Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus

Informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus

Vadovaudamiesi Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti Kitos (šiltnamių) paskirties pastato, Biržų r. sav., Nemunėlio Radviliškio sen., Suosto k., statybos projektas.

Adresas: Biržų r. sav., Nemunėlio Radviliškio sen., Suosto k.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: kita (šiltnamių).

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis – žemės ūkio.

Statytojas: T. B.

Projektuotojas: Nauris Munikas, Žemaitės g. 41, Biržai, tel. 8 698 19 519, el. p. nauris.munikas@gmail.com.

Projekto vadovas: Nauris Munikas, Žemaitės g. 41, Biržai, tel. 8 698 19 519, el. p. nauris.munikas@gmail.com.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima 2022 m. birželio 16 d. – liepos 5 d. informacinėje sistemoje Infostatyba https://planuojustatyti.lt, Biržų rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje http://www.birzai.lt.

Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus raštu dėl projektinių pasiūlymų galima teikti adresu: Žemaitės g. 41, Biržai, tel. 8 698 19 519, el. p. nauris.munikas@gmail.com. iki 2022 m. liepos 5 d. 16:00 val. ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks 2022 m. liepos 5 d. 16:00 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Nuoroda prisijungimui: https://us05web.zoom.us/j/85095104623?pwd=TXRXMEJReG9IRjd2bjVYd2NQWVhWZz09 . Susitikimo ID: 850 9510 4623 Slaptažodis: BG18HK .

Projektiniai pasiūlymai

Biržų rajono savivaldybės informacija