Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Įvyko pirmasis naujai sudarytos Biržų rajono savivaldybės tarpinstitucinės grupės pasitarimas

Įvyko pirmasis naujai sudarytos Biržų rajono savivaldybės tarpinstitucinės grupės pasitarimas

Š. m. rugsėjo 27 d. į pirmąjį pasitarimą susirinko naujai sudaryta Biržų rajono savivaldybės tarpinstitucinė grupė. Tarpinstutcinę grupę sudaro Biržų rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Ina Romanova, Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Loreta Baronienė, Biržų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Jurga Serapinienė, Biržų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas) Armandas Dujevičius, Biržų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja Vita Andžienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Biržų rajone patarėja Virginija Ruplėnienė, VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro Globos centro padalinio vedėja Vaida Markuckienė, VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro Globos centro atvejo vadybininkė Eligija Balčiūnienė, Biržų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Audronė Januševičiutė, VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos socialinė darbuotoja Anželika Karalienė, Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Justina Kasakauskienė.

Pasitarimo metu svarstyta dėl prevencinių socialinių paslaugų įgyvendinimo Biržų rajono savivaldybėje. Įstaigos pasidalino iššūkiais, su kuriais susiduria. Švietimo pagalbos tarnybos direktorė teigė, kad iššūkių kyla, kadangi įstaiga neranda asmens, kuris galėtų vykdyti mobilų darbą su jaunimu pilnu etatu, taip pat tarnyboje sumažėjo psichologų etatų skaičius ir artimiausiu metu ketinama skelbti konkursą ieškant psichologo. Nutarta klausimą apsvarstyti po keletos mėnesių.

Svarstyta dėl renginių ir mokymų sklaidos tarp institucijų ir visuomenei. Pastebėta, jog tarp institucijų informacija dalinamasi su tikslinėmis įstaigomis. Taip pat diskutuota, kad į pramoginius renginius asmenys renkasi gausiau, tuo tarpu šviečiamuosius renginius renkasi vangiau.

Svarstyta dėl š. m. spalio 18 d. ES kovos su prekyba žmonėmis dienos minėjimo Biržų rajono savivaldybėje. Diskutuota dėl efektyvių prekybos žmonėmis prevencijos priemonių, svarstytos galimybės moksleiviams parodyti prevencinį vaidybinį filmą, demonstruoti šviečiamuosius filmukus ekranuose.

Biržų rajono savivaldybės informacija