Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Aplankyti ūkiai

Primename, kad kiekvienais metais Biržų rajono savivaldybės administracija kartu su žemdirbiškomis organizacijomis organizuoja konkursą „Metų ūkis“. Konkursui dalyvius siūlo seniūnijų seniūnai bei komisijos nariai. Šiemet konkurse sutiko dalyvauti 17 ūkininkų.

Komisija lankė ūkius, vertino juos pagal nuostatų vertinimo kriterijus: kvalifikaciją, sodybos aplinkos sutvarkymą, privažiavimą prie sodybos, kelių būklę, pasėlių būklę, pastatų būklę, apsirūpinimą technika, produkcijos realizaciją ir kt.

Papilio seniūnijoje aplankyti 3 ūkiai

Paulius Žiedelis. Ūkis įkurtas Papilyje. 2020 m. 15 ha plote auginamos grūdinės kultūros: žieminiai ir vasariniai kviečiai, miežiai, žirniai. Ūkininkas yra darbštus, rūpestingas, kruopščiai prižiūri techniką, domisi naujovėmis – taip jį apibūdina Papilio seniūnijos specialistai, pasiūlę jaunojo ūkininko kandidatūrą konkursui. Komisija, lankiusi ūkį tuo įsitikino, technika įspūdingai tvarkinga. Anot mamos, Paulius traktorių vairuoja nuo 13 metų ir meilė technikai paveldėta iš senelio. Jaunas ūkininkas yra pagalbininkas miestelio močiutėms, ne viena džiaugiasi Pauliaus pagalba.

Alvydas Valentėlis. Gyvena ir ūkininkauja Kupreliškyje. Tai yra mišrus šeimos ūkis – augina ir mėsinius gyvulius, ir grūdines kultūras. Aktyviai dalyvauja bendruomenės veikloje. Ūkis įkurtas 2007 metais. Šiais metais deklaruota 75 ha kvietrugių, kviečių ir ganyklų. Labai gražiai prižiūrėta ir puoselėjama aplinka.

Aidas Vaitkevičius. Deklaruoja 665 ha, dominuoja žieminiai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos, rapsai. Ūkis registruotas 1998 m. Ūkyje dirba 5 darbuotojai. Visiškai modernizuota techninė bazė, agronomijos magistro žinios įgytos universitete, leidžia pasiekti geriausių rezultatų. Darbštumą, pagarbą žemdirbystei Aidas paveldėjo iš tėvelio, žinomo ūkininko Stasio Vaitkevičiaus, kuris ūkio lankymo metu pasidžiaugė, kad įdėtas darbas nenueina veltui, po truputį planuoja savo ūkį mažinti ir perduoti anūkui – Aido sūnui, kuris jau pateikęs prašymą studijuoti agronomiją Olandijos universitete. Tikisi, kad sūnus į Lietuvą parveš naujovių. Ūkio išskirtinumas – tikslioji žemdirbystė. Be to, siekiant praturtinti dirvožemį ir padidinti derlingumą, ūkyje naudojamas granuliuotas mėšlas (kasmet po 1,5 tūkst. t).

Vabalninko seniūnijoje aplankyti 2 ūkiai

Vigantas Indrašius. Ūkis 2001 m. registruotas Gaižiūnų k. Deklaruojama 272 ha ekologinių kviečių, avižų ir ganyklų. Ūkininkauti pradėjo turėdamas vieną arklį, dabar jų ūkyje – 130. Žmogus iš miesto, norintis surasti ryšį su gamta, dabar arklininkystės pagrindų moko ūkio lankytojus, vykdo švietėjiškas veiklas. Jam rūpi išsaugoti arklių genofondines, saugomas valstybės, veisles. Ūkininkas pasidžiaugė sumanymu atsisakyti sunkiosios technikos ir laukus dirbti kaip kadaise lietuviai – arkliais. Vigantas – Lietuvos sunkiųjų arklių asociacijos prezidentas. Daugybė apdovanojimų ir įvertinimų liudija ūkininko atsidavimą savo veiklai. Kiekvienas žirgas ūkyje gerbiamas ir mylimas. Grifas, Ezopas, Dangus, Olimpas, Turas, Debiutas ir kt. pristatomi su dideliu pasididžiavimu.

Virginijus Bieliakas. Šukionių kaime įkurtas ekologinis gyvulininkystės ūkis. Ekologinei gamybai sertifikuoti 77 galvijai, daugiau kaip 40 melžiamų karvių. Ūkyje dirba Virginijus su žmona, sūnūs Mindaugas ir Žygimantas. Žmona Rita – Šukionių bendruomenės pirmininkė, visa šeima aktyviai dalyvauja bendruomenės veikloje. Šiais metai deklaruota 117 ha ekologinių pasėlių, daugiausia ganyklos, kviečiai, dobilai. Įspūdingai tvarkoma sodybos aplinka: skulptūros, apžvalgos aikštelė, akmenys, želdiniai.

Pačeriaukštės seniūnijoje aplankytas 1 ūkis

Robertas Stakionis. Mišrus ūkis įkurtas 2010 m. Juostaviečių k. Deklaruojamas plotas 175 ha, auginamos kultūros: žieminiai kviečiai, žieminis rapsas, žirniai, vasariniai miežiai, daugiametės pievos. Šiuo metu ganyklose ganosi 80 pieninių karvių. Ūkyje dirba 5 darbuotojai. Robertas pats apsėja visus laukus, brolis rūpinasi jų purškimu, tręšimu. Komisijos nariai džiaugėsi, matydami lietuviškų žemdirbiškų tradicijų tąsą.

Nemunėlio Radviliškio seniūnijoje aplankytas 1 ūkis

Ramūnas Vėjelis. Ūkininkauti pradėjo 1996 m. Suosto k. Šiais metais deklaruota 52 ha, kuriuose daugiausiai miežiai, kviečiai, žirniai, avižos. Ūkyje ypatinga tvarka, prie kurios prisideda visa šeima, žmona rūpinasi aplinka, Ramūnas – technika ir statinių priežiūra. Laisvu nuo darbo metu aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, yra bendruomenės pirmininkas, ūkininkų sąjungos narys. Bendruomeninėje veikloje nebijo imtis atsakomybės, suburia bendruomenės narius, projektų vykdymui, bendruomenės teritorijos priežiūrai, renginių organizavimui. Ūkio lankymo metu išryškėjo tėvo ir dukros tandemas. Abu darniai vienas kitą papildydami pristatė ūkį. Dukra džiaugėsi tėčio dovanotu žirgu, o jis išpildyta vaiko svajone. Už ūkio pradžią Ramūnas dėkingas tėvams. Ir dabar tėvukas padeda remontuoti techniką.