Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Kultūros diena 2021 Biržuose

Balandžio 15 d. 9 val. prie Biržų rajono savivaldybės administracijos pastato buvo iškilmingai iškelta Taikos vėliava, kuri simbolizuoja Taikos per Kultūrą idėją − pasiryžimą saugoti ir puoselėti dvasines bei materialines kultūros vertybes. Šią kilnią misiją atliko Biržų rajono savivaldybės vadovai – meras Vytas Jareckas bei jo pavaduotoja Audronė Garšvaitė – kartu su Biržų krašto moksleiviais, dalyvavusiais Prezidento Gitano Nausėdos inicijuotoje akcijoje „Parašyk laišką istorinei asmenybei“, kuri buvo įgyvendinta ir Biržų rajono savivaldybėje, jų mokytojais, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atstovais. Savivaldybės meras sveikindamas visus su Pasauline kultūros diena dėkojo kultūros darbuotojams, mokytojams, kurių indėlis puoselėjant savo šalies, krašto istoriją bei kultūrą yra nepamatuojamas, įteikė atminimo dovanas moksleiviams, kurie savo nuoširdžią pagarbą ir padėką išdėstė savo parašytuose laiškuose Biržų krašto istorinėms asmenybėms.

Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinio ugdymo skyriaus mokinys, Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės savanoris Laurynas Jevaltas, kurio mokytoja yra Vilma Jurgaitienė, rašydamas Nepriklausomybės akto signatarui Jokūbui Šernui apie savo savanoriavimo patirtį, samprotavo apie tai, kad valstybė yra kuriama kasdien ir kaip svarbu spręsti problemas, viena iš jų − šio garbingo žmogaus atminimo išsaugojimas, tai vaikinas supratoapsilankęs apleistoje signataro sodyboje, vaikino nuomone, tik nuo mūsų pačių priklauso, ar tinkamai bus gerbiama istorija, entuziastingai pritaria Tomo Šerno mintims, kad „mes priklausome nuo to, kiek galime duoti kitiems.“

Santa  Mazrimaitė, Biržų rajono Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos mokinė, jos mokytoja Neringa Simonavičienė, savo laiške „dėdei Bieliniui“ dėkojo už jo pasiaukojimą, tikėjimą savo veiklos prasminingumu, suvokimą, koks svarbus ir galingas yra lietuviškas žodis, koks jis bus naudingas ir reikalingas ateities kartoms.

Taja Kučinskaitė, taip pat iš Vabalninko, mokytojos Neringos Simonavičienės mokinė, didžiuodamasi, kad lanko garsaus rašytojo vardo gimnaziją, savo laišką skyrė būtent jam – Baliui Sruogai. Mergaitė suprasdama šio nepaprasto žmogaus dramatišką likimą, nuoširdžiai užjautė dėl to, ką teko jam išgyventi, išreiškė pagarbą, kad sugebėjo išlikti žmogumi nežmoniškomis sąlygomis.

Giedrę Venskutę, Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokinę, kurios mokytoja Jūratė Laisvūnė Šatienė, įkvėpė Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio pasiryžimas keliauti, patirti, svajoti, kurti, šelpti ir padėti. Ši, rodos, tolima mįslinga istorinė asmenybė XXI amžiaus jaunuolius skatina siekti savo tikslų, nepasiduoti „kirsti jūras audros metu“.

​Džiugu suprasti, kad šiandieninis jaunas žmogus ne šiaip tik demonstruoja iš vadovėlių įsimintas žinias apie didžių žmonių nuveiktus darbus, bet ir žmogiškai supranta, kad tai, ką jie veikė, reikalauja tikėjimo, drąsos, ryžto, pasiaukojimo, kad ne kiekvienas turi tiek vidinės jėgos rizikuoti savo gerove, gyvybe, garbe, kovoti dėl tokių sunkiai apčiuopiamų tikslų – laisvės, kalbos, tautos...

Biržų rajono savivaldybės informacija