Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Birželio 14-osios, Gedulo ir vilties dienos, programa

                                                                                             Spygliuotos vielos/ne rožių krūmas.

                                                                                            Krauju jos žydi,/krauju rūdija (A.V.)

8.00  Šventos Mišios už politinius kalinius ir tremtinius. Gyvus ir mirusius. Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.

14.00 Tradicinis susitikimas Užušiliuose prie stogastulpio, skirto Mokytojams tremtiniams.

16.00 Tradicinis susitikimas istorinėje vietoje – buvusioje Biržų geležinkelio stotyje „AR LAISVĖ GYDO ŽAIZDAS?“

17.00 Renginys Biržų krašto muziejaus „ Sėla“ arsenalo salėje „ Lietuvos moterys – Laisvės kovų dalyvės“:

* LGGRTC istorikė Ramona Staveckaitė-Notari pristatys projektą „Moterys Lietuvos partizaniniame kare 1944–1953 m.“;

*  LGGRTC istorikas Andrius Tumavičius perskaitys pranešimą „Moterys ginkluotoje rezistencijoje Lietuvos šiaurės rytuose (Karaliaus Mindaugo srities atvejis)“; 

* Žiūrėsime trumpametražius filmus, kuriuose atsiminimais dalinasi partizaninio karo dalyvės;

* Bendrausime prie arbatos puodelio.

Nuo birželio 14 d. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios  bibliotekos I a. fojė – „Biržiečių tremtinių vilties gijos, o Vartotojų aptarnavimo skyriuje (II a.)  veiks spaudinių paroda „Biržiečių tremties keliai“.

Birželio 15 d.

17.00  Nepriklausomybės aikštėje keliaujančios parodos „Kino teatras - slėptuvė nuo gyvenimo" (1939-1944) atidarymas.

****

Praėjo 75 metai nuo baisiausio 1948 – ųjų trėmimo „Vesna“ ir vėl viskas kartojasi Ukrainoje. Tremtis yra šalia. Kuo nuoširdžiausiai kviečiame dalyvauti šios dienos renginiuose, prisiminti Lietuvos, giminės, savo šeimos istoriją. Juk esame stipresni, būdami kartu?

Organizatoriai: Biržų rajono savivaldybė, Politinių kalinių ir tremtinių Biržų filialas, Biržų krašto muziejus „Sėla“, Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka, Biržų kultūros centras.