Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Aptartos bendradarbiavimo galimybės

Aptartos bendradarbiavimo galimybės

Kovo 16 d. Biržų rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėjas Kęstutis Knizikevičius ir Žemės ūkio skyriaus vedėja Sandra Balčiūnienė buvo pakviesti į susitikimą su Panevėžio vyskupu Linu Vodopjanovu OFM. Susitikime, kuris vyko Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos Carito patalpose, tai pat dalyvavo Biržų Šv. Jono krikštytojo parapijos Kleb. Dek. mgr. Jonas Morkvėnas, VšĮ Biržų rajono Socialinių paslaugų centro direktorė Jolanta Jasinskytė, Panevėžio vyskupijos ir Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos Carito atstovai.

Susitikimo metu aptartos bendradarbiavimo galimybės teikiant pagalbą socialiai pažeidžiamiems, vienišiems, socialinę atskirtį ir dažnu atveju skurdo riziką patiriantiems asmenims, be tėvų ir artimųjų globos likusiems vaikams, šeimoms, patiriančioms socialinę riziką. Tai pat kalbėta ir apie socialinę pagalbą bei paramą iš karo niokojamos Ukrainos į Biržus atvykusiems žmonėms. Sandra Balčiūnienė informavo, kad šiuo metu Biržuose gyvenančiais ukrainiečiais pasirūpinta. Kaip vieną iš galimų pagalbos būdų ji įvardijo veiklas senjorams, neįgalumą turintiems asmenims, jų užimtumo didinimą. Vaikai lanko mokyklas ir būrelius, tėvai turi galimybę dirbti, bet senjorams ir kitiems socialiai pažeidžiamiems asmenims veiklų trūksta. Taip pat išreikštas poreikis psichologo paslaugoms.

„Socialinę riziką, atskirtį patiriantys asmenys ir šeimos yra pažeidžiamos, joms reikalinga profesionali ir kompetentinga pagalba, kurią teikia specialistai, dažnu atveju tai – socialiniai darbuotojai. Tačiau ne visada to pakanka. Kuo daugiau žmonių įsitrauks į savanorišką veiklą, teikiant pagalbą socialinės atskirties žmonių grupėms, tuo labiau sumažės socialinė atskirtis tarp Biržų rajono gyventojų, vaikai augs darniose šeimose, bus užtikrinti jų poreikiai, senjorai galės džiaugtis ramia senatve.“ – susitikimo metu pritardamas socialines paslaugas teikiančių įstaigų bei organizacijų bendradarbiavimui kalbėjo Socialinės paramos skyriaus vedėjas.

Buvo susitarta aktyviai dalintis informacija. Savivaldybės atstovai ir Socialinių paslaugų centro direktorė Panevėžio vyskupijos ir Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos Carito darbuotojoms pažadėjo visokeriopą pagalbą ieškant savanorių, organizuojant, rengiant ir dalyvaujant įvairiuose projektuose ir veiklose, kviesti rengiant ir įgyvendinant projektus, prireikus užsukti į konsultacijas.

Biržų rajono savivaldybės informacija