Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojami projektai

 


Biržų viešųjų erdvių buv. estrados ir piliavietės teritorijose su prieigomis modernizavimas, kuriant papildomus ir stiprinant esamus traukos centrus


Viešųjų erdvių Biržų mieste, regioninio parko teritorijoje, modernizavimo ir pritaikymo bendruomenės veiklai, laisvalaikio užimtumui ir poilsiui projektas


Užterštų teritorijų Biržų r. sav. Einorių k., Kratiškių k. ir Svirgeliškių k. sutvarkymas


Biržų Astravo dvaro sodybos parko sutvarkymas


Biržų miesto gatvių apšvietimo modernizavimas


Dviračių ir pėsčiųjų tako Biržų mieste, Jaunimo g. dalyje, įrengimas


Biržų kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas


Gyvenamosios aplinkos gerinimas gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose Biržų mieste


Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra


Biržų miesto D. Poškos–J. Šimkaus–P. Jakubėno ir Žvejų–Ežero gatvių rekonstravimas


Biržų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo infrastruktūros modernizavimas


Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Biržų rajono savivaldybėje


 

Kraštovaizdžio apsauga Biržų rajono savivaldybėje


Neformalaus ugdymo galimybių plėtojimas, modernizuojant Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ir rajono kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūrą


Naujo sklypo Biržų m., Plento g. 2C įrengimas, sukuriant palankią infrastruktūrą privačioms investicijoms


Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

„Dėl kompiuterių pirkimo projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“


ES struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ES struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“