Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Nevyriausybinėms organizacijoms

Kviečiame siūlyti atstovus į Biržų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą

Biržų rajono savivaldybės administracija kviečia rajono bendruomenines organizacijas (miesto ir kaimo vietos bendruomenes) siūlyti savo atstovus į Biržų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą. Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, nustatyta tvarka sudaroma iš savivaldybės institucijų ir įstaigų bei bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų laikantis pariteto principo: ne daugiau kaip 1/2 šios tarybos narių sudaro savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip 1/2 tarybos narių sudaro bendruomeninių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovai.

Tikslas - kurti palankią aplinką bendruomeninėms organizacijoms, užtikrinti tinkamas jų, kaip pilietinės visuomenės ir vietos savivaldos svarbios dalies, veiklos ir plėtros sąlygas.

Atstovo siūlymo dokumentus prašome teikti iki gegužės 12 d. Švietimo kultūros ir sporto skyriui el. paštu ausra.butkauskiene@birzai.lt arba Biržų rajono savivaldybės administracijoje 105 kab. (Vytauto 38, LT-41143 Biržai).

Siūlymui pateikiami šie dokumentai:

Siūlymo raštas (Siūlymo raštas DOC),  Siūlomo asmens anketa (Anketa DOC), kurioje nurodomas siūlomo asmens vardas, pavardė, kontaktai (el. p., tel.), pareigos organizacijoje.

Biržų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų  tarybos nuostatai, patvirtinti Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. T-180

Daugiau informacijos teikia Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Butkauskienė el. p. ausra.butkauskiene@birzai.lt, tel. +370 671 31 927


KVIEČIAMOS NVO SIŪLYTI ATSTOVUS Į BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBĄ

Biržų rajono savivaldybės administracija kviečia NVO siūlyti savo atstovus į Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą (toliau – NVO taryba. Nevyriausybinių organizacijų taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, nustatyta tvarka sudaroma iš Savivaldybės institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų, veikiančių Savivaldybės teritorijoje, atstovų. Nevyriausybinių organizacijų tarybos narių kadencijos trukmė – 2 metai.

Siūlymui pateikiami šie dokumentai:
• Siūlymo raštas (Siūlymo raštas DOC);
• Siūlomo asmens anketa (Anketa DOC), kurioje nurodomas siūlomo asmens vardas, pavardė, kontaktai (el. p., tel.), pareigos organizacijoje, veiklos sritis.

Atstovo siūlymo dokumentus prašome teikti iki gegužės 2 d. Švietimo kultūros ir sporto skyriui el. paštu ausra.butkauskiene@birzai.lt arba Biržų rajono savivaldybės administracijoje 105 kab. (Vytauto 38, LT-41143 Biržai).

Nevyriausybinių organizacijų tarybos tikslas:
• teikti Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl bendradarbiavimo galimybių su NVO ir jų stiprinimo;
• stebėti, analizuoti ir vertinti Savivaldybės teisės aktų, turinčių įtakos NVO veiklai Savivaldybėje, įgyvendinimą, dalyvauti rengiant Savivaldybės institucijų ir įstaigų teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų plėtra, projektus;
• dalyvauti Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms atliekant analizę dėl Savivaldybės administruojamų viešųjų paslaugų ir teikti pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų kokybės gerinimo;
• dalyvauti darbo ar ekspertų grupėse nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės politikos klausimams svarstyti;
• inicijuoti NVO pasitarimus, seminarus ir mokymą aktualiais veiklos klausimais;
• analizuoti NVO problemas ir poreikius, siūlyti jų sprendimo būdus;
• atlikti kitas funkcijas, susijusias su nevyriausybinių organizacijų veikla.

Daugiau informacijos teikia Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Butkauskienė el. p. ausra.butkauskiene@birzai.lt, tel. nr. 8 671 31 927


 

Biržų patirtis Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro leidinyje

Lapkričio 18 d. Europos Komisijos Jungtiniame tyrimų centre Sevilijoje (Ispanija) pristatytas leidinys „Handbook of Territorial and Local Development Strategies“ (Teritorinių ir vietos plėtros strategijų vadovas), kuriame pristatoma ir Biržų miesto plėtros strategijos 2016-2020 geroji patirtis. Biržų miesto vietos veiklos grupės projektų vadovė Vilma Indrikonienė kartu su kitais ekspertais dalyvavo rengiant leidinį, kuris aktualus visų lygmenų institucijoms ir organizacijoms, atsakingoms už strateginį planavimą bei efektyvų 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimą.  Lapkričio 9 d. informacinio renginio metu pristatyti keli išskirtiniai projektai,  įgyvendinti 2021-2022 metais:

Atviras jaunimo centras prie Biržų rajono švietimo pagalbos tarnybos  - projektas „Įsitrauk“

VšĮ „Inžinerijos mokykla“ - projektas „Naujų paslaugų kūrimas socialinę atskirtį patiriantiems Biržų miesto gyventojams“ 

Biržų miesto vietos veiklos grupės sėkminga veikla 2022 m. rugsėjį įvertinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės padėka. Šių metų gruodį  planuojama pradėti rengti 2023-2027 metų Biržų miesto vietos plėtros strategiją, kuri bus nukreipta į trūkstamų socialinių paslaugų teikimą, darbinių įgūdžių suteikimą, jaunų verslų stiprinimą, taip pat į papildomas galimybes socialinių verslų kūrimui bei plėtrai.

Biržų miesto vietos veiklos grupės informacija


Nevyriausybinės organizacijos gali nemokamai įregistruoti NVO statusą

Lietuvoje veikiančios nevyriausybės organizacijos (NVO) jau gali Registrų centre nemokamai įregistruoti žymą, kad atitinka NVO įstatyme numatytą NVO apibrėžimą. Įregistruoti NVO statusą labai paprasta – tai galima padaryti nemokamai ir neišvykus iš namų bei paprasčiausiai prisijungus prie Registrų centro savitarnos. Savitarnos sistemoje vos per kelias minutes užpildomas ir pateikiamas prašymas įregistruoti NVO žymą. Detalią instrukciją, kaip pateikti prašymą galima rasti čia. Pateikus prašymą įregistruoti NVO žymą NVO atstovai gali ir atvykę į vieną iš Registrų centro klientų aptarnavimo padalinių. Prašymą žymai galima pateikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro Biržų padalinyje Vytauto g. 59, 41144, Biržai. Reikalinga išankstinė registracija https://www.registrucentras.lt/p/1218.Papildomai, daugiau informacijos galite rasti paspaudus čia.