Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Kolektyvinės apsaugos statiniai Biržų rajone

Pastaruoju metu sulaukiama gyventojų klausimų apie slėptuves, galinčias apsaugoti  žmones karo metu. Svarbu žinoti, kad slėptuvės ir kolektyvinės apsaugos statiniai turi tokią pačią paskirtį ir tai nėra bunkeriai. Slėptuvių terminas yra skirtas specialios paskirties patalpoms įvairiose šalies ir savivaldybių institucijose ar kitose įstaigose apibūdinti. Kolektyvinės apsaugos statiniai – taip pat specialios paskirties patalpos, tik skirtos gyventojams. Visos patalpos įrengtos tam, kad apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių.

Slėptuvės – specialiosios paskirties statiniai arba specialiai įrengtos patalpos apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, vykdančius valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms nustatytus uždavinius ir funkcijas bei užtikrinančius valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą ekstremaliųjų situacijų ar karo metu.

Kolektyvinės apsaugos statiniai tai iš anksto parinkti ir specialiai pažymėti statiniai, kurie gali būti greitai pritaikomi laikinam gyventojų prieglobsčiui saugantis nuo žalingo aplinkos poveikio bei evakuotų gyventojų apsaugai ekstremaliųjų situacijų ar karo metu. Kolektyvinės apsaugos statiniuose bus surenkami evakuojamieji arba laikinai apgyvendinami evakuotieji gyventojai. Juose organizuotai bus teikiamos gyvybiškai būtinos paslaugos: aprūpinama maistu, geriamuoju vandeniu, vaistais, higienos reikmenimis, švariais drabužiais. Tokie pastatai pažymėti mėlyno trikampio oranžiniame fone ženklu.

Esant poreikiui, galima naudoti ir laikinas slėptuves. Tai gali būti gyvenamųjų ar kitokios paskirties pastatų rūsiai, požeminiai garažai ir kitos panašaus pobūdžio patalpos.

Biržų rajono savivaldybė turi parengusi ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, kuris galėtų būti aktyvuojamas ne tik karinio konflikto atveju, bet ir susidarius kitoms ekstremalioms situacijoms. Savivaldybė nėra padidintos rizikos zonoje, slėptuvės jos teritorijoje nėra privalomos, tačiau kolektyvinės apsaugos pastatai yra paruošti.  

Gyventojų prašoma išlikti ramiais – Lietuva šiuo metu yra saugi, poreikio atlikti paruošiamuosius veiksmus nėra, tiesioginis pavojus šaliai ir jos piliečių saugumui negresia.

Kolektyvinės apsaugos statinių Biržų rajone sąrašas

Eil. Nr.

Kolektyvinės apsaugos statinio pavadinimas

Kolektyvinės apsaugos statinio adresas

Kolektyvinės apsaugos statinyje  apsaugomų gyventojų skaičius

Kolektyvinės apsaugos statinio (patalpos) plotas, m²

Biržų miesto seniūnija

1.

Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla

Kaštonų g. 13, Biržai

1750

2630

2.

Biržų „Atžalyno“ pagrindinė mokykla

Sąjungos g. 15, Biržai

1590

2390

3.

Biržų kultūros centras

J. Basanavičiaus g. 4, Biržai

600

924

4.

Biržų „Saulės“ gimnazija

Vytauto g. 32, Biržai

1070

1627

5.

Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla

Vytauto g. 47, Biržai

900

1367

6.

Biržų lopšelis-darželis „Genys“

Gimnazijos g. 3, Biržai

510

765

7.

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centras

Rotušės g. 2, Biržai

160

247

8.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

Skratiškių g. 6, Biržai

600

1755

Nemunėlio Radviliškio seniūnija

9.

Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos Germaniškio pradinio ugdymo ir daugiafunkcis centras

Mokyklos aklg. 5, Germaniškio k., Biržų r. sav.

670

1021

10.

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos Nemunėlio Radviliškio pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis centras (senoji mokykla)

Santakos g. 2, Nemunėlio Radviliškis, Biržų r. sav.

30

50

11.

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos Nemunėlio Radviliškio pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis centras

Santakos g. 1, Nemunėlio Radviliškis, Biržų r. sav.

210

327

Pabiržės seniūnija

12.

Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos Pabiržės pagrindinio ugdymo skyrius

Likėnų g. 10, Pabiržė, Biržų r. sav.

870

1314

13.

Biržų rajono Kirdonių universlaus daugiafunkcis centras

Žalgirio g. 17, Pabiržė, Biržų r. sav.

100

165

Pačeriaukštės seniūnija

14.

Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinio ugdymo skyrius

Mokyklos g. 3, Pačeriaukštės I k., Biržų r. sav.

400

600

Papilio seniūnija

15.

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos Papilio pagrindinio ugdymo skyrius

Vilties g. 1, Papilys, Biržų r. sav.

440

670

16.

Pastatas – ambulatorija

Kupiškio g. 5, Kupreliškio k., Biržų r. sav.

200

300

17.

Pastatas – ambulatorija

Rožių g. 8, Papilys, Biržų r. sav.

80

130

Parovėjos seniūnija

18.

Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos Medeikių pradinio ugdymo skyrius

Biržų g. 39, Medeikiai, Biržų r. sav.

420

630

Širvėnos seniūnija

19.

Biržų kultūros centro Nausėdžių skyrius

Liepų g. 25, Nausėdžių k., Biržų r. sav.

150

233

20.

Biržų lopšelio-darželio „Genys“ „Rugelio“ skyrius

Liepų g. 30, Rinkuškiai, Biržų r. sav.

130

201

21.

Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos Kratiškių daugiafunkcis centras

Londono g. 23, Kratiškių k., Biržų r. sav.

250

385

Vabalninko seniūnija

22.

Biržų kultūros centro Vabalninko skyrius

S. Nėries g. 5A, Vabalninkas, Biržų r. sav.

120

189

23.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalninko skyrius

S. Nėries g. 8, Vabalninkas, Biržų r. sav.

610

3211

24.

Pastatas – bendrabutis

S. Nėries g. 14, Vabalninkas, Biržų r. sav.

400

600

25.

Pastatas – ambulatorija

B. Sruogos g. 15A, Vabalninkas, Biržų r. sav.

230

350

26.

Pastatas – mokykla

Žibučių g. 3, Meilūnų k., Biržų r. sav.

180

280

27.

Vabalninko Balio Sruogos gimnazija

Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų r. sav.

560

850

Iš viso

13 230

23 211

 

Visų mūsų šalies kolektyvinės apsaugos statinių žemėlapį rasite čia

 

Biržų rajono savivaldybės informacija