Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Paskirstytas 2022 m. jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų rėmimo programos finansavimas

Paskirstytas 2022 m. jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų rėmimo programos finansavimas

2022 metų  balandžio -  gegužės mėnesiai įvyko keturi Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžiai, kuriuose buvo svarstoma Biržų rajono savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 2019─2022 m. veiklos rėmimo programos (toliau – programos) 2022 metų projektinių paraiškų finansavimas. Šiai jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos rėmimo programai buvo numatyta skirti 6000 eurų iš jaunimo politikos įgyvendinimo lėšų. 2022 m. programos poreikis buvo 12068 Eur. Šiais metais šiam finansavimo kunkursui buvo pateikta 10 projektinių paraiškų. Keturių organizacijų projektai (Asociacijos „Draugystės ratas“, VšĮ „Indžinerijos mokykla“, VšĮ šeimos centras „Kartu saldu“ ir Biržų rajono Kirdonių universalus daugiafunkcis centras) buvo nevertinami, nes išnagrinėjus organizacijų pateiktus įstatus/nuostauts išaiškėjo, kad šios organizacijos nėra su jaunimu dirbančios organizacijos, pagal Jaunimo politikos įstatymo 2 st. 19 punktą, kuriame rašoma, kad „organizacija turi būti juridinis asmuo, kurio vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu“. Kiekvienos programos finansavimas buvo svarstomas atskirai, galimai suinteresuoti asmenys nusišalino. Buvo vertinimi šeši projektai. Po pirmo vertinimo keturioms jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms pateikti pasiūlymai tikslinti teiktus projektus. Dvi jaunimo organizacijos (Biržų jaunimo klubas „Žalias!“ ir Biržų jaunimo klubas „Regilda“) nusprendė netikslinti projektų ir atsisakė finansavimo, nes numatytas projekto finansavimas buvo per mažas, kad būtų galima įgyvendinti organizacijų projektus.

Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą keturioms jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms paskirstė 2022 m. jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų rėmimo programos finansavimą ir Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriui rekomendavo finansavimą paskirstyti taip:

Organizacija

Vertinimo balų vidurkis

Projekto pavadinimas

Skirta lėšų

Biržų švietimo pagalbos tarnybos atviras jaunimo centras

89,9

„Duok 5“

1000 Eur

Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija

91,4

,,Mokykis kitaip“

996 Eur

Asociacija „Sportuok ir progresuok“

81,1

„Jaunimo tarpusavio tolerancijos didinimas Biržų rajone“

800 Eur

Lietuvos evangelikų reformatų jaunimo draugija „Radvila“

72,9

„Vaikų ir jaunimo stovyklos organizavimas“

600 Eur

Atsižvelgiant į Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos rekomendaciją, Biržų rajono savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 2019-2022 m. veiklos rėmimo programos 2022 m. projektų finansavimas paskirstytas ir lėšų paskirstymas patvirtintas 2022 m. gegužės 11 d. Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-448 „Dėl Biržų rajono savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 2019-2022 m. veiklos rėmimo programos 2022 m. projektų finansavimo patvirtinimo“.

Kviečiame šias jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas pasirašyti projektų finansavimo sutartis.

Biržų rajono savivaldybės informacija