Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Gyventojams aktualiausi Penkiasdešimtojo Tarybos posėdžio sprendimai

Biržų rajono savivaldybės tarybos penkiasdešimtajame posėdyje, vykusiame lapkričio 24 d., svarstyti 23 klausimai. 

 • Biržų rajono savivaldybės taryba pritarė, kad skverui, esančiam Biržų mieste, Vytauto g. 10 būtų suteiktas Jono Meko vardas.  Skverui suteikus Jono Meko vardą, bus įamžintas žymaus mūsų kraštiečio Jono Meko atminimas, pažymint jo 100-ąsias gimimo metines. Skvere bus pastatytas mažosios architektūros objektas, skirtas Jonui Mekui.
 • Patvirtintas sprendimo projektas „Dėl žemės ploto esančio Biržų r., Pabiržės sen., Likėnų k., priskirtino neprivatizuojamai žemei“ ir pritarta šio ploto rezervavimui visuomenės poreikiams tenkinti. Šioje teritorijoje numatoma įrengti automobilių stovėjimo vietas.
 • Pritarta Biržų  rajono  savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimo Nr.T-102 2 punkto – ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo žemės sklypo Biržuose, Plento g. 2C, nuomos ir papildomų nuomos sąlygų nustatymo“  pakeitimui ir siūlymui jį išdėstyti taip: „2.  Patvirtinti išnuomojamo Žemės sklypo pradinį metinį žemės nuomos mokesčio dydį (be aukciono organizavimo išlaidų) – 1 320,00 Eur.“ Trečiasis 2021 m. kovo 26 d. sprendimo Nr.-102 punktas pripažintas netekusiu galios. Tarybai priėmus šį sprendimo projektą yra sudarytos sąlygos pakartotinai vykdyti žemės sklypo Biržuose, Plento g. 2C, nuomos aukcioną, pritraukti privačias investicijas bei Biržų rajono savivaldybės administracijai įgyvendinti projektą „Naujo sklypo Biržų m., Plento g. 2C, įrengimas, sukuriant palankią infrastruktūrą privačioms investicijoms“.
 • Pritarta sprendimo projektui, kuriuo siūloma patvirtinti patikslintą Valstybės lėšomis finansuojamą 2022 m. melioracijos prioritetinių darbų programą ir ją išdėstyti nauja redakcija.
 • Savivaldybės taryba atsižvelgdama į padidėjusias kainas pritarė sprendimo projektui padidinti Biržų rajono Legailių globos namuose gyvenančių asmenų maitinimui skirtą paros išlaidų sumą nuo 5,40 Eur iki 6,33 Eur.
 • Siekiant gyventojams palengvinti mokestinę naštą buvo pritarta 2023 m. žemės mokesčio Biržų rajono savivaldybėje tarifų mažinimui. 2022 m. atlikus masinį žemės vertinimą, Biržų rajone esančios žemės vertė padidėjo apie 2 kartus, o 2023 metais žemės mokestis jau bus apskaičiuojamas pagal nustatytas naujas žemės mokestines vertes. Tarybos patvirtintas sprendimas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

Sumažinti 2023 m. žemės mokesčio tarifai:

Eil. Nr.

Paskirties / naudojimo būdo kodas

Paskirties / naudojimo būdo pavadinimas

Mokesčio tarifas, proc. žemės mokestinės vertės

1.

610

Žemės ūkio paskirties žemės sklypai

1,0

1.1.

300, 328

Mėgėjų sodų žemės sklypai

1,3

2.

995

Kitos paskirties žemės sklypai

 

2.1.

314, 327, 330, 331

Gyvenamųjų teritorijų

0,9

2.2.

316

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų

1,7

2.3.

317

Komercinės paskirties objektų teritorijų

1,7

3.

Apleistai žemei

4

4.

Žemei, nenurodytai 1–3 punktuose

1,7

 • Taryba apsvarsčiusi Biržų aeroklubo prašymą atleisti nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio už Aeroklubo nuomojamą 71,07 ha valstybinės žemės sklypą Biržų k., Veterinarijos g. 18 bei atsižvelgdama į tai, kad Biržų aeroklubas, populiarindamas ir plėtodamas aviacijos sportą ir turizmą, prisideda prie kūno kultūros ir sporto plėtojimo, gyventojų poilsio organizavimo veiklų, reprezentuoja Savivaldybę, taip pat, kad beveik 2,7 karto išaugo aeroklubo nuomojamo valstybinės žemės sklypo vidutinė rinkos vertė, nuo kurios skaičiuojamas žemės nuomos mokestis bei į aeroklubo pateiktus dokumentus apie per 2022 m. gautas pajamas, nusprendė Biržų aeroklubui suteikti 90 proc. 2022 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatą.
 • Pritarus sprendimo projektui  „Dėl Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos teikiamos šilumos kainos nustatymo“, Vabalninko m., K. Šakenio g. 16A daugiabučio namo gyventojams nuo 2022 m. gruodžio 1 d. nustatyta Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos teikiamos šilumos kaina bus 0,14 Eur (bet PVM) už kWh. Gautos pajamos už teikiamas paslaugas bus naudojamos Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos teikiamos paslaugos– šilumos tiekimo išlaidoms padengti.
 • Tarybai pritarus pakeistas Biržų rajono savivaldybės teritorijoje iki 2030 metų numatomų įrengti viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planas. Naujasis planas papildytas penkiomis naujomis lokacijomis. Kuriant ir plėtojant viešai prieinamą elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą, bus prisidedama prie elektromobilių naudojimo skatinamo, siekiant sumažinti naftos produktų naudojimą transporto sektoriuje bei švelninti transporto neigiamą poveikį aplinkai. Remiantis naujai patvirtintu planu bus galima vykdyti atranką stotelių įrengimo rangovui ir/ar operatoriui parinkti. 
 • Tarybos sprendimu į viešame aukcione parduodamo Biržų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą įtraukti 2 nauji nekilnojamojo turto objektai – netinkamu gyventi pripažintas gyvenamasis namas su jam priklausančiu ūkiniu pastatu ir kitais kiemo statiniais, esantis Ežero g. 4 Biržai ir Kratiškių kaimo kultūros namų pastatas su kiemo statiniais, esantis Londono g. 25, Kratiškių k., Biržų r. sav.
 • Taryba atsižvelgdama į iš VšĮ Biržų ligoninė gautą raštą pritarė endoskopinės operacinės sistemos įrangos įsigijimui iš 2022 m. Biržų rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Įranga yra reikalinga stacionarinių ir dienos chirurginių operacijų atlikimui. Atliekant operacijas laparoskopiniu būdu pacientui užtikrinamas greitesnis pooperacinis gijimas, sumažinama rizika komplikacijoms, sutrumpėja pacientų hospitalizavimo laikas.
 • Taryba taip pat pritarė, kad VšĮ Biržų ligoninė pirktų kompiuterinį tomografą, ir sutiko finansuoti jo įsigijimą savivaldybės biudžeto lėšomis per visą paskolos laikotarpį. 2023 m. Savivaldybės biudžete bus numatytos lėšos paskolos pradiniam įnašui ir įmokoms. Kompiuterinis tomografas bus naudojamas ambulatorinių ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Šį įranga yra reikalinga norint VšĮ Biržų ligoninei išsaugoti stacionarų chirurgijos skyrių.

 

Biržų rajono savivaldybės informacija