Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektavimą

Vadovaudamiesi Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos Biržų aglomeracijoje (2 etapas). Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Jovaro g., Kęstučio g., Kilučių g., Liepų g., Lietaus g., Malūno g., Ramioji g., Respublikos g., Sąjungos g., Saločių g., Skratiškių g., Stoties g., Taikos g., Vabalninko g., Vėjo g., Vilniaus g., Vytauto g. Biržų mieste supaprastintas statybos projektas”.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Jovaro g. 33 (kad. Nr. 3604/0035:19), Kęstučio g. 46 (kad. Nr. 3604/0020:91), Kilučių g. 24 (kad. Nr. 3604/0039:20), Kilučių g. 41 (kad. Nr. 3604/0039:34), Kilučių g. 57 (kad. Nr. 3604/0040:174), Kilučių g. 101 (kad. Nr. 3604/0015:124), Lietaus g. 1 (kad. Nr. 3604/0015:14), Malūno g. 26 (kad. Nr. 3604/0037:32), Malūno g. 30 (kad. Nr. 3604/0037:36), Ramioji g. 31 (kad. Nr. 3604/0037:45), Respublikos g. 34 (kad. Nr. 3604/0032:120), Sąjungos g. 27 (kad. Nr. 3604/0024:11),  Saločių g. 19 (kad. Nr. 3604/0021:19), Skratiškių g. 4 (kad. Nr. 3604/0040:53), Skratiškių g. 5 (kad. Nr. 3604/0039:24), Stoties g. 7 (kad. Nr. 3604/0019:16), Taikos g. 2A (kad. Nr. 3604/0020:7),  Vabalninko g. 23 (kad. Nr. 3604/0016:9), Vėjo g. 18 (kad. Nr. 3604/0039:131), Vilniaus g. 37 (kad. Nr. 3604/0032:48), Vytauto g. 2 (kad. Nr. 3604/0029:61) Vytauto g. 52 (kad. Nr. 3604/0033:20) Biržų miestas ir Liepų g. 5 kad. Nr. 3663/0006:140) Biržų kaimas.

Žemės sklypų esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: privačių žemės sklypų paskirtis - kita, naudojimo būdas-gyvenamosios teritorijos.

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: inžineriniai tinklai.

Statytojas: UAB "Biržų vandenys", Rotušės g. 30, LT-41137 Biržai, tel.: (8450)31497, el. p.  info@birzuvandenys.lt.

Projektuotojas: IĮ „Hexsol“, Garažo g. 1-6, Kavoliškio k., LT-42346 Rokiškio r, tel.: +370 684 13276, el. paštas info@hexsol.lt , projekto vadovas Gintaras Šakalys el. Paštas: projektai@hexsol.lt

Projekto vadovas: Gintaras Šakalys el. paštas: projektai@hexsol.lt.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima 2023 m. birželio 26 d. – liepos 13 d. informacinėje sistemoje Infostatyba https://planuojustatyti.lt, Biržų rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje http://www.birzai.lt.

Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti el.p. projektai@hexsol.lt iki 2023 m. liepos 13 d.d. 17:00 val. ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks 2023 m. liepos 13 d., 17:00 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Nuoroda prisijungimui:

https://us06web.zoom.us/j/86524040640?pwd=Rm9ZMG4xRjZSaHZMTUZYcXBvYjlTUT09 

Prisijungus prašome nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad Jus būtų galima užregistruoti viešo susirinkimo dalyvių sąraše.

Projektiniai pasiūlymai

Biržų rajono savivaldybės informacija