Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Nevyriausybinėms organizacijoms

 

Pradėjo darbą rajono bendruomeninių organizacijų taryba

2023-07-18
Pradėjo darbą rajono bendruomeninių organizacijų taryba

Liepos 13 d. naujos sudėties Biržų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba (toliau – BO taryba) rinkosi pirmajam posėdžiui.

BO taryba sudaryta š. m. birželio 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-243 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“. Ją sudaro 4 savivaldybės institucijų ir įstaigų bei 5 bendruomeninių organizacijų, veikiančių Savivaldybės teritorijoje, atstovai:

 • Dalia Baltrušaitienė- Biržų rajono savivaldybės tarybos narė;
 • Aušra Butkauskienė – Biržų rajono savivaldybės Švietimo , kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Edita Čepokienė - Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos narė, Pačeraukštės kaimo bendruomenės pirmininkė;
 • Ramunė Čigienė - Biržų miesto bendruomenės „Biržai mūsų namai“ pirmininkė;
 • Renata Giedrikienė - Biržų rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Justina Janulionienė - Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos narė, Gaižiūnų kaimo bendruomenės pirmininkė;
 • Vytautas Juška - Biržų rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Vaidutė Stankevičienė- Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos narė, Parovėjos kaimo bendruomenės pirmininkė;
 • Simona Žekonienė- Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos narė, Papilio bendruomenės pirmininkė.

BO Tarybos sekretorė – Lina Vireliūnienė, Biržų rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

Susirinkusiuosius į pirmąjį naujai išrinktos Bendruomeninių organizacijų tarybos posėdį pasveikino  Biržų rajono savivaldybės mero patarėja Lilija Vaitiekūnienė ir Biržų rajono savivaldybės vicemeras Steponas Staškevičius.

Posėdžio metu buvo pristatyti pagrindiniai Bendruomeninių organizacijų tarybos veiklos principai, sudėtis, išrinktas BO tarybos pirmininkas ir pavaduotojas. BO tarybos pirmininke išrinkta Vaidutė Stankevičienė - Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos atstovė, Parovėjos kaimo bendruomenės pirmininkė, o pirmininko pavaduotoja -  Renata Giedrikienė, Biržų rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.

Posėdyje buvo aptarti pirmieji darbai, numatomi įtraukti į BO tarybos veiklos planą, kuris būtų svarstomas sekančiame posėdyje.

Bendruomeninių organizacijų taryba yra patariamojo pobūdžio ir sudaroma visuomeniniais pagrindais iš bendruomeninių organizacijų ir  Savivaldybės įstaigų bei institucijų atstovų. Jos tikslas – stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų, įstaigų ir bendruomeninių organizacijų bei skatinti pastarųjų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant šių bendruomeninių organizacijų plėtros politiką. Bendruomeninių organizacijų taryba sudaroma 3 metų kadencijai.


Įvyko pirmasis naujosios NVO tarybos posėdis

2023-07-13
Įvyko pirmasis naujosios NVO tarybos posėdis

Liepos 12 d. įvyko pirmasis dviejų metų kadencijai  naujai sudarytos Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos (toliau  - NVO taryba) posėdis.

NVO taryba sudaryta š. m. birželio 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-233 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“. Ją sudaro 5 savivaldybės institucijų ir įstaigų bei 7 nevyriausybinių organizacijų, veikiančių Savivaldybės teritorijoje, atstovai:

 • Arūnas Anskinas – Biržų rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Viktoras Bagamolovas – Biržų rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Aušra Butkauskienė– Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Vida Gedvilienė– Biržų „Artrito“ klubo pirmininkė;
 • Stanisalva Grigaravičienė– Biržų miesto vietos veiklos grupės atstovė, Biržų rajono kareivių motinų sąjungos pirmininkė;
 • Audronė Januševičiutė– Biržų trečiojo amžiaus universiteto atstovė;
 • Justina Micikevičienė– Biržų rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Mindaugas Pikūnas– viešosios įstaigos šeimos centro „Kartu saldu“ direktorius;
 • Viktoras Rinkevičius– Biržų Rotary klubo narys;
 • Vesta Strelcova– Biržų rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė;
 • Greta Vanagaitė– Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos atstovė, Kirdonių kaimo bendruomenės pirmininkė;
 • Regina Židonienė– viešosios įstaigos „Pagalbos centras“ direktorė.

Posėdyje dalyvavusi Savivaldybės mero patarėja Lilija Vaitiekūnienė pasveikino NVO tarybos narius ir palinkėjo produktyvaus darbo.

Posėdžio metu išrinkti NVO tarybos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir sekretorius. Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininke išrinkta Stanisalva Grigaravičienė, pirmininko pavaduotoja – Vesta Strelcova, sekretore – Aušra Butkauskienė.

Aptarti kiti klausimai, sutarta dėl organizacinių NVO Tarybos veiklos klausimų, visų narių sutikimu nutarta NVO tarybos narių kontaktinę informaciją viešinti Savivaldybės tinklalapyje www.birzai.lt – skilties Nevyriausybinėms organizacijoms rubrikoje NVO TarybaSuinteresuoti asmenys NVO ir NVO Tarybos klausimais ar problemomis galėtų rasti kontaktine informaciją ir kreiptis į kiekvieną narį.

Biržų rajono savivaldybės informacija

Kviečiame siūlyti atstovus į Biržų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą

Biržų rajono savivaldybės administracija kviečia rajono bendruomenines organizacijas (miesto ir kaimo vietos bendruomenes) siūlyti savo atstovus į Biržų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą. Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, nustatyta tvarka sudaroma iš savivaldybės institucijų ir įstaigų bei bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų laikantis pariteto principo: ne daugiau kaip 1/2 šios tarybos narių sudaro savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip 1/2 tarybos narių sudaro bendruomeninių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovai.

Tikslas - kurti palankią aplinką bendruomeninėms organizacijoms, užtikrinti tinkamas jų, kaip pilietinės visuomenės ir vietos savivaldos svarbios dalies, veiklos ir plėtros sąlygas.

Atstovo siūlymo dokumentus prašome teikti iki gegužės 12 d. Švietimo kultūros ir sporto skyriui el. paštu ausra.butkauskiene@birzai.lt arba Biržų rajono savivaldybės administracijoje 105 kab. (Vytauto 38, LT-41143 Biržai).

Siūlymui pateikiami šie dokumentai:

Siūlymo raštas (Siūlymo raštas DOC),  Siūlomo asmens anketa (Anketa DOC), kurioje nurodomas siūlomo asmens vardas, pavardė, kontaktai (el. p., tel.), pareigos organizacijoje.

Biržų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų  tarybos nuostatai, patvirtinti Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. T-180

Daugiau informacijos teikia Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Butkauskienė el. p. ausra.butkauskiene@birzai.lt, tel. +370 671 31 927


KVIEČIAMOS NVO SIŪLYTI ATSTOVUS Į BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBĄ

Biržų rajono savivaldybės administracija kviečia NVO siūlyti savo atstovus į Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą (toliau – NVO taryba. Nevyriausybinių organizacijų taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, nustatyta tvarka sudaroma iš Savivaldybės institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų, veikiančių Savivaldybės teritorijoje, atstovų. Nevyriausybinių organizacijų tarybos narių kadencijos trukmė – 2 metai.

Siūlymui pateikiami šie dokumentai:
• Siūlymo raštas (Siūlymo raštas DOC);
• Siūlomo asmens anketa (Anketa DOC), kurioje nurodomas siūlomo asmens vardas, pavardė, kontaktai (el. p., tel.), pareigos organizacijoje, veiklos sritis.

Atstovo siūlymo dokumentus prašome teikti iki gegužės 2 d. Švietimo kultūros ir sporto skyriui el. paštu ausra.butkauskiene@birzai.lt arba Biržų rajono savivaldybės administracijoje 105 kab. (Vytauto 38, LT-41143 Biržai).

Nevyriausybinių organizacijų tarybos tikslas:
• teikti Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl bendradarbiavimo galimybių su NVO ir jų stiprinimo;
• stebėti, analizuoti ir vertinti Savivaldybės teisės aktų, turinčių įtakos NVO veiklai Savivaldybėje, įgyvendinimą, dalyvauti rengiant Savivaldybės institucijų ir įstaigų teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų plėtra, projektus;
• dalyvauti Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms atliekant analizę dėl Savivaldybės administruojamų viešųjų paslaugų ir teikti pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų kokybės gerinimo;
• dalyvauti darbo ar ekspertų grupėse nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės politikos klausimams svarstyti;
• inicijuoti NVO pasitarimus, seminarus ir mokymą aktualiais veiklos klausimais;
• analizuoti NVO problemas ir poreikius, siūlyti jų sprendimo būdus;
• atlikti kitas funkcijas, susijusias su nevyriausybinių organizacijų veikla.

Daugiau informacijos teikia Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Butkauskienė el. p. ausra.butkauskiene@birzai.lt, tel. nr. 8 671 31 927


 

Biržų patirtis Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro leidinyje

Lapkričio 18 d. Europos Komisijos Jungtiniame tyrimų centre Sevilijoje (Ispanija) pristatytas leidinys „Handbook of Territorial and Local Development Strategies“ (Teritorinių ir vietos plėtros strategijų vadovas), kuriame pristatoma ir Biržų miesto plėtros strategijos 2016-2020 geroji patirtis. Biržų miesto vietos veiklos grupės projektų vadovė Vilma Indrikonienė kartu su kitais ekspertais dalyvavo rengiant leidinį, kuris aktualus visų lygmenų institucijoms ir organizacijoms, atsakingoms už strateginį planavimą bei efektyvų 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimą.  Lapkričio 9 d. informacinio renginio metu pristatyti keli išskirtiniai projektai,  įgyvendinti 2021-2022 metais:

Atviras jaunimo centras prie Biržų rajono švietimo pagalbos tarnybos  - projektas „Įsitrauk“

VšĮ „Inžinerijos mokykla“ - projektas „Naujų paslaugų kūrimas socialinę atskirtį patiriantiems Biržų miesto gyventojams“ 

Biržų miesto vietos veiklos grupės sėkminga veikla 2022 m. rugsėjį įvertinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės padėka. Šių metų gruodį  planuojama pradėti rengti 2023-2027 metų Biržų miesto vietos plėtros strategiją, kuri bus nukreipta į trūkstamų socialinių paslaugų teikimą, darbinių įgūdžių suteikimą, jaunų verslų stiprinimą, taip pat į papildomas galimybes socialinių verslų kūrimui bei plėtrai.

Biržų miesto vietos veiklos grupės informacija


Nevyriausybinės organizacijos gali nemokamai įregistruoti NVO statusą

Lietuvoje veikiančios nevyriausybės organizacijos (NVO) jau gali Registrų centre nemokamai įregistruoti žymą, kad atitinka NVO įstatyme numatytą NVO apibrėžimą. Įregistruoti NVO statusą labai paprasta – tai galima padaryti nemokamai ir neišvykus iš namų bei paprasčiausiai prisijungus prie Registrų centro savitarnos. Savitarnos sistemoje vos per kelias minutes užpildomas ir pateikiamas prašymas įregistruoti NVO žymą. Detalią instrukciją, kaip pateikti prašymą galima rasti čia. Pateikus prašymą įregistruoti NVO žymą NVO atstovai gali ir atvykę į vieną iš Registrų centro klientų aptarnavimo padalinių. Prašymą žymai galima pateikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro Biržų padalinyje Vytauto g. 59, 41144, Biržai. Reikalinga išankstinė registracija https://www.registrucentras.lt/p/1218.Papildomai, daugiau informacijos galite rasti paspaudus čia.