Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Paskirstytas 2023 m. Jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių veiklos rėmimo programos jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų finansavimas

Paskirstytas 2023 m. Jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių...

Įvyko Biržų rajono savivaldybės jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių veiklos rėmimo programos jaunimo, su jaunimu drbančių neformalių jaunimo grupių projektų finansavimo konkurso vertinimas. Gautos 5 projektinės paraiškos.

Biržų rajono savivaldybės jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių veiklos rėmimo programos projektų finansavimo konkurso komisija penkioms jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms  paskirstė finansavimą ir  rekomendavo Savivaldybės administracijos direktoriui finansavimą paskirstyti taip:

 

Organizacija

Projekto pavadinimas

Skirta lėšų

1.  

Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija (k. 290547170)

„Auk ir tobulėk!“

1500 Eur

2.  

Biržų švietimo pagalbos tarnyba (k. 300072593)

„Stereo tipas“

1500 Eur

3.  

Asociacija „Sportuok ir progresuok“ (k. 304315765)

„Jaunų žmonių nedarbo lygio mažinimas per savanorystę Biržų rajone“

1500 Eur

4.  

Jaunųjų konservatorių lyga
(k. 295735870)

„Biržai – pilietiško jaunimo miestas“

1485 Eur

5.  

Lietuvos evangelikų reformatų jaunimo draugija „Radvila“
(k. 195735531)

„Jaunimo stovyklos organizavimas“

600 Eur

Atsižvelgiant į Biržų rajono savivaldybės jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių veiklos rėmimo programos projektų finansavimo konkurso komisijos rekomendacijas lėšų paskirstymas patvirtintas 2023 m. balandžio 13 d. Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų Nr.  A-317 „Dėl Biržų rajono savivaldybės jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių veiklos rėmimo programos 2023 m.  projektų finansavimo patvirtinimo“.

Biržų rajono savivaldybės informacija