Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Skelbiamas Jaunimo darbuotojų stipendijų skyrimo konkursas

Skelbiamas Jaunimo darbuotojų stipendijų skyrimo konkursas

Jaunimo reikalų agentūra kviečia teikti paraiškas dėl  Jaunimo darbuotojų stipendijų skyrimo konkurso.

Konkurso tikslas – skatinti su jaunimu dirbančius asmenis teikti kokybiškas darbo su jaunimu paslaugas regionuose (toliau - A priemonė stipendijai gauti) ir didžiuosiuose miestuose (toliau – B priemonė stipendijai gauti). Šios stipendijos skiriamos už reikšmingų, pridėtinę vertę kuriančių bei tęstinumo siekiančių darbo su jaunimu veiklų vykdymą per praėjusius metus.

Teisę pretenduoti gauti stipendiją turi jaunimo darbuotojai, vykdantys atvirąjį darbą su jaunimu atviruosiuose jaunimo centruose ir (ar) atvirosiose jaunimo erdvėse, ir (ar) mobilųjį darbą su jaunimu, ir (ar) darbą su jaunimu gatvėje, ir (ar) jaunimo praktinių įgūdžių ugdymą regione (A priemonė) arba didžiajame mieste (B priemonė), dirbantys ne mažiau nei pusę etato, bei 2020-2022 metais neturėję paslaugų teikimo sutarčių, sudarytų su Agentūra.

Pretendentas turi atitikti šias sąlygas:

  • turi ne mažiau kaip dvi rekomendacijas iš atvirojo jaunimo centro ir (ar) atvirosios jaunimo erdvės, ir (ar) mobiliojo darbo su jaunimu, ir (ar) darbo su jaunimu gatvėje, ir (ar) jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo vykdymo metu pritrauktų lankytojų jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narių, savivaldybės administracijos atstovų ir pan., įrodančių, kad per praėjusius metus pretendentas sukūrė pridėtinę darbo su jaunimu vertę (pavyzdžiui, tarpžinybinio tinklo sukūrimas ir koordinavimas, jaunų žmonių galimybių plėtra, tikslinis darbas su mažiau galimybių turinčiais jaunais žmonėmis ir kt.).
  • per 2022 metus turi būti tiesiogiai dirbęs su jaunais žmonėmis ne mažiau kaip 300 astronominių valandų darbo su jaunimu kontekste;
  • per 2022 metus ne mažiau nei 4 dienas (32 astronominės valandos) dalyvavo teminiuose, metodiniuose ar kitokio pobūdžio kvalifikacijos kėlimo renginiuose (mokymuose, seminaruose, supervizijose ir pan.) darbo su jaunimu tema;
  • neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo.

Bendra numatoma stipendijoms skirti suma – 5 000 (penki tūkstančiai) Eur:

  • A priemonėje – 3 000 (trys tūkstančiai);
  • B priemonėje – 2 000 (du tūkstančiai).
  • Vienos stipendijos dydis - 1 000 (vienas tūkstantis) Eur.

Paraiškas galima teikti iki 2022 m. lapkričio 21 d. 23:59 val. el. paštu projektai@jra.lt.

Daugiau informacijos rasite čia.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vedėja Eglė Došienė, el. paštas egle.dosiene@jra.lt, tel. 8 655 88322.

Jaunimo reikalų agentūros informacija