Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Įgyvendintas melioracijos statinių rekonstravimo projektas

Įgyvendintas melioracijos statinių rekonstravimo projektas

Biržų rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti melioracijos statinių rekonstravimo projektą ,,Biržų rajono Agluonos ir Juodupės  sausinimo sistemų dalies melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechnikos įrenginių rekonstravimas“. Techninį darbo projektą parengė UAB ,,Infrastruktūra“ , projekto autorius Kęstutis Keršys, techninę priežiūrą atliko Alvydas Gudonis. Rekonstravimo darbus atliko UAB ,,Biržų ranga“, darbų vadovė Laima Ožinskienė. Projektas buvo finansuojamas Europos Sąjungos ir Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Įgyvendinant projektą rekonstruota 31,852 km melioracijos griovių, atnaujintos 250 drenažo žiočių, taikant projekte gamtosaugines priemones įrengti 10 šulinių reguliatorių vandens lygiui reguliuoti. Bendra projekto vertė 274,3 tūkst. eurų. Projekte naudotos medžiagos atitinkančios Europinius standartus. Įgyvendinant projektą buvo pasiektas esminis tikslas, kad būtų užtikrintas savalaikis drenažo ir paviršinio vandens nuo drenuotų žemės ūkio naudmenų nuleidimas.

Įgyvendinus projektą pagerintos ūkininkavimo ir gyvenimo sąlygos Biržų rajono Geidžiūnų,  Skamarakų, Naujikų, Zizonių, Vaitkūnų, ir kituose kaimuose.

Biržų rajono savivaldybės informacija