko sutvarkymo darbai. Primename, kad 2019 m. birželio 6 d. Biržų rajono savivaldybės administracija ir UAB „Biržų ranga“ pasirašė statybos darbų rangos sutartį dėl techniniame projekte „Astravo dvaro sodybos parko Astravo g. 17A, Biržuose, sutvarkymas“ numatytų darbų įgyvendinimo. Techninį projektą parengė UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“. Šiuo projektu tvarkoma apie 15 ha dydžio parko teritorija, kurioje atliekami tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai. Šiuo metu jau pašalinti želdiniai, nugriautas tualetas, išvalyti tvenkiniai, įrengti lietaus nuotekų šalinimo tinklai, įrengta apšvietimo sistema, atstatyta krantinė, pastatyta pavėsinė, tiltas, tiesiami takai, atliekami žemės planiravimo darbai, pradėti prieplaukos įrengimo ir kitų mažosios architektūros elementų, laistymo sistemos įrengimo darbai, atnaujinama veja, bus įveisti nauji želdiniai, atkurti gėlynai, įrengta vaizdo stebėjimo sistema. Astravo dvaro sodybos parkas yra nacionalinio lygmens kultūros paveldo objektas, todėl turi būti tvarkomas išsaugant esamas ir atkuriant pažeistas vertingąsias parko savybes, siekiant išsaugoti objekto autentiškumą, grąžinant pirminę parko išraišką ir formą.

Bendra iš dalies pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 05.4.1-APVA-V-016 priemonę „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui" finansuojamo projekto „Biržų Astravo dvaro sodybos parko sutvarkymas" vertė – 814 762,47 Eur (692 548,09 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšos,  122 214,38 Eur - Savivaldybės biudžeto lėšos).

Biržų rajono savivaldybės informacija