Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Skelbiama pakaitinio Savivaldybės gydytojo atranka

Biržų rajono savivaldybės administracijai reikalingas pakaitinis valstybės tarnautojas (vietoj laikinai negalinčio eiti pareigų) – Socialinės paramos skyriaus Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 8,0). Pareigybės specializacija – valstybės ir savivaldybės sveikatos politikos įgyvendinimas.

Specialieji reikalavimai:

  1. turėti aukštąjį universitetinį medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, odontologijos arba reabilitacijos studijų krypties išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo patirtį administracinio darbo srityje (administracinio darbo sritis suprantama kaip vadovavimas valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai ar privačiam juridiniam asmeniui, jų filialams ar padaliniams, taip pat personalo administravimo funkcijų atlikimas, finansinių išteklių valdymo, paskirstymo ir (arba) jų panaudojimo kontrolė ir (arba) organizavimas, įstaigos veiklos plano rengimas ir įgyvendinimas).

Darbo stažo reikalavimas netaikomas asmenims, baigusiems medicinos studijų krypties sveikatos apsaugos administravimo rezidentūrą ar visuomenės sveikatos studijų krypties visuomenės sveikatos magistrantūrą (visuomenės sveikatos vadybos programą), papildomai baigusiems vadybos ar viešojo administravimo studijų krypčių bakalauro ar magistrantūros studijas.

  1. mokėti ne mažiau kaip vieną iš Europos  Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Prašymai dalyvauti atrankoje į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas priimami 5 darbo dienas nuo atrankos paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos.

Skelbimo Nr. 10434, nuoroda į pagrindinį skelbimą https://portalas.vtd.lt/lt/socialines-paramos-skyriaus-savivaldybes-gydytojas-vyriausiasis-specialistas-322;10434.html

Skelbimas paskelbtas 2022 m. sausio 13 d.

Publikuojamas iki 2022 m. sausio 20 d.

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://www.testavimas.vtd.lt/

Išsamesnė informacija apie atranką:

Biržų rajono savivaldybės administracija:

 

Kristina Šimonienė, Personalo skyriaus vyriausioji specialistė
tel. 8 610 43 900, el. p. kristina.simoniene@birzai.lt

 

Kęstutis Knizikevičius, Socialinės paramos skyriaus vedėjas
tel. 8 616 52 056, el. p. kestutis.knizikevicius@birzai.lt

Biržų rajono savivaldybės informacija