Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Paskelbta Savivaldybės gydytojo atranka

Biržų rajono savivaldybės administracijai reikalingas pakaitinis valstybės tarnautojas (vietoj laikinai negalinčio eiti pareigų) – Socialinės paramos skyriaus Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas) (pareiginės algos koeficientas 8,5). 

Ieškome žmogaus besidominčio visuomenės sveikata bei išmanančio sveikatos politiką. 

Siūlome dinamišką, komandinį darbą, galimybę mokytis ir kelti kvalifikaciją bei dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu.

Specialieji reikalavimai:

  1. turėti aukštąjį universitetinį medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, odontologijos arba reabilitacijos studijų krypties išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo patirtį administracinio darbo srityje (administracinio darbo sritis suprantama kaip vadovavimas valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai ar privačiam juridiniam asmeniui, jų filialams ar padaliniams, taip pat personalo administravimo funkcijų atlikimas, finansinių išteklių valdymo, paskirstymo ir (arba) jų panaudojimo kontrolė ir (arba) organizavimas, įstaigos veiklos plano rengimas ir įgyvendinimas).

Darbo stažo reikalavimas netaikomas asmenims, baigusiems medicinos studijų krypties sveikatos apsaugos administravimo rezidentūrą ar visuomenės sveikatos studijų krypties visuomenės sveikatos magistrantūrą (visuomenės sveikatos vadybos programą), papildomai baigusiems vadybos ar viešojo administravimo studijų krypčių bakalauro ar magistrantūros studijas.

  1. mokėti ne mažiau kaip vieną iš Europos  Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Prašymai dalyvauti atrankoje į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas priimami

iki 2022 m. lapkričio 24 d. el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://www.testavimas.vtd.lt/

Skelbimo Nr. 11309, nuoroda į pagrindinį skelbimą  https://portalas.vtd.lt/lt/socialines-paramos-skyriaus-savivaldybes-gydytojas-vyriausiasis-specialistas-322;11309.html

Išsamesnė informacija apie atranką:

Biržų rajono savivaldybės administracija:

 

Birutė Romanovienė, Personalo skyriaus personalo specialistė
tel. 8 607 666 34, el. p. birute.romanoviene@birzai.lt

 

Kęstutis Knizikevičius, Socialinės paramos skyriaus vedėjas
tel. 8 616 520 56, el. p. 
kestutis.knizikevicius@birzai.lt

Biržų rajono savivaldybės informacija