Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektavimą

Vadovaudamiesi Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „Daugiabučio gyvenamojo namo Biržuose, Vytauto g. 19-3, buto (unik. Nr. 3695-9003- 1019:0005) paskirties keitimo į paslaugų, atliekant paprastojo remonto darbus projektas”.

Adresas: Vytauto g. 19-3, Biržų m.

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: sklypas nesuformuotas.

Statytojas: A.P, V.P.

Projektuotojas: MB „5 architektai“, įm. k. 305011893, Liejyklos g. 3-8, Vilnius, info@5arch.lt, +370 620 24232.

Projekto vadovas: Justas Januševičius A 2151, atestato Nr. A 2151.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima 2023 m. lapkričio 20 d. – gruodžio 01 d. informacinėje sistemoje Infostatyba https://planuojustatyti.lt, Biržų rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje http://www.birzai.lt.

Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti el.p. info@5arch.lt iki 2023 m. gruodžio 01 d. 17:00 val. ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks 2023 m. gruodžio 01 d. 17:00 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Nuoroda prisijungimui:

https://us04web.zoom.us/j/78086626522?pwd=aT5NINuydxCCGDK1GTrIadCr47b2bP.1

Prisijungus prašome nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad Jus būtų galima užregistruoti viešo susirinkimo dalyvių sąraše.

Projektiniai pasiūlymai

 

Biržų rajono savivaldybės informacija