Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Biržų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija pradėjo tyrimą dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos nario elgesio

Biržų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija (toliau – Etikos komisija), 2024 m. vasario 6 d. posėdyje išnagrinėjusi 2024 m. vasario 2 d. gautą pareiškimą, nusprendė pradėti tyrimą dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos nario Liutauro Variakojo elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms, įpareigojančioms vengti interesų konflikto, o tokiam konfliktui iškilus – nusišalinti.

Pareiškėjai Etikos komisijai nurodė, kad L. Variakojis 2024 m. vasario 1 d. Biržų rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu nenusišalino svarstant sprendimo projektą „Dėl Biržų rajono savivaldybės sporto programų projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašų patvirtinimo“. Pareiškėjai teigia, kad tokie Tarybos nario L. Variakojo veiksmai yra nesuderinami su viešaisiais ir privačiais interesais, nes esą L. Variakojis užsiima motociklų sportu, aktyviai sportuoja ir kiekvienais metais atstovaudamas savo sporto klubą „Ponoras“ teikia projektus bei gauna Savivaldybės paramą.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimo.

Etikos komisijos informacija