Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Nevyriausybinėms organizacijoms

Siekiama, kad registruose ir informacinėse sistemose esantys duomenys būtų aktualūs ir visoms suinteresuotoms pusėms teiktų kuo didesnę naudą. Pavyzdžiui, kiek yra nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje? Mes net negalime tiksliai jums atsakyti, nes žinome registruotų organizacijų skaičių, žinome metines ataskaitas teikiančių organizacijų skaičių ir todėl galime daryti tik prielaidas, jog tai ir yra realiai veikiančių organizacijų skaičius Lietuvoje. Todėl atliekama Juridinių asmenų registro higieną – inicijuojama neveikiančių, privalomų dokumentų ir duomenų apie savo neteikiančių organizacijų likvidavimą ir išregistravimą.
 
Vadovaujantis teisės aktais, juridinių asmenų likvidavimo procedūra inicijuojama tuomet, kai organizacija laiku nepateikia savo metinės finansinės ataskaitos per 12 mėnesių nuo Civiliniame kodekse ar įstatymuose nustatytų šių dokumentų pateikimo Registrui terminų pabaigos.
Yra gudruočių, kurie pateikia tuščius lapus ir todėl neraudonuoja sistemoje, kaip skolininkai, nes sistema netikrina ataskaitų turinio. Bet greitai nebeliks ir tokių. Taip pat dažniausia klaida, kai vietoj veiklos ataskaitos yra pateikiamas finansinis dokumentas su panašiu pavadinimu "Veiklos rezultatų ataskaita".
 Pranešimai apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą siunčiami Juridinių asmenų registre nurodytais juridinių asmenų buveinių adresais ir valdymo organų nurodytais kontaktiniais adresais ar Gyventojų registre esančiais asmenų deklaruotais gyvenamosios vietos adresais.
Kokie dokumentai reikalingi norint, kad organizacija nebūtų likviduota - 
 Išsiuntus pranešimą apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą, organizacijos turi per 3 mėnesius pateikti savo metinę finansinę ir veiklos ataskaitas. To nepadarius per nurodytą laiką, inicijuojamas juridinio asmens likvidavimas ir įregistruojamas teisinis statusas „Inicijuojamas likvidavimas“.
 Per 1 metus nuo „Inicijuojamas likvidavimas“ statuso suteikimo, juridinio asmens dalyviai ar valdymo organo nariai gali kreiptis į teismą su prašymu atšaukti likvidavimo procedūrą.
 Per nustatytą terminą negavęs teismo pranešimo apie juridinio asmens likvidavimo atšaukimą, Registrų centras išregistruoja juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro.
О gavęs teismo pranešimą apie sprendimą atšaukti inicijuojamą juridinio asmens likvidavimą ar teismo pranešimą apie ieškinio dėl skolininko prievolių įvykdymo priėmimą, per 3 darbo dienas išregistruoja juridinio asmens teisinį statusą "Inicijuojamas likvidavimas" ir organizacija toliau sėkmingai įgyvendina savo veiklą ir nebepamiršta būti atskaitinga organizacija.
 

Nevyriausybinės organizacijos gali nemokamai įregistruoti NVO statusą

Lietuvoje veikiančios nevyriausybės organizacijos (NVO) jau gali Registrų centre nemokamai įregistruoti žymą, kad atitinka NVO įstatyme numatytą NVO apibrėžimą. Įregistruoti NVO statusą labai paprasta – tai galima padaryti nemokamai ir neišvykus iš namų bei paprasčiausiai prisijungus prie Registrų centro savitarnos. Savitarnos sistemoje vos per kelias minutes užpildomas ir pateikiamas prašymas įregistruoti NVO žymą. Detalią instrukciją, kaip pateikti prašymą galima rasti čia. Pateikus prašymą įregistruoti NVO žymą NVO atstovai gali ir atvykę į vieną iš Registrų centro klientų aptarnavimo padalinių. Prašymą žymai galima pateikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro Biržų padalinyje Vytauto g. 59, 41144, Biržai. Reikalinga išankstinė registracija https://www.registrucentras.lt/p/1218.Papildomai, daugiau informacijos galite rasti paspaudus čia.