Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Biržų rajono VVG pradėjo naujos 2025-2029 m. vietos plėtros strategijos rengimą

Biržų rajono VVG pradėjo naujos 2025-2029 m. vietos plėtros strategijos rengimą

Sausio 19 d. Savivaldybės vadovai susitiko su Biržų rajono VVG specialistais aptarti Biržų rajono vietos veiklos grupės 2025 -2029 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) rengimo.

Susitikimo metu Savivaldybės vadovams buvo pristatytas VPS rengimo planas, principai, bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai taikomi tikslai ir juos atliepiantys poreikiai bei siektini rodikliai. Savivaldybės vadovai išsakė nuomones apie siektiną tikslą ir galimus Biržų rajono gyventojų poreikius 2025-2029 m., kurie būtų svarbūs rengiant strategiją, diskutavo kokias Savivaldybės teikiamas paslaugas, siekiant pagerinti rajonų gyventojų gyvenimo kokybę, reiktų plėsti bei kurti naujas, apie galimas VPS kryptis bei temą.

Biržų rajono VVG pirmininkas Steponas Staškevičius pasidžiaugė konstruktyviu VVG ir Savivaldybės administracijos bendradarbiavimu, padėkojo ir atkreipė dėmesį, jog be savivaldybės paramos pereinamuoju laikotarpiu tarp strategijų, VVG būtų sunku užtikrinti sklandų pasirengimą naujam paramos laikotarpiui.

VPS parengimo terminas iki 2023 m. gegužės 2 d., numatyta paramos suma – 1 472 051 Eur, strategijos įgyvendinimo terminas – 4 metai.

Susitikimo metu buvo pristatyti ir Biržų rajono kaimo vietovių  2015-2023 m. vietos plėtros strategijos ataskaitinių metų įgyvendinimo rezultatai bei 2022 m. baigti įgyvendinti vietos projektai.  

Biržų rajono savivaldybės administracija buvo Anglininkų, Pabiržės, Medeikių, Vabalninko, Suosto kaimo bendruomenių partnere vietos projektuose ir prisidėjo prie šių projektų įgyvendinimo finansuodama išlaidų dalį.

Informaciją apie įgyvendintus projektus rasite ČIA.

Biržų rajono savivaldybės informacija