Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Informacinis pranešimas apie teritorijų planavimą – atsinaujinančių išteklių energetikos inžinerinės infrastruktūros vystymo Biržų rajono savivaldybės Širvėnos ir Vabalninko seniūnijų teritorijose specialųjį planą

Informacija apie pritarimą koncepcijai: Informuojame, kad 2023 02 03 Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorė raštu Nr. SN-190  „Dėl pritarimo Atsinaujinančių išteklių energetikos inžinerinės infrastruktūros vystymo Biržų rajono savivaldybės Širvėnos ir Vabalninko seniūnijų teritorijose specialiojo plano koncepcijai“ pritarė Atsinaujinančių išteklių energetikos inžinerinės infrastruktūros vystymo Biržų rajono savivaldybės Širvėnos ir Vabalninko seniūnijų teritorijose specialiojo plano koncepcijai. Atsinaujinančių išteklių energetikos inžinerinės infrastruktūros vystymo Biržų rajono savivaldybės Širvėnos ir Vabalninko seniūnijų teritorijose specialiojo plano bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) stadijoje atliktos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros.

Su koncepcija, SPAV vertinimo subjektų išvadomis, šių išvadų įvertinimo pažyma, su visuomenės dalyvavimu procese bei kitais aspektais galima susipažinti: plano rengėjo žemiau nurodytais kontaktais, Biržų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Vytauto g. 59, LT-41143, Biržai, tel. 8 682 54 108, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. (TPD Nr. S-VT-36-21-745).

Su specialiojo plano koncepcijos ir SPAV dokumentais galima susipažinti naudojantis šia nuoroda: https://drive.google.com/drive/folders/1Tti4xqfW387p9xtxztZCinpHii9dgLvy?usp=sharing

Viešas supažindinimas su sprendiniais: susipažinti su specialiojo plano sprendiniais bus galima Biržų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Vytauto g. 59, LT-41143, Biržai, tel. 8 682 54 108, el. p. loreta.munikiene@birzai.lt, Biržų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.birzai.lt, TPDRIS informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TPD Nr. S-VT-36-21-745) nuo 2023-03-28 iki 2022-04-11.

Vieša ekspozicija vyks Biržų rajono savivaldybės administracijos patalpose, Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai nuo 2023-03-28 iki 2022-04-11.

Viešas svarstymas (susirinkimas) dėl parengto specialiojo plano įvyks 2023-04-12, 14.00 val. nuotoliniu būdu. Internetinė viešo svarstymo prieiga: https://us02web.zoom.us/j/9713575857, susirinkimo ID: 971 357 5857. Visuomenės atstovams, neturintiems galimybių prisijungti nuotoliniu būdu, sudaromos sąlygos dalyvauti viešame svarstyme (susirinkime) 2023-04-12, 14.00 val. atvykstant į Biržų rajono savivaldybės administracijos salę (II a.) adresu: Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai.

Su specialiojo plano sprendiniais galima susipažinti naudojantis šia nuoroda:

https://drive.google.com/drive/folders/1OfgKXjEVsek_1ZEIxNrU_eKlx05A4ziK?usp=sharing

Planavimo organizatorius: Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 38, LT- 41143 Biržai, tel.: 8 605 74 081, el. paštas: savivaldybe@birzai.lt, interneto svetainė: www.birzai.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB ,,Biržų vėjas“, J. Janonio a. 5, LT-41170 Biržai

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt.

Planavimo pagrindas – Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021-11-26 Nr. T-282 „Dėl atsinaujinančių išteklių energetikos inžinerinės infrastruktūros vystymo Biržų rajono savivaldybės Širvėnos ir Vabalninko seniūnijų teritorijose specialiojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-36-21-745):

Planuojama teritorija – Biržų rajono savivaldybės Širvėnos ir Vabalninko seniūnijos.

Planuojamos teritorijos plotas – apie 51045 ha.

Teritorijų planavimo lygmuo – vietovės.

Specialiojo plano rengimo etapai: parengiamasis etapas; rengimo etapas: esamos būklės įvertinimas, bendrųjų sprendinių formavimas, sprendinių konkretizavimas; baigiamasis etapas.

Vyriausybės nustatyta tvarka atliekamos reikalingos SPAV procedūros ir rengiama koncepcija.

Planavimo tikslai: numatyti Biržų rajono savivaldybės Širvėnos ir Vabalninko seniūnijų teritorijose atsinaujinančių išteklių energetikos inžinerinės infrastruktūros, įskaitant ir su tuo susijusių inžinerinių komunikacijų, vystymą; sudaryti sąlygas darniai ir racionaliai atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastuktūros raidai, kompleksiškai spręsti ekologinius ir su klimato kaitos padariniais susijusius uždavinius; sudaryti sąlygas racionaliam energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui; nustatyti atsinaujinančių išteklių energetikos infrastuktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires; numatyti atsinaujinančių išteklių energetikos infrastuktūros plėtrai reikalingas teritorijas; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, diegiančioms alternatyvų atsinaujinančių išteklių energijos technologijas; derinti fizinių, juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijų naudojimo ir veiklos, susijusios su atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastuktūros kūrimu ir plėtojimu planuojamoje teritorijoje, sąlygų; sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui.

Planavimo uždaviniai: plėtoti atsinaujinančių energijos išteklių (vėjo ir saulės) inžinerinę infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; numatyti atsinaujinančių energijos išteklių (vėjo) inžinerinės infrastruktūros statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas ir plotus žemei visuomenės poreikiams paimti; numatyti inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus; numatyti atsinaujinančių energijos išteklių (vėjo ir saulės) inžinerinės infrastruktūros statinių išdėstymą; numatyti atsinaujinančių išteklių (vėjo ir saulės) naudojimo plėtrą.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Išsamesnė informacija teikiama plano rengėjo aukščiau nurodytais kontaktais, Biržų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Vytauto g. 59, LT-41143, Biržai, tel. 8 682 54 108, el. p. loreta.munikiene@birzai.lt, www.birzai.lt.

Biržų rajono savivaldybės informacija