Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Paskirstytas 2023 m. Jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių veiklos rėmimo programos neformalių jaunimo grupių projektų finansavimas

 Paskirstytas 2023 m. Jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių...

Įvyko Biržų rajono savivaldybės jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių veiklos rėmimo programos neformalių jaunimo grupių projektų finansavimo konkurso vertinimas. Gautos 4 projektinės paraiškos.

Biržų rajono savivaldybės jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių veiklos rėmimo programos projektų finansavimo konkurso komisija keturioms neformalioms jaunimo grupėms paskirstė finansavimą ir  rekomendavo Savivaldybės merui finansavimą paskirstyti taip:

 

Neformalios jaunimo grupės pavadinimas

Globojanti organizacija

Projekto pavadinimas

Skirta lėšų (iš viso 1200 Eur)

1.  

„Jauni ir pasiutę“

Ramongalių bendruomenė

„Aktyvi jaunimo vasara“

300 Eur

2.  

„INTERECT“

Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija

„Naktinis tinklinis“

300 Eur

3.  

„Pėdsekiai“

VšĮ Šeimos centro „Kartu saldu“ filialas

„Procesas 2023“

300 Eur

4.  

Lietuvos moksleivių sąjungos Biržų rajono padalinys

Biržų „Saulės“ gimnazija

„Jaunimo lyderystės skatinimas per Lietuvos moksleivių sąjungos veiklas“

300 Eur

Atsižvelgiant į Biržų rajono savivaldybės jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių veiklos rėmimo programos projektų finansavimo konkurso komisijos rekomendacijas lėšų paskirstymas patvirtintas 2023 m. birželio 5 d. Biržų rajono savivaldybės mero potvarkiu
Nr. M-125 „Dėl Biržų rajono savivaldybės jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių veiklos rėmimo programos 2023 m. neformalių jaunimo grupių projektų finansavimo patvirtinimo“.

Kviečiame neformalias jaunimo grupes globojančias organizacijas pasirašyti projektų finansavimo sutartis.

Biržų rajono savivaldybės informacija