Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Įvyko išplėstinis Socialinio vystymo komiteto posėdis

Įvyko išplėstinis Socialinio vystymo komiteto posėdis

2022 m. sausio 13 d. 10 val. įvyko išplėstinis Socialinio vystymo komiteto posėdis, kuriame  aptarti VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos struktūros bei Tarybos patvirtinto Trūkstamų specialistų pritraukimo Biržų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo pakeitimo klausimai.

Posėdyje iš 7 komiteto narių dalyvavo 4: Arūnas Anskinas (pirmininkas), Dalius Jakubėnas (pirmininko pavaduotojas), Jurgita Augustinavičienė ir Mantas Visockas. Nedalyvavo: Tomas Četvergas, Stasė Eitavičienė ir Paulius Morkvėnas.

Taip pat dalyvavo Savivaldybės meras Vytas Jareckas, mero pavaduotoja Audronė Garšvaitė; Tarybos nariai: Vilius Trečiokas, Toma Karvelytė, Danutė Martinkėnienė, Dalius Drevinskas, Linas Vaitkevičius, Sigutis Štrėmas, Audrius Jukna; Administracijos atstovai: Direktorė Irutė Varzienė, Direktoriaus pavaduotoja Astra Korsakienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjas Kęstutis Knizikevičius. Į Tarybos narių ir Administracijos atstovų klausimus atsakė VšĮ Biržų rajono poliklinikos direktorius Leonidas Sologubovas.

Administracija, atsižvelgusi į VšĮ Biržų rajono poliklinikos prašymą, parengė preliminarų Tarybos sprendimo projektą dėl VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos struktūros pokyčių. Patvirtinus VšĮ Biržų rajono poliklinikos naują struktūrą nebeliktų 4 medicinos punktų – Kratiškių (veikla nebevykdoma nuo 2021 m.),  Kupreliškio (veikla nebevykdoma nuo 2021 m.),  Kvetkų, (veikla nebevykdoma nuo 2017 m.) ir Sodeliškių (veikla nebevykdoma nuo 2021 m.). Būtų panaikintas Logopedo kabinetas,  kadangi ši veikla nebevykdoma (šis specialistas dirba VšĮ Biržų ligoninės Vaiko raidos centre). Taip pat nebeliktų  fluorografijos kabineto, nes ši veikla nebevykdoma nuo 2011 m. Įrašytas naujas punktas – ASPN (asmens sveikatos priežiūros namuose) komanda. Keistųsi kelių punktų sąvokos –  „Bendrosios praktikos gydytojų“ − į „Šeimos gydytojų“, „Darbo  medicinos“ − į „Darbo (profilaktinių tikrinimų) kabinetas“.

Socialinės paramos skyriaus vedėjas Kęstutis Knizikevičius  pristatydamas klausimą akcentavo, kad paslaugos vis labiau yra orientuojamos į paslaugas namuose. Net 80 procentų procedūrų yra atliekamos paciento namuose. Procedūrą paskiria gydytojas, o slaugytoja susiskambina su pacientu, sutaria laiką ir atvažiuoja, pvz. suleisti vaistų, pastatyti lašinę ar perrišti žaizdą. 

Savivaldybės meras Vytas Jareckas paklausė poliklinikos direktoriaus, ar gyventojai yra patenkinti asmens sveikatos priežiūros namuose komanda.

Poliklinikos direktorius L. Sologubovas atsakė, kad mobili komanda dirba pilnu tempu, gyventojų nepasitenkinimų nėra, namuose atliekamos įvairios medicininės procedūros.

Administracijos direktorė Irutė Varzienė paprašė L. Sologubovo posėdžio dalyviams įvardinti esmines priežastis, kodėl poliklinikos direktorius teikė Tarybai siūlymą panaikinti 4 medicinos punktus, esančius Kratiškiuose,  Kupreliškyje, Kvetkuose bei Sodeliškiuose. Taip pat paprašė paaiškini, kuo asmens sveikatos priežiūros namuose komandos paslaugos yra pažangesnės nei teikiamos paslaugos medicinos punkte.

L. Sologubovas atsakė, kad demografinė situacija rajone keičiasi, gyventojai senėja. Medicinos punktai atlikdavo daugiau socialinę funkciją – gyventojai ateidavo pasikalbėti, pamatuoti kraujospūdžio. Dabar slaugytojas negali atlikti jokių procedūrų be gydytojo paskyrimo. Tik gavęs gydytojo nurodymus, slaugytojas vyksta pas pacientą atlikti paskirtų procedūrų. Darbas organizuojamas taip, kad slaugytojos nesėdėtų medicinos punkte, o vyktų pas gyventoją suteikti medicininių paslaugų – taigi medicininės paslaugos dar labiau artinamos prie žmogaus.

K. Knizikevičius posėdžio dalyviams taip pat pristatė numatomus Trūkstamų specialistų pritraukimo Biržų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo kai kurių punktų pakeitimus. Aprašo pakeitimo projekte yra numatyta dar viena skatinimo priemonė – vienkartinė įsikūrimo išmoka iki 15 000 eurų. Terminas dėl šios išmokos gavimo – 3 metai nuo darbo Įstaigoje pradžios. Taip pat patikslinti specialisto įsipareigojimai. Numatoma, kad Savivaldybės taryba tvirtins Įstaigų specialistų pareigybių, į kurias paskelbus konkursą daugiau nei 3 mėn. neatsirado kandidatų, sąrašą. Socialinio vystymo komitetas atkreipė dėmesį, kad nuostatą dėl konkursų reikia koreguoti, nes pvz. sveikatos įstaigose konkursai net neorganizuojami. Sveikatos įstaigoms reikia įdėti daug pastangų, kad pritraukti reikiamų specialistų. Administracija parengtą sprendimo projektą dar tikslins. Šiame posėdyje preliminariai nagrinėtus klausimus numatoma dar kartą svarstyti Savivaldybės kolegijos / visų Tarybos komitetų / Savivaldybės tarybos posėdžiuose.

Komiteto pirmininko Arūno Anskino informacija