Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Apklausa apie gyventojų aptarnavimą 2021 metais

1. Ar Jūs pakankamai informuotas apie Savivaldybės darbo laiką?
Taip
47.13%

Ne
28.74%

Iš dalies
20.69%

Sunku atsakyti
3.45%

2. Ar Jums patogus Savivaldybėje nustatytas gyventojų priėmimo laikas?
Taip
33.33%

Ne
29.89%

Iš dalies
24.14%

Sunku atsakyti
12.64%

3. Ar Jums ilgai tenka laukti priėmimo?
Taip
27.59%

Ne
29.89%

Iš dalies
25.29%

Sunku pasakyti
17.24%

4. Ar aptarnaujantis valstybės tarnautojas Jus atidžiai išklauso?
Taip
40.23%

Ne
27.59%

Iš dalies
22.99%

Sunku pasakyti
9.2%

5. Ar aiškiai ir tikslai atsakoma į Jūsų pateiktą klausimą?
Taip
35.63%

Ne
24.14%

Iš dalies
31.03%

Sunku pasakyti
9.2%

6. Ar mandagiai Jus aptarnauja?
Taip
49.43%

Ne
17.24%

Iš dalies
27.59%

Sunku pasakyti
5.75%

7. Ar Jums rūpimi klausimai išspręsti pakankamai kvalifikuotai?
Taip
32.18%

Ne
31.03%

Iš dalies
29.89%

Sunku pasakyti
6.9%

8. Ar Jus patenkino atsakymų į prašymus pateikimo terminai?
Taip
28.74%

Ne
31.03%

Iš dalies
33.33%

Sunku pasakyti
6.9%

9. Ar Jūs informuotas (-a) apie veiksmus, kurių Savivaldybė ėmėsi spręsdama Jūsų klausimus?
Taip
27.59%

Ne
35.63%

Iš dalies
27.59%

Sunku pasakyti
9.2%

10. Ar Jūs susidūrėte su korupcijos apraiškomis nagrinėjant Jūsų klausimą?
Taip
12.64%

Ne
54.02%

Iš dalies
12.64%

Sunku pasakyti
20.69%

11. Kaip dažnai naudojatės Savivaldybės administracijos skyrių ir seniūnijų teikiamomis paslaugomis?
Kartą per savaitę
5.75%

Kartą per mėnesį
28.74%

Kartą per pusmetį
25.29%

Kartą per metus
40.23%

12. Kokias aptarnavimo problemas pastebėjote Biržų rajono savivaldybėje?
Mandagumo stoka
17.19%

Specialistų kvalifikacijos stoka
18.75%

Vilkinamas dokumentų rengimas
19.27%

Neišsamiai informuojama
19.79%

Darbuotojo nesąžiningumas
9.38%

Kita
15.63%