Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Įvyko išplėstinis Biržų rajono savivaldybės kolegijos posėdis

Lapkričio 7 d. įvyko išplėstinis Biržų rajono savivaldybės kolegijos posėdis. Posėdžiui pirmininkavo Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, dalyvavo 8 (iš 10-ties) Kolegijos nariai: Dalius Barkauskas, Simona Bindariūtė, Dalius Drevinskas, Justas Greviškis, Kęstutis Knizikevičius, Astra Korsakienė, Alė Pocienė, Steponas Staškevičius. Nedalyvavo Jurga Bagamolovienė ir Dalia Baltrušaitienė.

Kolegijos posėdyje taip pat dalyvavo Savivaldybės tarybos frakcijų pirmininkai – Audrius Jukna, Audrys Šimas, Irutė Varzienė, Tarybos narys Liutauras Variakojis (vietoje „Biržų atgimimas“ frakcijos pirmininkės Indros Drevinskaitės), UAB „Biržų vandenys“ direktorė Edita Barkauskienė, Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja Zita Marcinkevičiūtė, UAB „Litesko“  projektų vadovas Alvydas Pranckevičius ir UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ direktorė Lina Valotkienė.

Kolegijos posėdyje svarstyti 4 klausimai:

  1. Dėl UAB „Biržų šilumos tinklai“ reorganizavimo, prijungiant/sujungiant su UAB „Biržų vandenys“. Kolegijai ir kitiems posėdžio dalyviams buvo pristatyta UAB „Biržų vandenys“ ir UAB „Biržų šilumos tinklai“ veiklos informacija, galima reorganizavimo tvarka, pranešta apie naujai paskirtą laikinąjį UAB „Biržų šilumos tinklai“ direktorių Ivaną Dološickį. Po diskusijų, nuspręsta šiuo klausimu nebalsuoti, klausimo svarstymą atidedant kitam Kolegijos posėdžiui.
  2. Dėl UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ šilumos tiekimo infrastruktūros atnaujinimo ir planuojamų investicijų. UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ direktorė Lina Valotkienė pateikė informaciją dėl Biržų miesto Kaštonų ir Rotušės gatvių naujų biokuro katilinių įrengimo. Kolegijos nariams ir posėdyje dalyvavusiems Tarybos nariams kilus nemažai klausimų, sutarta surengti pasitarimus su UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ atstovais dėl planuojamų investicijų ir išsamesnės informacijos pateikimo. Nuspręsta šiuo klausimu nebalsuoti ir atidėti klausimo svarstymą kitam Kolegijos posėdžiui.
  3. Dėl UAB Biržų autobusų parko keleivių nemokamo vežimo vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais. Pristatytos UAB Biržų autobusų parko 2023 m. balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, pateikta informacija apie UAB Biržų autobusų parko priemiestinius maršrutus. Savivaldybės tarybai nusprendus, kad keleiviai būtų nemokamai vežami priemiestiniais maršrutais (Biržų miesto maršrutais nemokamai keleiviai vežami jau nuo 2022-07-01), Savivaldybės lėšos, skiriamos Biržų autobusų parkui, per metus vidutiniškai padidėtų apie 55-60 tūkst. Eur. Po diskusijų Kolegijos nariai balsavo už sprendimo projekto dėl nemokamo vežimo priemiestiniais maršrutais rengimą ir teikimą Tarybai svarstyti. 
  4. Dėl Biržų rajono Kirdonių universalaus daugiafunkcio centro prijungimo. Buvo svarstoma galimybė Kirdonių universalų daugiafunkcį centrą prijungti prie Biržų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“. Centre yra darželio grupės ir nėra pradinio ugdymo klasių, veikia biblioteka, yra sporto salė, teikiamos skalbimo paslaugos. Buvo pristatyti bei svartyti ir alternatyvūs pasiūlymai, kuriuos pateikė Savivaldybės tarybos nariai: prijungti Kirdonių universalų daugiafunkcį centrą prie Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos, visus daugiafunkcius centrus sujungti į vieną darinį, palikti Kirdonių universalaus daugiafunkcio centro savarankiškumą, skelbiant konkursą vadovo vietai užimti. Po diskusijų, nuspręsta šiuo klausimu nebalsuoti. Klausimo svarstymą atidėti kitam Kolegijos posėdžiui.

Biržų rajono savivaldybės informacija