Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektavimą

Vadovaudamiesi Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „Vieno buto gyvenamo namo, keičiant paskirtį į dviejų butų gyvenamą namą, A. Sabaliausko g. 1, Biržuose, paskirties keitimo projektas”.

Adresas: A. Sabaliausko g. 1, Biržai.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto).

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis – kita.

Statytojas: Biržų rajono savivaldybė, kodas 111106080.

Projektuotojas: R. Balčiūnas, VMI pažyma Nr. 128-15, tel. 865666865, xrimas@gmail.com.

Projekto vadovas: R. Balčiūnas, atest. Nr. 37783, tel. 865666865, xrimas@gmail.com.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima 2023 m. gruodžio 13 d. – 2024 m. sausio 04 d. informacinėje sistemoje Infostatyba https://planuojustatyti.lt, Biržų rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje http://www.birzai.lt.

Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti Saulėtekio g. 8, Biržuose darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 17.00 val., tel. 865666865, arba el.p. xrimas@gmail.com iki 2024 m. sausio 04 d. 17:00 val. ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks 2024 m. sausio 04 d. 17.00 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Nuoroda prisijungimui:  https://us05web.zoom.us/j/3950363492?pwd=eEFyc1pjUENrVkhaUllOWEt jWmdSZz09

 Prisijungus prašome nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad Jus būtų galima užregistruoti viešo susirinkimo dalyvių sąraše.

Projektiniai pasiūlymai

Biržų rajono savivaldybės informacija