Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Kviečiame teikti kandidatūras į Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisiją

Savivaldybės tarybos komitetus, visuomenines komisijos ir tarybas, nevyriausybines organizacijos kviečiame iki š. m. gegužės 31 d. (imtinai) teikti kandidatūras į Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisiją (toliau – Komisiją).

Pasiūlymus dėl Komisijos sudėties (teikiamas siūlymas bei raštiškas kandidato sutikimas (jei kandidatą siūlo kiti asmenys) dalyvauti Komisijos veikloje) prašome pateikti Biržų rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui, adresu Vytauto g. 38, Biržai, 305 kab.  arba el. paštu vaida.klepeckiene@birzai.lt.

Komisija veikdama vadovaujasi Savivaldybės tarybos patvirtintais Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisijos bei Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo nuostatais, kurie reglamentuoja Komisijos sudarymo tvarką, funkcijas, teises ir darbo organizavimą.

Komisijos sudėtį tvirtina Biržų rajono savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui. Komisija sudaroma ne daugiau kaip iš 9 narių, iš kurių vieną Komisijos narį siūlo Savivaldybės meras, likusius – Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės tarybos komitetai, visuomeninės komisijos ir tarybos, nevyriausybinės organizacijos. Komisijos  pirmininką  ir sekretorių išsirenka pati Komisija iš Komisijos narių.

Komisija nagrinėja gautus siūlymus dėl Garbės piliečio vardo suteikimo ir sprendžia, kuriuos kandidatus Garbės piliečio vardui suteikti teikti svarstyti Savivaldybės tarybai.

Daugiau informacijos tel. +370 616 73473 arba el. paštu vaida.klepeckiene@birzai.lt.

Komisijos nuostatai.

Biržų rajono savivaldybės informacija