Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektavimą

Vadovaudamiesi Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „Kitų inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) kapitalinio remonto Radvilos g. 3, Biržuose, supaprastintas projektas ”.

Adresas: Radvilos g. 3, Biržai.

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai.

Projektuotojas: MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“, Pagojuko g. 1-2, LT-02233 Vilnius, el.p.: info@sksp.lt, tel. +370 618 38182.

Projekto vadovas:  Mindaugas Gaigalas, el. p. mindaugas@sksp.lt, tel. +370 618 38182.

Statytojas: Biržų rajono savivaldybė, Vytauto g. 38, Biržai, el. p. savivaldybe@birzai.lt. Asmuo kontaktams – Biržų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus Savivaldybės vyriausiasis Architektas Silvestras Šimas, el.p.: silvestras.simas@birzai.lt, tel. +370 645 09 634.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima 2023 m. birželio 18 d. – liepos 10 d. Biržų rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje http://www.birzai.lt.

Iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti adresu Pagojuko g. 1-2, LT-02233 Vilnius, arba el. pašto adresu mindaugas@sksp.lt iki 2023 m liepos 10 d. 16:00  val. ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks 2023 m. liepos 10 d. 16:00 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Nuoroda prisijungimui:

https://teams.live.com/meet/9475856214077 

Prisijungus prašome nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad Jus būtų galima užregistruoti viešo susirinkimo dalyvių sąraše.

Projektiniai pasiūlymai

Biržų rajono savivaldybės informacija