Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Nevyriausybinėms organizacijoms

NAUJIENOS KVIETIMAI


Kviečiame NVO, pilietinės visuomenės bei jaunimo organizacijų, bendruomenių, švietimo bei kultūros įstaigų, savivaldybių ir kitų organizacijų atstovus į renginį Panevėžyje. Renginio metu supažindinsime su programos teikiamomis finansavimo galimybėmis Lietuvos pareiškėjams, plačiau papasakosime apie pačią programą, supažindinsime su paraiškų teikimo procedūra, pristatysime šiuo metu paskelbtus kvietimus teikti paraiškas bei supažindinsime su artimiausiu metu planuojamais paskelbti kvietimais.

 • Renginio data ir laikas – 2023 m. sausio 19 d. nuo 14:00 iki 16:00 val.
 • Renginio vieta – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Menų skaitykla. Respublikos g. 14, Panevėžys.

Renginys nemokamas, tačiau registracija į renginį yra būtina ir vyks iki 2023 m. sausio 18 d. (imtinai). Registracijos anketą galite rasti čia: https://forms.office.com/e/eVTxTzbfEc


  

Biržų patirtis Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro leidinyje

Lapkričio 18 d. Europos Komisijos Jungtiniame tyrimų centre Sevilijoje (Ispanija) pristatytas leidinys „Handbook of Territorial and Local Development Strategies“ (Teritorinių ir vietos plėtros strategijų vadovas), kuriame pristatoma ir Biržų miesto plėtros strategijos 2016-2020 geroji patirtis. Biržų miesto vietos veiklos grupės projektų vadovė Vilma Indrikonienė kartu su kitais ekspertais dalyvavo rengiant leidinį, kuris aktualus visų lygmenų institucijoms ir organizacijoms, atsakingoms už strateginį planavimą bei efektyvų 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimą.  Lapkričio 9 d. informacinio renginio metu pristatyti keli išskirtiniai projektai,  įgyvendinti 2021-2022 metais:

Atviras jaunimo centras prie Biržų rajono švietimo pagalbos tarnybos  - projektas „Įsitrauk“

VšĮ „Inžinerijos mokykla“ - projektas „Naujų paslaugų kūrimas socialinę atskirtį patiriantiems Biržų miesto gyventojams“ 

Biržų miesto vietos veiklos grupės sėkminga veikla 2022 m. rugsėjį įvertinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės padėka. Šių metų gruodį  planuojama pradėti rengti 2023-2027 metų Biržų miesto vietos plėtros strategiją, kuri bus nukreipta į trūkstamų socialinių paslaugų teikimą, darbinių įgūdžių suteikimą, jaunų verslų stiprinimą, taip pat į papildomas galimybes socialinių verslų kūrimui bei plėtrai.

Biržų miesto vietos veiklos grupės informacija


Nevyriausybinės organizacijos gali nemokamai įregistruoti NVO statusą

Lietuvoje veikiančios nevyriausybės organizacijos (NVO) jau gali Registrų centre nemokamai įregistruoti žymą, kad atitinka NVO įstatyme numatytą NVO apibrėžimą. Įregistruoti NVO statusą labai paprasta – tai galima padaryti nemokamai ir neišvykus iš namų bei paprasčiausiai prisijungus prie Registrų centro savitarnos. Savitarnos sistemoje vos per kelias minutes užpildomas ir pateikiamas prašymas įregistruoti NVO žymą. Detalią instrukciją, kaip pateikti prašymą galima rasti čia. Pateikus prašymą įregistruoti NVO žymą NVO atstovai gali ir atvykę į vieną iš Registrų centro klientų aptarnavimo padalinių. Prašymą žymai galima pateikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro Biržų padalinyje Vytauto g. 59, 41144, Biržai. Reikalinga išankstinė registracija https://www.registrucentras.lt/p/1218.Papildomai, daugiau informacijos galite rasti paspaudus čia.


1.1.6 PRIEMONĖ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

Rugpjūčio 2 d. įvyko Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Biržų rajono savivaldybėje papildomo kvietimo projektų vertinimo komisijos posėdis, kurio metu buvo vertinamos finansavimui pateiktos ir užregistruotos 5 paraiškos, atitinkančios formaliuosius kriterijus. Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 rugpjūčio 3 d. įsakymų Nr. A-695 patvirtintos lėšos labiausiai viešuosius bendruomenės narių poreikius ir interesus atitinkančiai paraiškai.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Prašoma suma Eur.

Skiriama lėšų suma Eur.

Viso lėšų: 1428,20 Eur

 

Geidžiūnų bendruomenė

Bendruomenės namai – visiems

1428,20

-

Kilučių bendruomenė

Kilučių bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumo ir tarpusavio pasitikėjimo stiprinimas

1428,20

1428,20

Kučgalio bendruomenė

Edukacinės programos ,,Medaus kelias“ kūrimas Kučgalio bendruomenėje

1428,40

-

Ramongalių bendruomenė

Viešo naudojimo patalpų pritaikymas Ramongalių bendruomenės poreikiams

1428,20

-

VšĮ „Paksė“

Šokantis kiemas

1400,00

-

Biržų rajono savivaldybės informacija 2022-08-03


Kviečiame siūlyti atstovus į NVO tarybą

Biržų rajono savivaldybės administracija kviečia Biržų rajono NVO papildomai siūlyti savo atstovą į Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą (toliau – NVO taryba). Po vieną atstovą gali siūlyti nevyriausybinės organizacijos, turinčios nevyriausybinės organizacijos statusą. 

Nevyriausybinės organizacijos vadovo pasirašytus ir skenuotus atstovo siūlymo dokumentus prašome teikti iki rugpjūčio 12 d. Švietimo kultūros ir sporto skyriui el. paštu ausra.butkauskiene@birzai.lt

Siūlymui pateikiama:

 • Siūlymo raštas (Siūlymo raštas DOC);
 • Siūlomo asmens anketa (Anketa DOC), kurioje nurodomas siūlomo asmens vardas, pavardė, kontaktai (el. p., tel.), pareigos organizacijoje, veiklos sritis;
 • Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išduotos privalomos žymos „Nevyriausybinė organizacija“ pagrindimą - internetino puslapio ekrano kopiją ar išrašą (Detali instrukcija, kaip pateikti prašymą žymai gauti)

Jeigu organizacija neatitinka Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo  nustatytų kriterijų, organizacija neturi teisės dalyvauti deleguojant atstovus į Nevyriausybinių organizacijų tarybą, o jos pasiūlymai dėl kandidatų laikomi negaliojančiais.

Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021 metų birželio 30 dienos sprendimu Nr. T-189 "Dėl Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo" dviejų metų laikotarpiui sudaryta NVO taryba iš 13 narių. Šiuo metu NVO tarybą sudaro 11 narių. Vadovaujantis NVO tarybos nuostatais, reikalinga narių skaičių papildyti 1 NVO organizacijos ir 1 Savivaldybės įstaigos ar organizacijos atstovu. Nevyriausybinių organizacijų taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, nustatyta tvarka sudaroma iš Savivaldybės institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų, veikiančių Savivaldybės teritorijoje, atstovų. Nevyriausybinių organizacijų tarybos narių kadencijos trukmė – 2 metai. Nevyriausybinių organizacijų tarybos funkcijos:

 • inicijuoti NVO pasitarimus, seminarus ir mokymą aktualiais veiklos klausimais;
 • teikti Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl bendradarbiavimo galimybių su NVO ir jų stiprinimo;
 • stebėti, analizuoti ir vertinti Savivaldybės teisės aktų, turinčių įtakos NVO veiklai Savivaldybėje, įgyvendinimą, dalyvauti rengiant Savivaldybės institucijų ir įstaigų teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų plėtra, projektus;
 • dalyvauti Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms atliekant analizę dėl Savivaldybės administruojamų viešųjų paslaugų ir teikti pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų kokybės gerinimo;
 • dalyvauti darbo ar ekspertų grupėse nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės politikos klausimams svarstyti;
 • inicijuoti NVO pasitarimus, seminarus ir mokymą aktualiais veiklos klausimais;
 • analizuoti NVO problemas ir poreikius, siūlyti jų sprendimo būdus;
 • atlikti kitas funkcijas, susijusias su nevyriausybinių organizacijų veikla.

 Daugiau informacijos teikia Švietimo kultūros ir sporto skyriaus specialistas el. p. ausra.butkauskiene@birzai.lt, tel. nr. 8 671 31 927


Vyks Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo įgyvendinimo Biržų rajono savivaldybėje projektų vertinimo komisijos posėdis

Rugpjūčio 2 d. 15 val. Biržų rajono savivaldybės Santakos salėje (Biržai, Vytauto g. 38,  II aukštas) vyks Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Biržų rajono savivaldybėje trečiojo kvietimo projektų vertinimo komisijos (toliau - Vertinimo komisija) posėdis. Posėdžio metu bus vertinamos bendruomeninių organizacijų pateiktos paraiškos. 

Vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. A-418 patvirtinto tvarkos aprašo 27 ir 28 punktais, Vertinimo komisijos posėdžiuose stebėtojų teisėmis turi teisę dalyvauti pareiškėjų atstovai, Biržų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos ar Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys, kurie Posėdžio pradžioje pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus. Norinčius prašome apie dalyvavimą pranešti ne vėliau kaip likus 2 valandoms iki posėdžio pradžios Vertinimo komisijos sekretoriui - Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorei (vyriausiajai specialistei) Inai Romanovai, tel. 8 672 31 904, el. p. ina.romanova@birzai.lt

Savivaldybės administracijos informacija


PAPILDOMAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL PRIEMONĘ ,,STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

Biržų rajono savivaldybės administracija inicijuoja papildomą kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonę „Stiprinti  bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė). Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2022 m. Priemonei įgyvendinti Biržų rajono savivaldybėje skyrė 16 347 Eur. Galima vienam projektui skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1428,20 (maksimali projekto vertė).

Galimi pareiškėjai: Biržų rajono savivaldybėje registruotos ir veiklą vykdančios bendruomeninės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos.

Tinkamomis finansuoti veiklos:

 1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19 pandemijos metu;
 2. veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
 3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);
 4. veikla, skirta Savanorystės metams paminėti - savanoriškos veiklos skatinimui ir sklaidai (savanoriškos veiklos programų rengimas, savanorių kompetencijų ir gebėjimų ugdymas, akcijų ir kitų priemonių, skirtų bendruomenės įtraukimui į savanorišką veiklą skatinti organizavimas, gerosios patirties sklaida);
 5. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Savivaldybės tvarkos aprašo 5.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba religinės bendruomenės ir bendrijos;
 6. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);
 7. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

Paraiškų pateikimo terminas: nuo 2022 m. liepos 15 d. iki 2022 m. liepos 26 d. 16 val. Paraiškos, gautos po nurodyto laiko, kitos dienos data, nevertinamos.

Pareiškėjai užpildytą nustatytos formos paraišką su lydraščiu pateikia Biržų rajono savivaldybės administracijai elektroniniu paštu ausra.butkauskiene@birzai.lt. Informacija apie gautą ir užregistruotą paraišką bus pateikta pareiškėjui el. paštu.

Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal pridedamą paraiškos formą, pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu. Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Prie paraiškos pridedamos šių dokumentų kopijos:

 1. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos (pateikti privaloma, jeigu pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka šiame papunktyje nustatytas sąlygas);
 2. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pateikti privaloma);
 3. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) – bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutarties, įvardijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą, nurodyto / nurodytos Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedo 2.4. papunktyje (pateikti privaloma, jeigu pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka šiame papunktyje nustatytas sąlygas);
 4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu (pateikti privaloma, jeigu pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka šiame papunktyje nustatytas sąlygas);
 5. kitų dokumentai, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Projekto paraiškos forma ir kita su paraiškos pildymu susijusi informacija:

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką Savivaldybės administracijai, negalima jos taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva.

PARAIŠKOS FORMA  (nuoroda)

PARAIŠKOS PILDYMO INSTRUKCIJA (nuoroda)

APRAŠO 5 PRIEDAS (nuoroda)

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Biržų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (nuoroda)

Konsultacijas pareiškėjams darbo dienomis teikia:

 • su konkursu ir paraiškos pildymu susijusiais klausimais: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Butkauskienė tel. 8 671 31927, el. p. butkauskiene@birzai.lt
 • su sąmata ir išlaidomis susijusiais klausimais: Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Indra Lapėnienė, tel. 8 450 43 146, el. p. lapeniene@birzai.lt .

1.1.6 PRIEMONĖ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

Liepos 12 d. įvyko Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Biržų rajono savivaldybėje projektų vertinimo komisijos posėdis, kurio metu buvo vertinamos finansavimui pateiktos ir užregistruotos 4 paraiškos, atitinkančios formaliuosius kriterijus. Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 liepos 15 d. įsakymų Nr. A-643 patvirtintos lėšos viešuosius bendruomenės narių poreikius ir interesus atitinkančioms paraiškoms.

Seniūnijoms paskirtos lėšos pagal gyventojų skaičių.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Prašoma suma Eur.

Skiriama lėšų suma Eur.

Biržų miesto seniūnija

Asociacija ,,Draugystės ratas“

„Nebijok padėti“

2951,97

2951,97

Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapija

,,Padėdami kitiems – atrandame save“

3000,00

3000,00

Parovėjos seniūnija

Rovėjos bendruomenė

,,Bendruomenės veiklos stiprinimas Rovėjos bendruomenėje“

1164,83

1164,83

Nemunėlio Radviliškio seniūnija

Suosto kaimo bendruomenė

,,Kiekvieną sutikim kaip svečią“

868,00

868,00

Biržų rajono savivaldybės administracijos informacija 2022-07-15

Vyks Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Biržų rajono savivaldybėje projektų vertinimo komisijos posėdis

Liepos 12 d. 15 val. Biržų rajono savivaldybės Santakos salėje (Biržai, Vytauto g. 38,  II aukštas) vyks Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Biržų rajono savivaldybėje antrojo kvietimo projektų vertinimo komisijos (toliau - Vertinimo komisija) posėdis. Posėdžio metu bus vertinamos bendruomeninių organizacijų pateiktos paraiškos. 

Vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. A-418 patvirtinto tvarkos aprašo 27 ir 28 punktais, Vertinimo komisijos posėdžiuose stebėtojų teisėmis turi teisę dalyvauti pareiškėjų atstovai, Biržų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos ar Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys,kurie  Posėdžio pradžioje pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus. Norinčius prašome apie dalyvavimą pranešti ne vėliau kaip likus 2 valandoms iki posėdžio pradžios Vertinimo komisijos sekretoriui - Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorei (vyriausiajai specialistei) Inai Romanovai, tel. 8 672 31 904, el. p. ina.romanova@birzai.lt

Savivaldybės administracijos informacija


KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL PRIEMONĘ ,,STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

Biržų rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonę „Stiprinti  bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė). Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2022 m. Priemonei įgyvendinti Biržų rajono savivaldybėje skyrė 16 347 Eur. Mažiausia galima vienam projektui skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 800 eurų (minimali projekto vertė), didžiausia -  3000 eurų (maksimali projekto vertė).

Lėšų paskirstymas seniūnijoms aktualiam kvietimui:

 • Biržų miesto seniūnija (7 304 Eur)
 • Nemunėlio Radviliškio seniūnija (943 Eur)
 • Parovėjos seniūnija (1 166 Eur)

Galimi pareiškėjai:

 • bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas, registruotos ir veiklą vykdančios Biržų miesto, Nemunėlio Radviliškio ar Parovėjos seniūnijų teritorijose;
 • nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, registruotos ir veiklą vykdančios Biržų miesto, Nemunėlio Radviliškio ar Parovėjos seniūnijų teritorijose;
 • religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme, registruotos ir veiklą vykdančios Biržų miesto, Nemunėlio Radviliškio ar Parovėjos seniūnijų teritorijose.

Tinkamomis finansuoti veiklos:

 1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19 pandemijos metu;
 2. veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
 3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);
 4. veikla, skirta Savanorystės metams paminėti - savanoriškos veiklos skatinimui ir sklaidai (savanoriškos veiklos programų rengimas, savanorių kompetencijų ir gebėjimų ugdymas, akcijų ir kitų priemonių, skirtų bendruomenės įtraukimui į savanorišką veiklą skatinti organizavimas, gerosios patirties sklaida);
 5. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Savivaldybės tvarkos aprašo 5.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba religinės bendruomenės ir bendrijos;
 6. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);
 7. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

Paraiškų pateikimo terminas: nuo 2022 m. birželio 21 d. iki 2022 m. liepos 4 d. 16:00 val.  Paraiškos, gautos po nurodytos datos ir laiko, nevertinamos.

Nustatytos formos paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, ir su lydraščiu pateikta Biržų rajono savivaldybės administracijai elektroniniu paštu ina.romanova@birzai.lt . Informacija apie gautą ir užregistruotą paraišką bus pateikta pareiškėjui el. paštu. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi. 

Prie paraiškos pridedamos šių dokumentų kopijos:

 1. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos (pateikti privaloma, jeigu pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka šiame papunktyje nustatytas sąlygas);
 2. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pateikti privaloma);
 3. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) – bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutarties, įvadijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą, nurodyto / nurodytos Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedo 2.4. papunktyje (pateikti privaloma, jeigu pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka šiame papunktyje nustatytas sąlygas);
 4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu (pateikti privaloma, jeigu pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka šiame papunktyje nustatytas sąlygas);
 5. kitų dokumentai, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Projekto paraiškos forma ir kita su paraiškos pildymu susijusi informacija: pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.  Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką Savivaldybės administracijai, negalima jos taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva.

PARAIŠKOS FORMA  (nuoroda)

PARAIŠKOS PILDYMO INSTRUKCIJA (nuoroda)

APRAŠO 5 PRIEDAS (nuoroda)

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Biržų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (nuoroda)

Konsultacijas pareiškėjams darbo dienomis teikia:

 • su konkursu susijusiais klausimais: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Butkauskienė tel. 8 671 31927, el. p. ausra.butkauskiene@birzai.lt , tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Ina Romanova, tel. 8 672 31 904, el. p. ina.romanova@birzai.lt ;
 • su sąmata ir išlaidomis susijusiais klausimais: Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Indra Lapėnienė, tel. 8 450 43 146, el p. indra.lapeniene@birzai.lt .

1.1.6 PRIEMONĖ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

Birželio 15 d. įvyko Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Biržų rajono savivaldybėje projektų atrankos ir vertinimo komisijos posėdis, kurio metu buvo vertinamos finansavimui pateiktos ir užregistruotos 8 paraiškos, atitinkančios formaliuosius kriterijus. Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 birželio 21 d. įsakymų Nr. A-568 patvirtintos lėšos 7 labiausiai viešuosius bendruomenės narių poreikius ir interesus atitinkančioms paraiškoms.

Seniūnijoms paskirtos lėšos pagal gyventojų skaičių.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Projektui prašoma suma Eur.

Projektui skiriama lėšų suma Eur.

Pabiržės seniūnija

Gulbinų bendruomenė

Gulbinų bendruomenės namų pastato aplinkos sutvarkymas, kraštiečių šventės organizavimas

1 023,00

1 023,00

Pačeriaukštės seniūnija

Juostaviečių bendruomenė

,,Draugiška bendruomenė"

804,00

804,00

Papilio seniūnija

Šiekštininkų bendruomenė

,,Linksmųjų ,,Muilinių" paradas“

1 059,00

1 059,00

Kučgalio bendruomenė

,,Jaukūs bendruomenės namai"

1 059,00

0,00

Širvėnos seniūnija

Anglininkų kaimo bendruomenė

Bendruomenės namų ir aplinkos pritaikymas gyventojų poreikiams

824,00

824,00

Geidžiūnų bendruomenė

,,Jaukūs namai - naujos edukacijos"

824,00

824,00

Kirkilų kaimo bendruomenė

Mūsų namai - mūsų tvirtovė

824,00

824,00

Vabalninko seniūnija

Vabalninko bendruomenė

Saugios maudynės Vabalninko baseine

1 576,00

1 576,00

Biržų rajono savivaldybės administracijos informacija 2022-06-21

Vyks Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Biržų rajono savivaldybėje projektų vertinimo komisijos posėdis

Birželio 15 d. 13 val. Biržų rajono savivaldybės Santakos salėje (Biržai, Vytauto g. 38,  II aukštas) vyks Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Biržų rajono savivaldybėje projektų vertinimo komisijos (toliau - Vertinimo komisija) posėdis. Posėdžio metu bus vertinamos bendruomeninių organizacijų pateiktos paraiškos. 

Vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. A-418 patvirtinto tvarkos aprašo 27 ir 28 punktais, Vertinimo komisijos posėdžiuose stebėtojų teisėmis turi teisę dalyvauti pareiškėjų atstovai, Biržų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos ar Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys,kurie  Posėdžio pradžioje pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus. Norinčius prašome apie dalyvavimą pranešti ne vėliau kaip likus 2 valandoms iki posėdžio pradžios Vertinimo komisijos sekretoriui - Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorei (vyriausiajai specialistei) Inai Romanovai, tel. 8 672 31 904, el. p. ina.romanova@birzai.lt

Savivaldybės administracijos informacija


KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS BIRŽŲ RAJONO BENDRUOMENINES ORGANIZACIJAS

Biržų rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonę „Stiprinti  bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė). Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2022 m. Priemonei įgyvendinti Biržų rajono savivaldybėje skyrė 16 347 Eur. Mažiausia galima vienam projektui skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 800 eurų (minimali projekto vertė), didžiausia -  3000 eurų (maksimali projekto vertė). Lėšų paskirstymas seniūnijoms (nuoroda:  ČIA) pagal Biržų rajono seniūnijose gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių.

Galimi pareiškėjai: Biržų rajono savivaldybės seniūnijų teritorijose veiklą vykdančios bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas.

Tinkamomis finansuoti veiklos:

 1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19 pandemijos metu;
 2. veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
 3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);
 4. veikla, skirta Savanorystės metams paminėti - savanoriškos veiklos skatinimui ir sklaidai (savanoriškos veiklos programų rengimas, savanorių kompetencijų ir gebėjimų ugdymas, akcijų ir kitų priemonių, skirtų bendruomenės įtraukimui į savanorišką veiklą skatinti organizavimas, gerosios patirties sklaida);
 5. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Savivaldybės tvarkos aprašo 5.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba religinės bendruomenės ir bendrijos;
 6. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);
 7. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

Paraiškų pateikimo terminas: nuo 2022 m. gegužės 12 d. iki 2022 m. birželio 8 d. 16 val.  Paraiškos, gautos po nurodytos datos ir laiko, nevertinamos. Pareiškėjai užpildytą nustatytos formos paraišką su lydraščiu pateikia Biržų rajono savivaldybės administracijai elektroniniu paštu ina.romanova@birzai.lt . Informacija gautą ir užregistruotą paraišką bus pateikta pareiškėjui el. paštu. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal pridedamą paraiškos formą, pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu. 

Prie paraiškos pridedamos šių dokumentų kopijos:

 1. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos (pateikti privaloma, jeigu pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka šiame papunktyje nustatytas sąlygas);
 2. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pateikti privaloma);
 3. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) – bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutarties, įvadijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą, nurodyto / nurodytos Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedo 2.4. papunktyje (pateikti privaloma, jeigu pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka šiame papunktyje nustatytas sąlygas);
 4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu (pateikti privaloma, jeigu pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka šiame papunktyje nustatytas sąlygas);
 5. kitų dokumentai, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Projekto paraiškos forma ir kita su paraiškos pildymu susijusi informacija:

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu. Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką Savivaldybės administracijai, negalima jos taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva.

PARAIŠKOS FORMA  (atsisiųsti Word) Paraiškos pildymo instrukcija 

DEKLARACIJA - Aprašo 5 priedas (atsisiųsti Word)

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Biržų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (nuoroda)

Konsultacijas pareiškėjams darbo dienomis teikia:

 • su konkursu susijusiais klausimais: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Butkauskienė tel. 8 671 31927, el. p. butkauskiene@birzai.lt, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Ina Romanova, tel. 8 672 31 904, el. p. ina.romanova@birzai.lt
 • su sąmata ir išlaidomis susijusiais klausimais: Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Indra Lapėnienė, tel. 8 450 43 146, el p. lapeniene@birzai.lt .

Paskirstytos lėšos nevyriausybinėms organizacijoms

Vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2019–2022 m. veiklos rėmimo programa, patvirtinta Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-56 „Dėl Biržų rajono Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2019-2022 m. veiklos rėmimo programos patvirtinimo“ ir atsižvelgiant į Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2019–2022 m. veiklos rėmimo programos valdymo komisijos 2022 m.gegužės 12 d. posėdžio protokolą Nr. NO-26, Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. A-456 patvirtintas Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2019–2022 m. veiklos rėmimo programos 2022 m.lėšų paskirstymas:Biržų rajono savivaldybės 2021–223 metų strateginio veiklos plano priemonei Nr. 3.1.3.1 „Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas“ įgyvendinti Savivaldybės biudžete šiais metais skirta – 10,0 tūkst. Eurų ( 2021 m – 6000 eurų). 2022 m. Komisijos vertinimui pateiktos 23 Savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų paraiškos. Bendra prašoma suma siekė 22 240 eurų.

Biržų rajono savivaldybės administracijos informacija


Paskirstytos lėšos religinėms bendruomenėms

Vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu, patvirtintu Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m vasario 14 d. sprendimu Nr. T-4, atsižvelgiant į Biržų rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų  paraiškų vertinimo komisijos 2022 m. balandžio 14 d. posėdžio protokolą Nr. RLG-8, Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A-349 patvirtintas Biržų rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos finansavimo iš Savivaldybės biudžeto 2022 m. lėšų paskirstymas.Biržų rajono savivaldybės 2021–223 metų strateginio veiklos plano priemonei Nr. 3.1.3.2 „Religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos rėmimas“ įgyvendinti Savivaldybės biudžete šiais metais skirta – 10,0 tūkst. Eurų ( 2021 m – 7000 eurų). Šiais metais pateiktos 7 Savivaldybės teritorijoje veikiančių tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų paraiškos.

 Bendra prašoma suma siekė 30 952  eurų. Bendra paraiškose nurodytų projektinių veiklų sąmata yra 84 612 Eurų.


Vyko Biržų ir Birštono savivaldybių nevyriausybinių organizacijų tarybų nuotolinis susitikimas

Balandžio 28 dieną vyko  Biržų ir Birštono savivaldybių nevyriausybinių organizacijų tarybų narių nuotolinis susitikimas. Birštono savivaldybės NVO tarybos (toliau -  NVOT) pirmininkė Birutė Bartkevičiūtė pristatė nevyriausybinių organizacijų ir NVOT veiklą bei dalyvavimą savivaldoje. Savivaldybėje veikia viso 27 nevyriausybinės organizacijos. NVOT nariai (Taryboje 12 narių – iš jų 6 NVO atstovai)  savo interesus atstovauja  Savivaldybės  7 darbo grupėse: Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų vertinimo ir atrankos komisijoje, Bendruomenės sveikatos taryboje, Etikos komisijoje, Jaunimo reikalų taryboje, Laisvės kovoms įamžinti komisijoje, Peticijų komisijoje, Saugaus  eismo komisijoje. NVOT veiklos plane numatyta priemonių įgyvendinimas teisės, aplinkosaugos, socialinių ir komunalinių reikalų srityse. Susitikimas buvo naudingas abiejų NVOT nariams, skatinantis  patirtimi dalintis ir ateityje.


KVIEČIAME BIRŽŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINES ORGANIZACIJAS TEIKTI PARAIŠKAS

Įgyvendinant Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2019–2022 m. veiklos rėmimo programą, skelbiamas 2022 m. projektų finansavimo konkursas.  

Programos tikslas
 – suteikti gyventojams platesnes galimybes tenkinti įvairiapusius poreikius, aktyvinti Biržų rajono bendruomenes, skatinti nevyriausybines organizacijas prisidėti prie aktualių Biržų rajono problemų sprendimo. 

Programos uždaviniai – bendradarbiauti su Biržų rajono nevyriausybinėmis organizacijomis, remti Biržų rajono nevyriausybinių organizacijų veiklą.

Veiklos finansavimo prioritetai – pilietiškumo, sąmoningumo ugdymas,  gyventojų skatinimas įsitraukti į aktualių Biržų rajono problemų sprendimą, teikti naudą ne tik dalyviams, bet ir visuomenei, kultūrinės ir visuomeninės veiklos iniciatyvos, kurias įgyvendinus bus sukurta išliekamoji vertė, jaunų žmonių įtraukimas į veiklas ir jų pareigingumo, atsakomybės  ir savanoriškos veiklos ugdymas.

Paraiškas prašome teikti nuo 2022 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d.  Paraiškas registruoja ir informaciją teikia Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Lina Vireliūnienė, tel. +370 61298151,  el. p. lina.vireliuniene@birzai.lt. 

Paraiškos formą rasite paspaudę šią nuorodą

Kiti programos dokumentai:  Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2019–2022 m. veiklos rėmimo programos  aprašas  

2 priedas. Finansavimo sutartis

3 priedas. Projekto, kuriam suteiktas finansavimas, duomenų tikslinimo lentelė

4 priedas. Organizacijos, finansuotos savivaldybės biudžeto lėšomis,veiklos ataskaita


BIRŽŲ RAJONO RELIGINĖS BENDRUOMENĖS IR BENDRIJOS KVIEČIAMOS TEIKTI PARAIŠKAS VEIKLOS FINANSAVIMUI GAUTI

Įgyvendinant Biržų rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų 2019–2022 m. veiklos finansavimo iš Savivaldybės biudžeto programą, kviečiame Biržų rajono religines bendruomenes ir bendrijas rengti bei teikti vertinimui paraiškas veiklos finansavimui gauti. Paraiškos teikiamos vadovaujantis Biržų  rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14  d. sprendimu Nr. T- 4 patvirtintu  Biržų rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu  (Finansavimo tvarkos aprašas) ir užpildant Aprašo 1 Priedo paraiškos formą (.word formatu).

Konkurso finansavimo prioritetai:

 • veiklos, prisidedančios prie kultūrinio paveldo dalies, priklausančios Religinėms bendruomenėms, išsaugojimo – finansuojami Religinėms bendruomenėms priklausančių pastatų remonto darbai, šių pastatų pritaikymas bendruomenės poreikiams, aplinkos priežiūra;
 • veiklos, susijusios su Religinės bendruomenės narių savanorišku darbu, dalyvavimu visuomeninėse iniciatyvose bei kultūrinėje veikloje, paslaugų bendruomenės nariams vykdymu.

Paraiškas prašome teikti iki kovo 22 d. el. paštu ausra.butkauskiene@birzai.lt arba pristatant į Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyrių (Vytauto g. 38, Biržai).

Religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimo paraiška (Aprašo 1 Priedo paraiškos forma)

Veiklos ataskaita (Aprašo 2 Priedo ataskaitos forma)

Paraiškas registruoja ir informaciją teikia Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Butkauskienė, Tel. +370 671 31 927, el. p. ausra.butkauskiene@birzai.lt

Biržų rajono savivaldybės informacija


 

KVIEČIAME DALYVAUTI SEMINARE - „Erasmus+“ BENDRADARBIASVIMO PARTNERYŠČIŲ IR NEDIDELIO MASTO PARTNERYSČIŲ JAUNIMO SRITYJE 

2022 m. kovo  1-2 d. Vilniuje vyks mokymo kursai „Cross Over“, kurių tikslas – suteikti daugiau informacijos apie „Erasmus+“ bendradarbiavimo partnerysčių ir nedidelio masto partnerysčių jaunimo srityje projektus. Šiais projektais kuriamas ilgalaikis skirtingiems sektoriams priklausančių organizacijų bendradarbiavimas, siekiant inovacijų jaunimo srityje.

Bendradarbiavimo partnerystės (KA220) - projektai, kuriais plėtojama ir perduodama inovatyvi praktika, skatinamas bendradarbiavimas, tarpusavio mokymasis,  skirtingų sričių patirties mainai. Jomis siekiama:

 • gerinti dalyvaujančių organizacijų, įstaigų ar sektorių darbo, veiklos ir praktikos kokybę, didinti tarpusavio bendradarbiavimą;
 • stiprinti organizacijų gebėjimus dirbti tarptautiniu mastu ir įvairiuose sektoriuose;
 • sudaryti sąlygas pokyčiams (individualiu, organizaciniu ar sektorių lygiu), siekiant patobulinimų, naujų metodų, kt. inovacijų.

Nedidelio masto partnerystės ( KA210) turėtų būti pirmasis organizacijų žingsnis į bendradarbiavimą Europos lygiu. Jomis siekiama:

 • pritraukti naujų organizacijų naudotis programos galimybėmis;
 • remti mažiau galimybių turinčių tikslinių grupių įtraukimą;
 • remti aktyvų Europos pilietiškumą ir perkelti europinę dimensiją į vietos lygmenį.

Registruotis kviečiame nevyriausybinių organizacijų atstovus (ypač turinčius patirties neformaliojo ugdymo, darbo su jaunimu srityse), valstybinių įstaigų ar savivaldybių darbuotojus, verslo organizacijas (įskaitant socialinius verslus), švietimo sektoriaus (aukštojo mokslo, bendrojo ar profesinio ugdymo, suaugusių švietimo bei kt.) įstaigas. Taip pat labai laukiamos registracijos tų, kurie jau yra teikę bendradarbiavimo partnerysčių projektų paraiškas, bet negavo finansavimo. Vienai organizacijai ar įmonei mokymuose gali atstovauti du žmonės.

Mokymų metu:

 • Pasidalinsime naujausiomis projektų rengimo taisyklėmis
 • Projektų įgyvendintojai pristatyt projektų valdymo ir įgyvendinimo pamokas
 • Išorinė ekspertė dalintis įžvalgomis apie dažniausiai daromas klaidas
 • Turėsite progą tiesiogiai konsultuotis su Agentūra.

DALYVAVIMO SĄLYGOS

Dalyvavimas nacionaliniuose mokymuose nemokamas. Dalyviams iš kitų miestų nei Vilnius suteikiama nakvynė, taip pat gali būti apmokamos tarpmiestinės kelionės išlaidos, jeigu jos siekia daugiau nei 10 eurų (tokiu atveju kompensuojama 90 proc. kelionės išlaidų – pavyzdžiui, jei traukinio bilietų kaina 15 Eur, kompensuojama 13,50 Eur).

Registracija vyksta iki 2022 m. vasario 25 d. imtinaiREGISTRACIJA

Patvirtinimas dėl dalyvavimo ir detalesnė informacija bus išsiųsta tik atrinktiems dalyviams.  Kilus klausimams, kreipkitės į projektų koordinatorę Eglę Poteliūnę el. paštu egle@jtba.lt, tel. +37060720581.


Susitiko Panevėžio apskrities savivaldybių bendruomeninių organizacijų tarybų atstovai

Lapkričio 11 d. Panevėžio rajono Upytės tradicinių amatų centre vyko Panevėžio apskrities savivaldybių: Panevėžio r., Panevėžio miesto, Biržų, Pasvalio, Rokiškio, bendruomeninių organizacijų tarybų atstovų  darbo susitikimas, kuriame taip pat dalyvavo Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų  sąjungos ir Nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininkas prof. Ramūnas Navickas, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Virginija Šetkienė, apskrities rajonų kaimo ir Panevėžio miesto bendruomenių atstovai. Iš Biržų rajono savivaldybės susitikime dalyvavo bendruomeninių organizacijų tarybos atstovė Aušra Butkauskienė. Susitikimo metu dalyviai pasidalino veiklos patirtimi, aptarė bendruomeninių organizacijų finansavimo programas savivaldybėse, pateikė pastabas ir pasiūlymus aktyvinti veiklai. Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų  sąjungos ir Nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininkas prof. Ramūnas Navickas pasidžiaugė, kad daugumoje apskrities savivladybių yra patvirtintos ir veikia bendruomeninių organizacijų tarybos, o šio susitikimo rezultatai padės paruošti pasiūlymus valstybės institucijoms dėl bendruomeninio judėjimo plėtros, ir linkėjo, kad savivaldybės ir bendruomenių atstovai kalbėtųsi, išgirstų vieni kitus, bendradarbiautų padedant kurti kaimo ir miesto bendruomenėms palankią aplinką.

Biržų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba veikia nuo 2019 metų (patvirtinta Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu). Bendruomeninių organizacijų tarybos veiklos tikslas - užtikrinti ir skatinti bendruomeninių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant bendruomeninių organizacijų plėtros politiką, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir bendruomeninių organizacijų.

BO Taryba:

 • teikia pasiūlymus Savivaldybės institucijoms dėl Savivaldybės teritorijoje veikiančių, bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo;
 • teikia siūlymus dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių, komisijų darbe, teikia siūlymus Savivaldybės institucijoms ir išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų Savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;
 • skleidžia informaciją apie Savivaldybėje veikiančias bendruomenines organizacijas, jų iniciatyvas, veiklą, teikiamas paslaugas;
 • organizuojamus mokymus ir patirtį, dalyvauja darbo ar ekspertų grupėse bendruomeninių organizacijų plėtros politikos klausimams svarstyti;
 • inicijuoja bendruomeninių organizacijų pasitarimus ir kitas veiklas aktualiais bendruomeninių organizacijų veiklos ir teikiamų paslaugų klausimais.

Biržų rajone yra įregistruotos 47 kaimo ir 2 miesto bendruomenės.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija


Vilkaviškio rajono savivaldybės NVO taryba - Home | Facebook

 Išrinkta Savivaldybės nevyriausybinių organizacjų tarybos valdyba

Spalio 4 dieną į pirmąjį posėdį rinkosi naujosios kadencijos Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba.  Posėdžio metu buvo išrinkti Tarybos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir sekretorius. Vadovayjantis  Rinkimai vyko vadovaujantis NVO tarybos valdybos rinkimą reglamentuojančiais teisės aktais - Lietuvos respublikos NVO plėtros įstatymu ir Savivaldybės NVO tarybos nuostatais. Metų laikotarpiui NVO tarybai pirmininkaus Jurga Bagamolovienė, Biržų lengvosios atletikos sporto klubo atstovė. Pirmininko pavaduotoju vienbalsiai išrinktas Savivaldybės institucijos atstovas - Biržų rajono savivaldybės tarybos narys Mantas Visockas, NVO tarybos sekretore  -  Aušra Butkauskienė, Biržų rajono savialdybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.  

Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021 metų birželio 30 dienos sprendimu Nr. T-189 "Dėl Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo" dviejų metų laikotarpiui sudaryta NVO taryba ir patvirtinta 13 narių.


 

 

SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIO TURTO NAUDOJIMO TVARKA NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS 2021-01-22

 Biržų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir valstybės turto, Biržų rajono savivaldybės valdomo patikėjimo teise, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo sąlygas ir tvarką reglamentuoja Lietuvos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, Biržų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-160 patvirtinto Savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo IV skyrius, Biržų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-211 patvirtintas Biržų rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašas, Biržų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-163 patvirtintas Biržų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašas. Remiantis šiais teisės aktais Nevyriausybinėms organizacijoms trumpalaikei veiklai naudotis savivaldybės turtu teisės aktai numato turto nuomos be konkurso galimybę (Savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo 18 punktas – Savivaldybės trumpalaikis turtas gali būti išnuomojamas kartu su ilgalaikiu materialiuoju turtu ne konkurso būdu tik trumpalaikiams neatidėliotiniems darbams (avarijoms, stichinėms nelaimėms likviduoti ir panašiai) ar trumpalaikiams renginiams organizuoti (parodoms, sporto varžyboms, pasitarimams, seminarams, šventėms, kultūros renginiams), kurių trukmė yra ne ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų. Šiuo metu Savivaldybės turto nuomos kainą nustato Savivaldybės turto valdytojai. Norint išsinuomoti patalpas trumpalaikiams renginiams organizuoti, reikėtų kreiptis į Turto valdytojus dėl patalpų nuomos ir nuompinigių dydžio. Nuomos mokesčio ir patalpų išlaikymo išlaidų lengvatos Savivaldybės biudžeto sąskaita galėtų būti suteiktos tik atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu. Išsamesnės informacijos kreiptis į  Biržų rajono savivaldybės administracijos strateginio planavimo ir turto valdymo skyrių.

Biržų rajono savivaldybės administracijos informacija


NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATAI 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS PROTOKOLAI 2020-11-26, 2021-10-04 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ RĖMIMO FONDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PLĖTROS ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PLĖTROS ĮSTATYMO NR. XII-717 2, 5, 6, 7, 8 IR 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2022 m. sausio 20 d. Nr. XIV-916


BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA

BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATAI

BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI Protokolas Nr. BTO-1, Protokolas Nr. BTO-3, Protokolas Nr. BTO-9

BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS  ČIA

LIETUVOS RESPUBLIKOS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ PLĖTROS ĮSTATYMAS 

LIETUVOS RESPUBLIKOS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ PLĖTROS ĮSTATYMO NR.  XIII-1774 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS


Biržų rajono savivaldybės 2015–2020 m.(I pusmečio) ne pelno subjektų projektų finansavimas pagal Savivaldybės ir valstybės programas