Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Kviečiame mokinius ir tėvus (globėjus, rūpintojus) rinktis neformaliojo švietimo programas

Siekiant neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės, didesnio prieinamumo bei norint, jog popamokinėse veiklose dalyvautų kuo daugiau vaikų, informuojame, kad nuo 2023 m. spalio 1 d. Biržų rajono savivaldybėje bus vykdomos 44 neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programos, kurias vykdys 24 teikėjai. Kviečiame mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) iki rugsėjo 20 d. rinktis siūlomas programas, dalinai finansuojamas valstybės lėšomis. Tėvai (globėjai, rūpintojai), kurių vaikai negali atvykti į užsiėmimus, nes reikalingas pavėžėjimas, turėtų informuoti programų teikėjus nurodydami adresą. Jei viena kryptimi važiuojančių bus 5 ir daugiau mokinių, Savivaldybė ieškos galimybių juos pavėžėti.

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAI IR PROGRAMOS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Eil. Nr.

Teikėjas

Kontaktai: tel. Nr.

Programos vykdymo vieta

Juridinis statusas

Programos kodas

Programos pavadinimas

1.

Asta Vaitiekūnienė

8 618 75096

Biržai

Laisvoji mokytoja

120301468

Šokis - jaunučiai

2.

Asta Vaitiekūnienė

8 618 75096

Biržai

Laisvoji mokytoja

120301466

Šokis - jaunimas

3.

Asta Vaitiekūnienė

8 618 75096

Biržai

Laisvoji mokytoja

120301467

Šokis - jaunuoliai

4.

Audrius Unglinikas

8 670 09025

Biržai, Pabiržė

Laisvasis mokytojas

120503109

Judrusis sportas

5.

Audrius Unglinikas

8 670 09025

Biržai, Pabiržė

Laisvasis mokytojas

120503167

Sportas visiems

6.

Audrius Unglinikas

8 670 09025

Biržai, Pabiržė

Laisvasis mokytojas

120503168

Sportas sveikata

7.

Regina Kubilienė

8 650 23994

Biržai

Laisvoji mokytoja

121400846

I like English

8.

VšĮ „Pagalbos centras“

8 650 73231

Biržai,

Papilys

Viešoji įstaiga

120201041

Darbščiosios rankelės

9.

VšĮ „Pagalbos centras“

8 650 73231

Biržai, Papilys

Viešoji įstaiga

120201042

Kūrybos magija

10.

Jolanta Stasiūnienė

8 682 40120

Biržai, Vabalninkas

Laisvoji mokytoja

120101819

Garsų mozaika

11.

Jolanta Stasiūnienė

8 682 40120

Biržų, Vabalninkas

Laisvoji mokytoja

120101820

Dainavimo ir muzikavimo studija

12.

Egidijus Žaldokas

8 687 78365

Biržai

Laisvasis mokytojas

120503169

Pažink sportą

13.

Egidijus Žaldokas

8 687 78365

Biržai

Laisvasis mokytojas

120503172

Sportuok ir stiprėk

14.

Egidijus Žaldokas

8 687 78365

Biržai

Laisvasis mokytojas

120503173

Sportuok ir tobulėk

15.

Elmaras Duderis

8 652 92573

Biržai

Laisvasis mokytojas

122001757

Garsų fabrikas

16.

Elmaras Duderis

8 652 92573

Biržai

Laisvasis mokytojas

122001758

Garsų fabrikas 2

17.

VšĮ Inžinerijos mokykla

8 683 58331

Biržai, Biržų r.

Viešoji įstaiga

121000916

Išmaniųjų sistemų kūrimas

18.

VšĮ Inžinerijos mokykla

8 683 58331

Biržai, Biržų r.

Viešoji įstaiga

121100629

Robotika

19.

Jūratė Pranciliauskienė

8 604 17918

Biržai, Vabalninkas

Laisvoji mokytoja

120201072

Molio fantazijos mažiesiems

20.

Jūratė Pranciliauskienė

8 604 17918

Biržai, Vabalninkas

Laisvoji mokytoja

120201073

Molio fantazijos

21.

Algirdas Kriaučiūnas

8 698 05245

Biržai

Laisvasis mokytojas

120502837

Krepšinio abėcėlė

22.

Algirdas Kriaučiūnas

8 698 05245

Biržai

Laisvasis mokytojas

120502977

Mesk į krepšį

23.

Tadas Špokas

8 699 55620

Medeikiai

Laisvasis mokytojas

120503394

Judėk, sportuok ir tobulėk

24.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla

8 450 32947

Biržai

Biudžetinė įstaiga

120101881

Instrumentų pažinimas 1 – 4 kl. mokiniams

25.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla

8 450 32947

Biržai

Biudžetinė įstaiga

120101882

Instrumentų pažinimas 5 – 8 kl. mokiniams

26.

Všį „Jaunasis gelbėtojas“

8 656 45053

Biržai

Viešoji įstaiga

122001780

Jaunasis gelbėtojas

27.

Paulius Suveizdis

8 622 71268

Pasvalys

Laisvasis mokytojas

120502845

Mokausi plaukti

28.

Tadas Bulkė

8 625 60112

Pasvalys

Laisvasis mokytojas

120503069

Mokėsim plaukti

29.

Lietuvos šaulių sąjunga

8 671 21996

Biržai

Asociacija

121500485

Lietuvos šaulių sąjungos jaunųjų šaulių ugdymo programa (jaunesnieji)

30.

Lietuvos šaulių sąjunga

8 671 21996

Biržai

Asociacija

121500486

Lietuvos šaulių sąjungos jaunųjų šaulių ugdymo programa (vyresnieji)

31.

VšĮ Robotikos Akademija

8 650 88221

Biržai, Papilys

Viešoji įstaiga

120600656

Integruoto ugdymo Robotikos akademijos programa 1-2 klasei

32.

VšĮ Robotikos Akademija

8 650 88221

Biržai, Papilys

Viešoji įstaiga

120600657

Integruoto ugdymo Robotikos akademijos programa 3-4 klasei

33.

VšĮ Invia.lt

8 652 18005

Biržų r.

Viešoji įstaiga

122002021

Žingsniai ratu

34.

VšĮ Invia.lt

8 652 18005

Biržų r.

Viešoji įstaiga

122002071

Platesnis žingsnis

35.

Tadas Špokas

8 699 55620

Medeikiai

Laisvasis mokytojas

120504039

Sporto abėcėlė

36.

Tadas Špokas

8 699 55620

Medeikiai

Laisvasis mokytojas

120504041

Sportas jaunimui

37.

Erikas Unglinikas

8 639 02373

Biržai

Laisvasis mokytojas

120503873

Įdomus laisvalaikis

38.

Erikas Unglinikas

8 639 02373

Biržai

Laisvasis mokytojas

120503872

Aktyvus laisvalaikis

39.

VšĮ Šeimos centras „Kartu saldu“

8 675 79964

Biržų r.

Viešoji įstaiga

122001828

Pėdsekiai

40.

VšĮ Šeimos centras „Kartu saldu“

8 675 79964

Biržų r.

Viešoji įstaiga

122001814

Nuotykių ieškotojai

41.

VšĮ „Ąžuolo“ krepšinio mokykla

8 641 19887

Vabalninkas

Viešoji įstaiga

120503979

Neformalaus ugdymo krepšinio treniruotės

42.

UAB „Mantvis“

8 611 27533

Biržai

Uždaroji akcinė bendrovė

120504288

Sveikame kūne – sveika siela

43.

Vytautas Stanulevičius

8 612 84849

Biržai

Laisvasis mokytojas

120504309

Populiarinti futbolo žaidimą jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų tarpe

44.

Rasa Stanulevičienė

8 616 73712

Biržai

Laisvoji mokytoja

120102068

Renkuosi ateitininkus

Biržų rajono savivaldybės informacija