Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Paminėta Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

Paminėta Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena Biržų rajono savivaldybės nuotr.

Sausio 13 dieną minėjome kiekvienam lietuviui ypatingą datą – Lietuvos Nepriklausomybės gynimo dieną.

Didžiausios pagarbos ir prisiminimo verti visi, kurie tuomet, nepaisydami šalčio ir grėsmės, susikibę už rankų, drąsiai stojo ginti atkurtos Lietuvos nepriklausomybės. Meilė Tėvynei degė visų širdyse ir tirpdė baimės, nuolankumo ir nepasitikėjimo pančius.

Šią 2022 metų sausio 13-ąją 8 valandą ryto Biržų rajono savivaldybės švietimo ir kitos įstaigos, organizacijos bei geros valios biržiečiai vieningai prisidėjo prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“, kuri skirta paminėti prieš trisdešimt vienerius metus pasiektą pilietinę pergalę, ir dešimčiai minučių languose uždegė vienybės, atminimo ir pergalės žvakutes.

Dienai įpusėjus Biržų rajono savivaldybės vadovai aplankė centrines kapines ir pagerbė ten palaidotą 1991 metų sausio 13-ąją Lietuvos laisvę prie sostinės televizijos bokšto gynusią Angeliją Mariją Pladytę. Vadovai taip pat atidavė pagarbą Lietuvos partizanams, palaidotiems Biržuose, Švyturio g., ten susitiko su Pagarbos bėgimo dalyviais. Kasmet LŠS Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės Stepono Giedriko-Giriečio Biržų 501-ji kuopos ir KASP 509 lengvųjų pėstininkų kuopos organizuojamas Sausio 13-osios Pagarbos bėgimas jau tapo gražia tradicija. Šiuo pagarbos bėgimu pagerbiamos Sausio 13-osios įvykių aukos – žmonės, žuvę 1991-ųjų sausio 13-osios naktį ir mirę nuo sužalojimų, patirtų sovietiniams kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą.

Po jautrių Biržų rajono savivaldybės mero Vyto Jarecko ir administracijos direktorės Irutės Varzienės kalbų prie Lietuvos partizanų kapų Pagarbos bėgimo dalyviai tęsė bėgimą link paminklo žuvusiems už Lietuvos Nepriklausomybę. Ten susirinkusius į Laisvės gynėjų dienos minėjimą sveikino Savivaldybės meras Vytas Jareckas, 1991 m. sausio 13-osios prisiminimais dalinosi buvęs Krašto apsaugos departamento instruktorius Biržuose, pirmasis Biržų tremtinių klubo vadovas Vytautas Linkevičius, Biržų kuopos jaunųjų šaulių vadovas Vidutis Šeškas. Renginį vedė Biržų „Aušros" pagrindinės mokyklos mokiniai: Ema Beatričė Biconaitė, Viltė Galvelytė, Kristupas Klimas ir Augustė Minkevičiūtė. Buvo gera matyti į Laisvės gynėjų dienos minėjimą prie paminklo žuvusiems už Lietuvos Nepriklausomybę susirunkusius įvairių kartų atstovus. 

Vakarėjant Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos salėje vyko Sausio 13-osios atminimo vakaras ir Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ rajoninio turo dalyvių koncertas, o po jo Šv. Mišios už Laisvės gynėjus Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.

Biržų rajono savivaldybės kultūros įstaigų skyriuose ir padaliniuose, kaimų bendruomenėse vyko ir daugiau Sausio 13-osios atminimo renginių: popietė „Atmintis gyva" Papilio kultūros namuose, vaikų piešinių paroda Smilgių bendruomenės namuose, literatūrinė-muzikinė popietė Kvetkų bendruomenės namuose ir kt. 

Dar galima aplankyti Sausio 13-osios 31-osioms metinėms skirtas parodas: 

  • Sausio 12–20 d. Biržų pilies arsenale ir arsenalo vestibiulyje ekponuojamoje parodoje „Ačiū už apgintą laisvę“;
  • Sausio 11-30 d. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Kvetkų ir Skrebiškių skyriuose veikiančioje literatūrinėje parodoje „Nusviro trispalvės gedulu paženklintos...“. 

Nuoširdžiai dėkojame šių gražių ir prasmingų renginių organizatoriams ir dalyviams!

Renginius organizavo: 
Biržų rajono savivaldybė, LŠS Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės Stepono Giedriko-Giriečio Biržų 501-ji kuopa ir KASP 509 lengvųjų pėstininkų kuopa, Biržų krašto muziejus „Sėla“, Biržų kultūros centras ir skyriai, Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios biliotekos Kvetkų ir Skrebiškių padaliniai

Biržų rajono savivaldybės informacija