Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Jaunimo organizacijos

JAUNIMO ORGANIZACIJOS, VEIKIANČIOS BIRŽŲ RAJONE

Lietuvos evangelikų reformatų draugija „Radvila“
Vadovė Gertrūda Šernaitė - Uršienė
Veiklos sritis: religinės, laisvalaikio organizavimo, savanoriškos veiklos organizacija
Adresas: Reformatų g. 3A, Biržai
Telefonas +370 618 55 981
E. paštas gertruda1998@gmail.com, urteta@gmail.com

Interneto svetainė www.radvila.lt

Jaunimo asociacija ,,COFA"
Vadovė Donalda Venskienė
Veiklos sritis: jaunimo užimtumo, neformalaus ugdymo, savanoriškos veiklos organizacija
Adresas: Dvaro g. 30, Biržai
Telefonas +370 654 04 407
E. paštas cofa@hotmail.lt

Interneto svetainė www.cofa.lt

Biržų jaunimo klubas „Regilda“
Vadovė Asta Vaitiekūnienė
Veiklos sritis: neformalaus ugdymo, kultūrinės veiklos organizacija
Adresas Jovaro 48, Biržai
Telefonas +370 618 75 096
E. paštas vaitiekunieneasta@gmail.com

Biržų „Saulės“ gimnazijos alumnų klubas
Vadovas Karolis Varžinskas
Veiklos sritis: darbas su Biržų "Saulės" gimnazijos moksleiviais, stipendijų steigimas, buvusių gimnazistų būrimas
AdresasSkratiškių 16-11, Biržai
Telefonas +370 66363525
E. paštas Bsg.alumni@gmail.com

Interneto svetainė http://www.saule.w3.lt/

Lietuvos moksleivių sąjungos Biržų rajono  mokinių taryba
Vadovas  Smiltė Alonderytė
Veiklos sritis: moksleivių pilietinė organizacija
E. paštas birzai@moksleiviai.lt

Interneto svetainė https://www.facebook.com/BirzuMMT/

Jaunimo asociacija „Sportuok ir progresuok"
Vadovas Danielius Kerbelis
Veiklos sritis: laisvalaikio, sporto organizacija
Adresas: Kooperatininkų g. 15, Biržai
Telefonas +370 639 72 231
E. paštas asociacijasip@gmail.com

Interneto svetainė https://www.facebook.com/siplife/


Jaunimo asociacija „Tau penki"
Vadovas Rokas Bėliakas
Veiklos sritis: laisvalaikio, kompetencijų kėlimo organizacija
Adresas: Mokyklos aklg. 4A, Germaniškis
Telefonas +370 601 16 151
E. paštas rokasbel@gmail.com

Interneto svetainė https://www.facebook.com/taupenki/

Biržų jaunimo klubas ,,Žalias!“
Vadovas Merūnas Jukonis
Veiklos sritis: neformalaus ugdymo, jaunimo užimtumo, kompetencijų kėlimo
ir savanoriškos veiklos organizacija
Adresas Vytauto g.53-11, Biržai
Telefonas +370 671 12 400
E. paštas jaunimoklubaszalias@gmail.com

Interneto svetainė https://jaunimoklubaszalias.lt

LŠS Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės Stepono Giedriko-Giriečio Biržų 501 kuopa
Vadovas Vidutis Šeškus
Veiklos sritis: Pilietinė, patriotinė, sukarinta organizacija
Adresas: Kęstučio 10, Biržai
Telefonas +370 652 50 679
E. paštas vidutiss@gmail.com

Panevėžio tunto, Biržų Boriso Dauguviečio vardo skautų draugovė
Vadovas Elmaras Duderis
Veiklos sritis: jaunimo organizacija, veikianti savanoriškais pagrindais 
Adresas: Biržų ,,Saulės " gimnazija, Vytauto g. 32, Biržai LT-41140
Telefonas 8-652-92573 
E. paštas elmaras.duderis@gmail.com      

VšĮ ,,Jaunasis gelbėtojas“
Vadovas Jurgita Augustinavičienė
Veiklos sritis: skatinti ir organizuoti savanorišką veiklą, vykdyti darbą su jaunimu.
Adresas: Biržų r. sav., Širvėnos sen., Kratiškių k., Pavasario g. 19
Telefonas  8-656-45053
E. paštas jurgitosgalerija@gmail.com