Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų ir Savivaldybės kelių inventorizacijos

Informuojame, kad savivaldybėms Kelių priežiūros ir plėtros (KPP) programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams skyrimas yra numatytas LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYME. Įstatymas numato, kad KPP programos finansavimo lėšos savivaldybėms paskirstomos pagal nuolatinių gyventojų skaičių (vadovaujamasi Lietuvos statistikos departamento duomenimis, skelbiamais einamųjų biudžetinių metų vasario 1 d.) – 50 procentų ir pagal motorizuoto eismo kelių ilgį, nurodytą savivaldybių tarybų iki einamųjų biudžetinių metų sausio 1 d. patvirtintuose kelių sąrašuose, kuriuose taip pat nurodomas kelio numeris ir kelio pavadinimas, – 50 procentų.

2023 ir 2024 m. KPP programos finansavimo lėšos savivaldybėms yra ir bus paskirstomos neatsižvelgiant į įregistruotų motorizuoto eismo kelių ilgį. Šis rodiklis taps svarbiu bei turės įtakos KPP programos lėšų skyrimui tik nuo 2025 m.

Biržų rajono savivaldybės administracijos sudarytuose motorizuoto eismo kelių (gatvių) sąrašuose iš beveik 916 km, teisiškai įregistruotų yra apie 516 km. Dar 191 km jau atlikti inžinerinių statinių kadastriniai matavimai ir jie turėtų būti įregistruoti artimiausiu metu, o likusios dalies matavimai arba yra užsakyti arba bus užsakyta atlikti matavimus ir motorizuoto eismo keliai (gatvės)  bus įregistruoti iki 2025 m.

Tik nuo 2025 metų KPP programos finansavimo lėšos savivaldybėms bus paskirstomos pagal nuolatinių gyventojų skaičių – 50 procentų ir pagal Nekilnojamojo turto registre iki einamųjų biudžetinių metų sausio 1 d. įregistruotų motorizuoto eismo kelių ilgį – 50 procentų.

Savivaldybių institucijos Programos finansavimo lėšas paskirsto vadovaudamosi savivaldybių tarybų nustatyta tvarka, pagal kurią turi būti sudaromos viešai skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje ir nuolat atnaujinamos vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinės eilės. Vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinės eilės sudaromos ne trumpesniam kaip trejų metų laikotarpiui.

Biržų rajono savivaldybės informacija